Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.1998 (261/1997 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední ředitelství Československého filmu

vydalo podle § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce a usnesení vlády ČSSR č. 32/1967 ze dne 7. 12. 1966 v dohodě s Ústředím Slovenského filmu, ministerstvy zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací, Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací, Slovenským výborem odborového svazu pracovníků umění kultury a společenských organizací a federálním ministerstvem práce a sociálních věcí oborovou směrnici č. I-408 ze dne 1. července 1978, kterou se stanoví seznamy prací a pracovišť zakázaných všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým v organizacích Československého filmu a Slovenského filmu.

Oborová směrnice se vztahuje na všechny organizace Československého filmu a Slovenského filmu a nabyla účinnosti dnem 1. července 1978.

Do směrnice lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu, Ústředí Slovenského filmu a ve všech organizacích Československého filmu a Slovenského filmu.

Přesunout nahoru