Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c24/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 15.06.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 15. června 1978 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezí vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě vodního díla „Gabčíkovo“, které je součásti soustavy vodních děl „Gabčíkovo-Nagymaros“ na řece Dunaji. Dohoda na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem podpisu.

Přesunout nahoru