Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 15.09.1978
Zrušeno k 01.10.1982 (o3/c23/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 7. dubna 1978 čj. MH-619/203/1978 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, strážce, vrátné a členy závodní stráže v organizacích místního hospodářství, v nichž se na základě rozhodnutí ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. července 1974 č. 193.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v publikaci „Prevádzkové spravodajstvo“; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 10. januára 1980 č. MH-63/203/1980, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 7. apríla 1978 č. MH-619/203/1978 (registrovaná v čiastke 24/1978 Zb.) o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva. Úpravou sa menia ustanovenia § 14 a 22 a dopĺňajú prílohy č. 1 a 3 úpravy o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva. Úprava nadobúda účinnost dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov; bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 23. marca 1982 č. MH-581/203/1982, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 7. apríla 1978 č. MH-619/203/1978 o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva registrovaná v čiastke 24/1978 Zb. Úpravou sa umožňuje poskytnúť priplatok robotníkom vo vybraných organizáciách miestneho priemyslu, ktorí pracujú v odpoludňajšej smene. Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru