Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a pokud jde o ustanovení § 5 a 6, Česká odborová rada podle § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, vydaly směrnice ze dne 11. května 1978 čj. LP/3-201-21. 4. 1978 o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

Směrnice č. 2/1978 Ú. v. ČSR upravují podmínky pro navrhování a poskytování lázeňské péče, stanoví okruh osob, jimž lze tuto péči poskytnout, jejich práva a povinnosti a v souvislosti s tím i posuzování pracovní neschopnosti, úhradu nákladů za poskytování této péče včetně dopravy a příplatku na ni. Přílohu směrnic tvoří indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, dorost a děti.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1979 a při navrhování a povolování lázeňské péče na rok 1979 se podle nich postupuje již od 1. července 1978.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 2/1978 Ústředního věstníku ČSR, do něhož lze nahlédnout na národních výborech a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru