Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c22/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo:

1. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu dne 19. června 1978 výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. června 1976 č. 12/1976 Věstníku MO ČSR o určování pracovní doby pracovníků silniční motorové dopravy v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti:

a) v organizacích, ve kterých již před tímto dnem nabyl účinnosti výnos č. 12/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. července 1978;

b) v ostatních organizacích dnem, kterým bude zavedena soustava odměňování podle usnesení vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193 o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích, na základě rozhodnutí ministerstva obchodu ČSR, u obchodních organizací řízených národními výbory příslušného krajského národního výboru.

Výnos byl uveřejněn po poř. č. 5 v částce 4/1978 Věstníku MO ČSR;

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu dne 28. června 1978 výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Merkur, reklamní podnik.

Odměňování technickohospodářských pracovníků této organizace se řídí výnosem ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu ve znění pozdějších předpisů s odchylkami uvedenými v tomto výnosu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1978 a lze do něho nahlédnout na ministerstvu obchodu ČSR a v organizaci Merkur, reklamní podnik.

Přesunout nahoru