Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c22/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.05.1978
Zrušeno k 01.03.1981 (o16/c20/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz výrobních družstev

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice ze dne 7. února 1978, o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. května 1978 a jsou uveřejněny pod poř. č. 11 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 4/1978.

Současně byly zrušeny směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 31. března 1976 č. 18, o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev, uveřejněné ve Věstníku ČSVD č. 5 1976 a reg. v částce 1/1977 Sb.

Do směrnic lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Český svaz výrobních družstev vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice ze dne 6. 2. 1979, kterými se mění a doplňují směrnice č. 11 ze dne 7. 2. 1978 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev. Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. května 1979 a jsou uveřejněny pod poř. č. 14 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 5/1979. Do směrnic lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2 na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru