Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a Severočeským krajským národním výborem v Ústí nad Labem výnos ze dne 10. 5. 1978 čj. 15 868/78 VI/1, kterým se podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, prohlašuje historické jádro města Kadaně za památkovou rezervaci.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a nabývá účinnosti dnem jeho oznámení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu, který obsahuje také plán památkové rezervace v Kadani, je možno nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, u Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, u Okresního národního výboru v Chomutově, u MěstNV v Kadani, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem.

Přesunout nahoru