Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.07.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Státní plánovací komise

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 17 odst. 1 písm. e) a odst. 4 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, výnos ze dne 30. května 1978 pod čj. 80 513/78, kterým se stanoví zásady pro normování zásob.

Zásady pro normování zásob stanovené tímto výnosem se vztahují na průmyslové, stavební, zásobovací a odbytové organizace řízené federálními ministerstvy paliv a energetiky, hutnictví a těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství a ministerstvy průmyslu, stavebnictví, zemědělství a výživy (na úseku potravinářského průmyslu) a zdravotnictví republik. Tato ministerstva vydají na základě zásad stanovených tímto výnosem svá vlastní opatření, v nichž podle výrobního a ekonomického zaměření a podle organizační formy podřízených jednotek a článků řízení podrobně vymezí použití vhodných metod pro stanovení a výpočet norem zásob, stanoví periodicitu prověřování a zpřesňování norem zásob ve vztahu k sortimentu a dají závazné pokyny pro organizaci práce jak v etapě přípravy, tak i pro vlastní výpočty norem a normativů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1978 a zrušuje se jím část A výnosu Státní plánovací komise z 10. dubna 1972 čj. 20 194/72-111 o zásadách pro normování zásob a upevnění režimu normování spotřeby ve státních hospodářských organizacích (jehož vydání bylo oznámeno v částce 11/1972 Sb.) a doplňující pokyny k zpřesnění norem zásob ve státních hospodářských organizacích (čj. 52 132/74-III-SPK).

Výnos byl zaslán shora uvedeným ministerstvům, u nichž je možno do něho nahlédnout.

Přesunout nahoru