Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.06.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ČSLA

1. výnos čj. 7771-81/5. odd.-1978 ze dne 18. května 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13 000-81/5-1974 ze dne 23. dubna 1974 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků, registrovaný v částce 26/1975 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1978.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany;

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 23. prosince 1982 čj. 1200-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. května 1978 čj. 7771-81/5. odd.-1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. dubna 1974 čj. 13 000-81/5-1974 o, odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků (reg. v částce 21/1978 Sb.).

2. výnos čj. 7772-81/5. odd-1978 ze dne 18. května 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13 001-81/5-1974 ze dne 23. dubna 1974, o odměňování technickohospodářských pracovníku v trustu podniků Vojenských lesů a statků, registrovaný v částce 26/1975 Sb.

Výnos nabyl účinností dnem 1. června 1978.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 23. prosince 1982 čj. 7201-FS/5-1982, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. května 1978 čj. 7772-81/ 5. odd.-1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. dubna 1974 čj. 13 001-81/5-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků (reg. v částce 21/1978 Sb.).

Přesunout nahoru