Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 20. června 1978 čl. XI/1-5645/78 o úpravě odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé obchodní bance a. s., Živnostenské bance n. p. a Investiční bance.

Výnos rozšiřuje na pracovníky dělnických povolání v bankách řízených federálním ministerstvem financí ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích, registrovaný v částce 26/1977 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1978; lze do něho nahlédnout v odboru XI federálního ministerstva financí a v bankách řízených federálním ministerstvem financí.

Přesunout nahoru