Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 12.12.1997 (298/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedeni § 25 odst. 1 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, směrnice o cizorodých látkách v poživatinách (čj. HEM-359-14.2.77 ze dne 14. 4. 1978).

Směrnice stanoví základní hygienické požadavky na cizorodé látky, které se smějí vyskytovat v poživatinách určených pro lidskou spotřebu, a cizorodé látky, které se v těchto poživatinách nesmějí vyskytovat. V příloze směrnic jsou uvedeny seznamy cizorodých látek, jejich nejvyšší přípustná množství a podmínky použití v jednotlivých poživatinách.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1978.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 50, svazek 43/1978 a lze je koupit v prodejně n. p. KNIHA v Praze 2-Nové Město, Lípová č. 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 63, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, ze dne 4. 5. 1984. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1986. Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 63, svazek 55/1984 a lze je koupit v prodejně n. p. Kniha, Lípová 6, Praha 2 - Nové Město. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 24. 2. 1986 čj. HEM-359-29.1.86, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách, ve znění směrnic č. 63/1984 sb. Hygienické předpisy. Směrnice stanoví nejvyšší přípustné množství cizorodých látek znečisťujících v poživatinách. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1986. Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 69, svazek 61/1986. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Přesunout nahoru