Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c20/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Účinnost od 28.08.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevařského průmyslu, lesního a vodního hospodářství

— výnosy ze dne 15. května 1978 čj. 230-2674/301/78 EP a ze dne 19. května 1978 čj. 230-1162/161/1978 EP, kterými se doplňuje výnos ze dne 3. července 1973 čj. 2101/218/1973-231 o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 41/1973 Sb.), ve znění výnosu ze dne 23. prosince 1976 čj. 230/6803/649/1976 (reg. v částce 8/1977 Sb.).

Výnos čj. 230-2674/301/78 EP doplňuje v části A výnosu čj. 2101/218/1973-231 odvětvový seznam příkladů pracovních činností podle druhu a skupin ztížených a zdraví škodlivých podmínek při prácí v odvětví lesního hospodářství.

Výnos čj. 230/1162/161/1978 EP doplňuje přílohu č. 1 výnosu čj. 2101/218/1973-231;

— výnos ze dne 17. května 1978 čj. 230-290/40/78 EP, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. ledna 1974 čj. OELH-4038/416/73 EP o odměňování dělníků stavebních závodů a závodů lesnickotechnických meliorací hrazení bystřin v organizacích státních lesů v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 14/1974 Sb.);

— výnos ze dne 17. května 1978 čj. 230-189/29/78 EP, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 3. července 1973 čj 2100/217/1973-231 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 41/1973 Sb.), ve znění výnosu ze dne 23. prosince 1976 čj. 230-6803/649/1976 EP (reg. v částce 8/1977 Sb.).

Uvedené výnosy jsou uveřejněny v částce 4/1978 Zpravodaje ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky.

Do výnosů lze nahlédnout na podnikových ředitelstvích organizací Státní lesy Slovenské socialistické republiky a na ministerstvu lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru