Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c2/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1978
Platnost od 27.01.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 3, § 90 odst. 3, § 95 a § 96 odst. 3 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 30. prosince 1977 čj. SD/33-2831/77, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. listopadu 1975 čj SD/33-1908/75 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční a městské dopravy.

Výnos se vztahuje na řidiče silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, strojvedoucí-instruktory, strojvedoucí a pomocníky strojvedoucích metra, na průvodčí a závozníky v organizacích silniční a městské dopravy a silničního hospodářství řízených ministerstvem vnitra České socialistické republiky nebo národními výbory v České socialistické republice.

Výnos nabývá účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji, orgánu ministerstva vnitra ČSR - Správy pro dopravu. Lze do něho nahlédnout v odborech dopravy krajských a okresních národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu, v národních podnicích Československé státní automobilové dopravy - ČSAD, ve VHJ Dopravní podniky hl. města Prahy, koncern, v městských dopravních podnicích, v národních podnicích Silníce a v okresních správách silnic.

Přesunout nahoru