Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c2/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1978
Platnost od 27.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a zúčastněnými ústředními organy podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), výnos ze dne 7. listopadu 1977 čj. 11 684/77-II/2 o organizovaní kursu pro pracující na školách poskytujících úplné střední vzdělání.

Podle výnosu lze zřizovat při školách poskytujících úplné střední vzdělání kursy pro pracující, ve kterých získávají vědomosti a zručnosti v jednom vyučovacím předmětu. Výnosem se stanoví podmínky pro zřizování uvedených kursů, pro přijímání do nich, zápisného a kursovného.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1978 a byl zveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školství a Ministerstva kultúry SSR“ v sešitě 1 ze dne 31. ledna 1978; lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hl. města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru