Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c17/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1978
Platnost od 04.07.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavní hygienik Slovenské socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 24. listopadu 1977 čj. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytoven.

Výnos stanoví hygienické požadavky pro navrhování, zřizování, vybavení, provoz a posuzování hromadných ubytoven. Přílohy tohoto výnosu obsahují požadavky na plochu, osvětlení a základní vybavení jednotlivých místností a hygienických zařízení. Ubytovny, které byly zřízeny před účinností tohoto výnosu, musí být postupně upraveny tak, aby se jejich stav pokud možno nejvíc přiblížil požadavkům stanoveným tímto výnosem.

Výnos je uveřejněn pod č. 37/1977 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru