Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c17/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1978
Platnost od 04.07.1978
Účinnost od 04.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavní hygienik Slovenské socialistické republiky

podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, vydal k provedení § 25 odst. 1 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, výnos ze dne 15. listopadu 1977 čj. Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požadavcích na cizorodé látky v poživatinách.

Ustanovení tohoto výnosu se vztahují na cizorodé látky v poživatinách včetně dietetických poživatin, potravinářských surovin, polotovarů, polovýrobků a hotových pokrmů, a to i dovážených ze zahraničí. Nevztahují se na cizorodé látky v pitné vodě a v přírodních minerálních vodách. Přílohy 1 až 3 předmětného výnosu obsahují seznam poživatin a nejvyšší přípustné množství cizorodých látek, které tyto mohou obsahovat.

Výnos je uveřejněn pod č. 35/1977 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru