Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c17/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1978
Platnost od 04.07.1978
Účinnost od 01.06.1978
Zrušeno k 01.09.1980 (o3/c38/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr vnitra České socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníku státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu Rozkaz č. 4 z 31. května 1978 o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR.

Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. června 1978; tímto dnem se současně zrušuje čl. 24 Rozkazu ministra vnitra ČSR č. 1/1973 (reg. v částce 9/1973 Sb.) o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR a Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 6/1975 (reg. v částce 10/1975 Sb.) o odměňování některých kategorií občanských pracovníků, kterým se měnil a doplňoval Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 1 z 9. ledna 1973 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR, ve znění Rozkazu ministra vnitra ČSR č. 21 z 1. listopadu 1974.

Do rozkazu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra ČSR, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti v ČSR a na Správě SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje.

Přesunout nahoru