Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c16/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanoveni § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 6. května 1978 čj. 242-1112-22. 3. 1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. července 1971 čj. VI/3-1405-30.6.1974 o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, v platném znění.

Výnosem byla provedena dílčí opatření v odměňování středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků, kteří pracují v třísměnných provozech zařízení sociálního zabezpečení. Tato dílčí opatření se týkají poskytování osobního příplatku a zvýšení základního platu vedoucím sestrám sociálního zabezpečeni v okrese a kraji.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1978 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, částka 2/1978, a lze do něho nahlédnout na okresních národních výborech - v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru