Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c16/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Předseda Státní banky Československé

vydal podle § 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé:

1. sazebník poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. 3. 1978 č. R-21/1978, kterým se upravuje výše poplatků a náhrad účtovaných organizacím, popř. občanům Státní bankou československou a jinými peněžními ústavy, zejména za vedení účtů a podúčtů, za práce a služby v platebním styku, za provádění operací s cennými papíry a za úschovu hodnot.

Sazebník nabývá účinnosti dnem 1. března 1979 a ruší se jím část I, III a IV sazebníku odměn a náhrad, platného od 1. ledna 1969 (část II byla zrušena sazebníkem poplatků, náhrad a paušálů náhrad při provádění bankovných operací a služeb na úseku směnárenském a zahraničním s účinností od 1. 8. 1976).

Sazebník obdrží organizace od poboček Státní banky československé a jiných peněžních ústavů, u nichž mají vedeny účty a podúčty; lze do něho nahlédnout v organizačních jednotkách Státní banky československé a v pobočkách jiných peněžních ústavů;

Zrušují se oddíly B, C, D sazebníku poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. března 1978 č. R - 21/1978, registrovaného v částce 16/1978 Sbírky zákonů.

Zrušují se oddíly A, E, F sazebníku poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. března 1978 č. R-21/1978, registrovaného v částce 16/1978 Sb.

Přesunout nahoru