Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c15/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.05.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo dne 19. dubna 1978 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos čj. 3088/78, kterým se mění výnos ze dne 31. března 1976 č. 6/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosu ze dne 5. srpna 1977 č. 13/1977 Věstníku MO ČSR.

Tímto výnosem se mění § 12, který upravuje zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Výnos nabývá účinnosti:

a) dnem 1. května 1978 v organizacích, ve kterých před tímto dnem nabyl účinnosti výnos ministerstva obchodu ČSR č. 6/1976 Věstníku MO ČSR, ve znění výnosu ministerstva obchodu ČSR č. 13/1977 Věstníku MO ČSR,

b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný krajský národní výbor.

Výnos byl uveřejněn v částce č. 3 Věstníku MO ČSR z roku 1978 pod poř. č. 3.

Přesunout nahoru