Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c15/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. a) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 54 odst. 3 písm. a) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 155/1976 Sb. doplněk ze dne 25. května 1978 čj. FM 041-1872/1977 ke směrnicím ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1833/1976 pro poskytování diferenciálních příplatků.

Tímto doplňkem se částečně modifikují některé podmínky pro poskytování diferenciálních příplatků, jak byly stanoveny směrnicemi ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1833/1976.

Doplněk nabývá účinnosti dnem 1. července 1978 a bude uveřejněn ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do něho nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru