Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c13/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1978
Platnost od 19.06.1978
Účinnost od 01.04.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, podle ustanovení § 64 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb. a v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem všeobecného strojírenství opatření federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 11/1978 ze dne 29. března 1978 čj. 603/Váp./78 ke kontrole ražeb zlatých a stříbrných československých mincí.

Opatřením se stanoví směrnice pro kontrolu ražeb zlatých a stříbrných československých mincí a zrušují se jím směrnice ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 500/9/81/65 pro kontrolu ražeb zlatých a stříbrných československých mincí registrované v částce 31/1966 Sb

Opatření nabylo účinnosti dnem 1. dubna 1978, je uveřejněno v plném znění ve Zpravodaji FMHTS č. 3/1978 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, ve Štátnej mincovni v Kremnici a ve Štátnej skúšobni pre drahé kovy na Slovensku v Bratislavě.

Přesunout nahoru