Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c12/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1978
Platnost od 29.05.1978
Účinnost od 01.04.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev,

a) výnos č. 1/1978 ze dne 3. března 1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973, o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosů č. 2/1974 ze dne 22. listopadu 1974 a č. 2/1976 ze dne 22. července 1976.

Výnos č. 1/1978 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 8/1974 Sb.), ve znění výnosů téhož ministerstva č. 2/1974 ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.) a č. 2/1976 ze dne 22. 7. 1976 (reg. v částce 16/1977 Sb.); současně se příloha č. 3 k výnosu č. 2 ze dne 27. 6. 1973 nahrazuje novým zněním.

Výnos č. 1/1978 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978 v organizacích, pro něž platí výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosů č. 2/1974 a č. 2/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR, a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice dnem, který určí příslušný krajský národní výbor.

Výnos č. 1/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 6/1978);

b) výnos č. 2/1978 ze dne 3. března 1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 3/1974 ze dne 22. listopadu 1974 a č. 3/1976 ze dne 22. července 1976.

Výnos č. 2/1978 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 9/1974 Sb.), ve znění výnosů téhož ministerstva č. 3/1974 ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.) a č. 3/1976 ze dne 22. 7. 1976 (reg. v částce 16/1977 Sb.); současně se vypouští příloha č. 3 výnosu č. 3 ze dne 27. 6. 1973.

Výnos č. 2/1978 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978 v organizacích, pro něž platí výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosů č. 3/1974 a č. 3/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinností dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR, a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice dnem, který určí příslušný krajský národní výbor.

Výnos č. 2/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 6/1978).

Do shora uvedených předpisů je možno nahlédnout u organizací, jichž se týkají, a u orgánů jim nadřízených.

Přesunout nahoru