Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c12/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1978
Platnost od 29.05.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s Federálním cenovým úřadem, federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 54 odst. 3 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 155/1976 Sb., směrnice ze dne 8. března 1978, čj. FM 041-1680/1977, pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek suchého česneku a sadby česneku.

Těmito směrnicemi se upravují bližší podmínky pro poskytování specializačních prémií socialistickým zemědělským organizacím v působností ministerstev zemědělství a výživy republik za dodávky česneku a sadby česneku v zájmu rozvoje koncentrace a specializace výroby suchého česneku a sadby česneku a na podporu plnění plánovaných úkolů v jejich výrobě a nákupu.

Směrnice nabývají účinnosti od sklizně roku 1978 a budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru