Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.04.1984 (o6/c15/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 172 odst. 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 50 písm. e) zákona SNR č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ústředními orgány SSR, se Slovenskou odborovou radou a po projednání se Svazem družstevních rolníků SSR na úseku sociální péče výnos ze dne 10. 5. 1978 čj. IV-3924/1978 o ústavní sociální péči.

Výnos v návaznosti na základní právní předpisy (zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon SNR č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů SSR v sociálním zabezpečení, a vyhlášku MPSV SSR č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon SNR o působnosti orgánů SSR v sociálním zabezpečení) podrobněji vymezuje působnost orgánů sociálních věcí národních výborů a jejich příslušných zařízení při poskytování ústavní péče.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. července 1978. Bude uveřejněn v částce 6/1978 publikace „Spravodajca Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR“, lze do něho nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, v odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV a Národního výboru hl. města SSR Bratislavy a v odborech sociálních věcí ONV.

Přesunout nahoru