Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb.. o telekomunikacích, a federální ministerstvo dopravy podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, vydalo v dohodě s příslušnými ústředními orgány výnos federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva dopravy ze dne 19. ledna 1978 o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy.

Výnos upravuje zabezpečení podzemních telekomunikačních, vedení a zařízení jednotné telekomunikační sítě a Československých státních drah ve smyslu § § 9, 10 a 11 zákona č. 110/1904 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1978. Je uveřejněn jako samostatná příloha Věstníku federálního ministerstva spojů v částce 11/1978 a v částce 2/1978 Věstníku federálního ministerstva dopravy. Do Věstníku federálního ministerstva spojů částka 11/1978. Lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů, popř. je možno ji objednat prostřednictvím Poštovní novinové služby. Do Věstníku federálního ministerstva dopravy částka 3/1978 lze nahlédnout u každé organizace Československých státních drah.

Přesunout nahoru