Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 22.05.1978
Zrušeno k 01.10.1982 (o14/c32/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 16. března 1978 čj. MH-497/203/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích místního hospodářství, v nichž se na základě rozhodnutí ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. července 1974 č. 193.

Výnos nabude účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v publikaci „Prevádzkové spravodajstvo“; lze do ní nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru