Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c10/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1978
Platnost od 06.05.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.06.1983 (o2/c19/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 30. prosince 1977 čj. 242-1405-22.12.1977, o odměňování mistrů odborné výchovy v zařízeních sociální péče.

Výnos se vztahuje na mistry odborné výchovy a na vedoucí učňovských středisek v zařízeních sociální péče.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

— vyhláška č. 77/1966 Sb., o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy,

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách,

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978, je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, částka 29/1977 ze dne 30. prosince 1977 a lze do něho nahlédnout na okresních národních výborech - odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru