Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c1/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. c) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 54 odst. 3 písm. c) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, a k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. listopadu 1976 č. 323, směrnice ze dne 2. září 1977 čj. FM 041-1322/1977 o poskytování subvencí do provozu na ochranu a výživu rostlin.

Těmito směrnicemi se upravují blíže podmínky pro poskytování subvencí do provozu agrochemických podniků a jiných společných zemědělských podniků, provozovatelů kooperačních sdružení a oborových podniků státních statků, pokud zabezpečují ochranu a výživu rostlin v souladu se zvláštními instrukcemi ministerstev zemědělství a výživy republik, na úhradu nákladů vyplývajících z činnosti techniků pro ochranu a výživu rostlin.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Zrušují se jimi směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, čj. III/2-245/69, pro poskytování subvencí do provozu strojních a traktorových stanic v ČSR, a směrnice ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, čj. 13 542/76-Ek. o poskytování účelových subvencí do provozu agrochemickým podnikům na činnost útvarů pro ochranu a výživu rostlin a oblastních agrolaboratoří.

Tyto směrnice budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru