Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c1/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 54 odst. 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb.. o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, a k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. listopadu 1976 č. 323 směrnice ze dne 11. srpna 1977, čj. FM 041-1267/1977 o používání subvenčních prostředků k poskytování stabilizačních půjček na složení členských podílů na družstevní bytovou výstavbu v odvětví zemědělství.

Těmito směrnicemi se blíže upravují podmínky pro poskytování subvenčních prostředků k doplnění vlastních zdrojů zemědělských organizací na bytovou výstavbu, jmenovitě na poskytování stabilizačních půjček pracovníkům a členům zemědělských organizací na složení členských podílů na družstevní bytovou výstavbu.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1977 a budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru