Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c1/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvy zemědělství a výživy České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvy financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 a § 97 odst. 1 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, směrnice ze dne 29. června 1977 čj. FM 041-1269/1977 o poskytování finanční a jiné pomoci bytové výstavbě v jednotných zemědělských družstvech, společných zemědělských podnicích a melioračních družstvech.

Těmito směrnicemi se na poskytování finanční a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě v jednotných zemědělských družstvech, společných zemědělských podnicích a melioračních družstvech, určené pro stabilizaci pracovníků v zemědělství, vztahuje s některými odchylkami platnost ustanovení vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1977 a budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru