Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 26. května 1978,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:


Čl. I

Vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášky č. 68/1971 Sb. a vyhlášky č. 54/1972 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 1 části II (učební obory a podmínky pro výchovu učňů) se na konci připojuje text tohoto znění:

Kód 1)NázevUrčeno pro hochy H, dívky DStručný popis učebního oboruUčební obor zaveden od:Délka přípravy v učebním oboru pro mládež, která ukončila vzdělávání naOdpovídající učební obory podle dosavadních předpisů
základní devítileté školegymnáziučíselný znakškolní rok, v němž bude naposledy otevřen 1. ročník
celkemcelkem (měsíců)z toho délka přípravného období (měsíců)
rokůměsícůz toho délka přípravného období (měsíců)
123456789101213
01 Seřizováni, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-51-2HorníkHDobývání uhlí, lupků a rud, ražení překopů, chodeb a prorážek. Dopravování těživa a materiálu, báňské udržování důlních děl, stavění individuální výztuže, zajišťování porubů posuvnou výztuží. Obsluhování dobývacích a razících kombajnů, důlních vrtaček a sbíječek.1. 9. 19813434161221-61-2
21-62-2
21-63-2
21-65-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-6, 01-7Strojník
Strojnice
s odborným zaměřením pro
Řízení, obsluhování a seřizování stacionárních a mobilních strojů, poloautomatických a automatických strojních zařízení, výrobních linek pro zpracování surovin, polotovarů, hotových výrobků, popřípadě výrobu energií, ve vztahu k příslušné technologii výroby v odvětví.
01-61-2zemědělskou výrobuHObsluhování, seřizování a udržování strojů, zařízení a mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě.1. 9. 19813436221842-74-21980/81
01-62-2výrobu krmiv a úpravu plodinH, DZpracování a upravování zemědělských produktů a dalších surovin mletím, sušením, granulováním, míšením apod. na krmiva a úsušky. Upravování zemědělských plodin sušením, mořením, obrušováním, tříděním, čištěním apod.1. 9. 19813436221829-81-21980/81
01-63-2vrtné soupravyHVrtné práce v geologickém průzkumu, při otevíráni a těžbě ložisek a při speciálních metodách zakládáni staveb. Vykopávání speciálních vrtných a injektážních prací. Práce spojené s přesunem a demontáží vrtných souprav.1. 9. 19813436221821-69-21980/81
01-64-2výrobu kabelůH, DStáčecí, odměřovací, pancéřovací práce. Obsluhováni ovíjecích strojů a stříkacích lisů.1. 9. 19813436221824-73-21980/81
01-65-2hutni tváření kovůHObsluhování technologických zařízeni používaných při tváření železných i neželezných kovů za tepla i za studena (válcováním, lisováním, tažením). Obsluhování zařízení pro ohřev, dělení, svařování, vyrovnávání, kalibrování, navíjení, broušení, povrchové úpravy, kontrola jakosti, třídění a finální úpravy výrobků.1. 9. 19813436221822-71-2
22-72-2
22-73-2
22-81-2
22-83-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-66-2energetická zařízeníH, DObsluhování zařízení všech druhů elektráren, tepláren, kompresorových stanic a zařízení pro úpravu vod.1. 9. 198134362218--
01-67-2lodní dopravuHZajišťováni technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí včetně jejich oprav při provozu lodí. Práce při ovládání lodi.1. 9. 19813436221824-28-21980/81
01-68-2duté skloHObsluhování automatických a poloautomatických strojů při výrobě dutého skla (obalové sklo, trubky apod.). Povrchová úprava výrobků potiskováním.1. 9. 19813436221827-77-21980/81
01-69-2ploché skloHTažení a lití plochého skla, výroba speciálních skel. Určování jakosti skla, řezání skla. Ohýbání tabulí plochého skla. Výroba litých žáruvzdorných kamenů.1. 9. 19813436221827-78-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-71-2výrobu stavebních hmotH, DZpracovávání a upravování surovin, polotovarů a výrobků. Provádění fyzikálně mechanických a chemických zkoušek surovin a výrobků na zkušebních a měřicích zařízeních.1. 9. 19813436221827-41-2
36-70-2
1980/81
1980/81
01-72-2dřevařské polotovaryHZpracování dřeva a dřevařských polo tovaru. Zpracování kulatiny na pilařské výrobky, plastifikace dřevin a jejich zpracování na polotovary, upravování polotovarů a výrobků před impregnací.1. 9. 19813436221833-51-21980/81
01-73-2konstrukční deskyH, DVýroba aglomerovaných konstrukčních desek. Zpracováni dřevního odpadu (pilin, třísek) a jiných vláknitých hmot.1. 9. 19813436221833-54-2
33 66-2
1980/81
1980/81
01-74-2výrobu papíruHZpracování výchozího sortimentu papírenských surovin na lepenky a papír všeho druhu. Kontrola jakosti surovin i papíru.1. 9. 19813436221828-67-21980/81
01-75-2zpracováni papíruH, DVýroba vlnité i hladké slepované lepenky zušlechťováním papíru. Výroba jednoduchých papírenských výrobků, např. sešitů, bloků; jednoduché potiskování výrobků.1. 9. 19813436221828-91-21980/81
01-76-2cukrovary a škrobárnyH, DZpracování zemědělských produktů na polotovary a hotové výrobky (cukr, škrob, dextrin, glukózu aj.).1. 9. 198134362218--
01-77-2stavební a traťové strojeHObsluhování, řízení a údržba stavebních a traťových strojů při provádění stavebních prací; údržby a rekonstrukce železničních tratí.1. 9. 19813436221837-71-2
37-81-2
1980/81
1980/81
01-78-2hutni druhovýrobu kovůH, DObsluha a seřizování drátotahů, hrotovavaček, svářeček, plastiček, rychloběžných a košových slaňovacích strojů, obsluha dalších zařízení při této výrobě. Strojní a ruční úprava výrobků.1. 9. 19813436221822-82-21980/81
02, 03 Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-5Hutník s odborným zaměřením pro
02-51-2výrobu železných kovůHPřipravování vsázky a přísad. Sázení do pece a provádění odpichu kovů a strusky. Hutní odlévání kovů. Vyzdívání licích žlabů, připravování licích souprav a pánví. Obsluhování, řízení a udržování hutních agregátů pro výrobu železných a neželezných kovů a feroslitin.1. 9. 19813436221822-51-2
22-52-2
1980/81
1980/81
02-52-2výrobu neželezných kovůH1. 9. 19813436221822-61-21980/81
02-7Klempíř s odborným zaměřením pro
02-71-2strojírenskou výrobuHRuční a strojní zpracování jemných plechů dělením, tvarováním a spojováním. Výroba a opravy strojních a jiných součástí z jemných plechů a jejich sestavování do funkčních celků. Používání ručních nástrojů, nářadí a strojních zařízení.1. 9. 19783434221824-38-2
24-82-2
1977/78
1977/78
02-72-2stavební výrobuH1. 9. 19783434221824-35-21977/78
02-73-2karosérieH1. 9. 19783434221824-37-21977/78
02-8Strojní mechanik
Strojní mechanička
s odborným zaměřením pro
Ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí, strojních celků, nástrojů, nářadí a přípravků podle technické dokumentace v předepsaných tolerancích. Huční opracovávání polotovaru. Úprava dílů tepelným zpracováním.
02-81-2stroje a zařízeníH. DSestavování strojních zařízeni (např. točivých strojů, chladírenských aparatur, obráběcích strojů a).).1. S. 19813436221824-22-2 24-64-21980/81
1980/81
02-82-2nástroje a nářadíH, DZhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků včetně vnitřní a povrchové úpravy.1. 9. 19813436221824-74-21980/81
02-83-2brýlovou optikuH, DZhotovování brýlových obrouček všeho druhu z kovových i nekovových materiálů včetně jejich povrchové úpravy. Montáž jednoduchých optických zařízení.1. 9. 19813436221827-93-21980/81
02-84-2ocelové konstrukceHZhotovování, provádění montáže a oprav ocelových konstrukcí (účelových staveb, mostů, jeřábů, lanových drah, stožárů apod.). Připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí; sváření, povrchová úprava konstrukcí. Ovládání zdvihacích a dopravních strojů a vázání břemen.1. 9. 19813436221824-21-2
24-29-2
1980/81
1980/81
02-85-2výrobu a montáž potrubíHMontování a opravování potrubí a armatur z různých materiálů různými způsoby spojování. Připravování a upravování potrubí pro montáž, ovládání zdvihacích zařízení a montážních přípravků.1. 9. 19813436221824-09-21980/81
02 86-2výrobu a montáž kotlůHMontování a opravování kotlů, zařízení kotelen a silnostěnných nádob ze středních plechů a trub svařováním a nýtováním.1. 9. 19813436221824-08-21980/81
02-87-2traťové montážeHZhotovování, provádění oprav, montáží a seřizování složitých kolejových konstrukcí a jejich částí. Připravování speciálních materiálů a spojovacích součástí, sváření a vynášení potřebných rozměrů při stavbách a opravách kolejí a výhybek.1. 9. 198134362218--
03-1, 03-2Mechanik-opravář
Mechanička-opravářka
s odborným zaměřením pro
Opravování strojů a zařízení, funkčních celků, silničních a kolejových vozidel a letadel. Provádění demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Provádění základních ručních i strojních operaci při rozpojování, spojováni a opravách strojních částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení.
03-11-2zemědělské a lesnické stroje a zařízeníHProvádění technické údržby a oprav strojů a zařízení pro zpracování a hnojení půdy, setí a sázení, ošetřování a ochranu rostlin, samojízdných a jiných sklízečů, traktorů včetně příslušenství, strojů a zařízení pro pěstování a těžbu dřeva. Provádění kovářských prací při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení a prací podkovářských.1. 9. 19803434221842-71-2
42-72-2
1979/80
1979/80
03-12-2vážící zařízeníH, DSestavování a opravy vah a vážícího zařízení všech druhů včetně vah a vážícího zařízení automatického nebo elektronického základu.1. 9. 19803434221824-31-21979/80
03-13-2stroje a zařízeníH, DObsah přípravy bude specializován podle technologických odvětví. Provádění oprav výrobních, dopravních a jiných strojů a zařízení (obráběcí stroje, tvářecí stroje, tiskařské stroje, stroje a zařízení živočišné výroby, chemické aparatury a zařízení, vaknářská zařízení, oděvní stroje aj.).1. 9. 19803434221824-24-2
24-32-2
24-56-2
24-57-2
34-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
03-14-2administrativní technikuH, DSeřizování složitých psacích strojů, kalkulačních a účtovacích automatů a dálnopisné techniky.1. 9. 19803434221824-62-21979/80
03-15-2důlní stroje a zařízeníHProvádění technické údržby a oprav důlních strojů a zařízení pro dobývání, ražení, vyztužování, zakládáni a důlní dopravu.1. 9. 19803434221821-67-21979/80
03-16-2plynárenská zařízeníHOpravování a obsluhování technologických zařízení při dopravě a přípravě surovin pro výrobu plynu, jeho čištění, upravování a uskladňování. Obsluhování a opravování krakovacích stanic pro cyklické nebo kontinuální štěpení plynných nebo kapalných uhlovodíků. Opravy, montáž a seřizování plynových spotřebičů a montáž plynových rozvodů mimo plynových řádů.1. 9. 198034342218--
03-17-2silniční motorová vozidlaH, DProvádění oprav hnacích agregátů, převodových zařízení a příslušenství (brzdy, servomechanismy aj.) včetně oprav elektrických zařízení.1. 9. 19803434221824-51-21979/80
03-18-2zdvíhací zařízeníHMontáže a opravy všech druhů výtahů (osobní, nákladní, stolové, oběžné, štaflové apod.) včetně jejich elektrických a univerzální) a automatizace výtahů.1. 9. 19803434221824-20-21979/80
03-19-2kolejová vozidlaHProvádění oprav a montáží mechanických částí hnacích agregátů, převodů a příslušenství kolejových vozidel (lokomotiv, motorových vozů a vozů) včetně elektrotechnického zařízení mn a nn.1. 9. 19803434221824-27-2
24-52-2
1979/80
1979/80
03-21-2chladírenské zařízeníH, DMontáže, zřizování a opravy chladírenských zařízení všeho druha včetně elektrických částí a automatické regulace.1. 9. 19803434221824-25-21979/80
03-22-2letadlaHProvádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.1. 9. 19803434221824-53-21979/80
03-4Opravář kovů
s odborným zaměřením pro
Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, elektrochemické upravování povrchů kovových i nekovových součástí. Obsluhování automatizovaných opravárenských linek.
03-41-2tepelné zpracováníHTepelné a chemickotepelné zpracování kovů (kalením, žíháním, popouštěním, nitridováním, cementováním a normalizováním). Obsluhování plynových a elektrických pecí a automatizovaných kalicích linek.1. 9. 19803434221824-06-21979/80
03-42-2pokovováníHElektrochemické upravování povrchů strojních součástí a spotřebních předmětů mořením, elektrolytickým leštěním, eloxováním, zinkováním, kadmiováním, brynýrováním, niklováním, chromováním aj. Termomechanická úprava povrchů předmětů kovovými povlaky.1. 9. 19803434221824-71-21979/80
03-5Rytec kovů
Rytkyně kovů
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní rytí kovů a jiných materiálů podle technické dokumentace, předloh nebo vlastních návrhů. Zhotovování rytin, forem, - nástrojů a šablon s použitím kopírovacích zařízení, upravených nástrojů a nářadí a běžných obráběcích strojů (vrtačka, bruska apod.).
03-51-2nástroje a znakyH, DRytí znaků, odznaků, portrétů a nápisů do železných a neželezných kovů, plastických hmot a exotických dřevin, zhotovováni šablon a razících nástrojů.1. 9. 19793434221824-85-21978/79
03-52-2tiskací a razicí válceH, DRytí, moletování, leptání a relivování tiskacích a razicích válců, šablon, grafické zpracování tiskových vzorů v průmyslu textilním, polygrafickém, plastikářském, papírenském apod.1. 9. 19793434221831-68-21978/79
03-71-2SlévačHRuční a strojní vytváření slévárenských forem a jader, odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil ručně, na odlévacích strojích, pomocí mechanismů.1. 9. 19813434221824-01-2
24-02-2
24-07-2
1980/81
1980/81
1980/81
03-72-2Strojní kovářHVyrábění strojních součástí strojním kováním nebo tvářením na bucharech a kovářských lisech za tepla volně i v zápustkách včetně obsluhy kovářských pecí, zvedacích a manipulačních zařízení (spřáhla, hřídele, kola aj.). Používání speciálních kovářských nástrojů, přípravků a měřidel.1. 9. 19803434221824-05-21979/80
03-73-2ModelářHVýroba a opravy modelových zařízení z tradičních i nových materiálů. Ruční a strojní opracování dřeva, kovů a nových hmot. Seřizování, obsluhování a údržba dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů, nástrojů a zařízení v modelárnách.1. 9. 19803436221824-03-2
24-04-2
32-81-2
1979/80
1979/80
1979/80
ModelářkaD
03-74-2NástrojařHZhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků, zhotovování forem, měřidel a šablon včetně jejich oprav.1. 9. 19783436221824-23-2
24-5-4-2
1977/78
1977/78
NástrojařkaD
03-75-2Obráběč kovůHStrojní třískové obrábění součástí kovových. nekovových na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Ovládání základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, hoblovka). Provádění seřizování obráběcího stroje, údržby, kontroly a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.1. 9. 19783434221824 41 2
24-42-2
24-43-2
24-44-2
24-45-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Obráběčka kovůD
03-76-2Mechanik optických přístrojůHZalemování jednoduchých i vícečočkových optických sestav, montáž optiky fotopřístrojů, seřizování dalekohledů (justáž), zvětšovacích přístrojů, střední opravy projekčních přístrojů, generální opravy snímacích kamer (mimo elektrické části). Používání nástrojů pro ruční zpracování kovů, přípravků, pomůcek a měřidel pro montáže přístrojů.1. 9. 19793436221824-61-21978/79
Mechanička optických přístrojůD
03-77-2HodinářHSestavování a opravování různých druhů časoměrných přístrojů mechanických, elektrických a elektronických. Zhotovování nebo upravování jednoduchých součásti (mimo ozubených kol) mechanickým opracováváním, ručně nebo na speciálních obráběcích strojích. Používání speciálních pomůcek a zařízeni (časový komparátor, měřicí a seřizovací pomůcky).1. 9. 19783436221824-63-21977/78
HodinářkaD
03-79-2LakýrníkHLakýrnické, písmomalířské a dekoratérské práce, míchání a tónování barev na stejný odstín, oprava hotových lakovaných výrobků, provádění nápisů ručně podle předloh a návrhů.1. 9. 19783432221836-85-21977/78
LakýrniceD
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-6
Elektromechanik
Elektromechanička
s odborným zaměřením
Sestavováni, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu (elektrických strojů a přístrojů, zvedacích a manipulačních zařízení, elektrických částí kolejových vozidel, generátorů, tepláren, lanovek, důlních strojů apod.). Provádění veškerých elektromontážních prací (v objektech bytové, průmyslové, důlní a zemědělské výstavby, při výstavbě veřejného osvětlení, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, napájecí a spínací stanice apod.); sestavování, seřizování, údržba a zkoušení měřicích, registračních, regulačních a automatizačních přístrojů, jejich cejchování, zkoušení a uvádění do provozu (podle příslušného odborného zaměření).
04-61-2pro stroje a zařízeníH, D1. 9. 19783436221826-83-21977/78
04-62-2důlní stroje a zařízeníH1. 9. 19783436221821-68-21977/78
04-63-2rozvodná zařízeníH, D1. 9. 19783436221826-81-2
26-82-2
82-96-2
1977/78
1977/78
1977/78
04-64-2měřicí a regulační přístrojeH, D1. 9. 19783436221826-92-21977/78
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička
S odborným zaměřením pro
Stavba a montáž, zkoušení, údržba, opravy a technický provoz všech telekomunikačních zařízení (automatických a manuálních telefonních ústředen různých systémů, dálnopisných a signálních zařízení, telefonních účastnických přístrojů a zařízení, rozhlasu po drátě apod.) včetně sdělovacích vedení a vnitřních rozvodů (sdělovacích kabelových a nadzemních vedení, vnitřních montáží apod.). Seřizování a nastavování elektromechanických prvků za pomoci nástrojů, měřidel a přípravků (podle příslušného odborného zaměření).
04-71-2sdělovací sítěH1. 9. 19783434221826-85-2
26-88-2
1977/78
1977/78
04-72-2spojovací zařízeníH, D1. 9. 19783434221826-89-21977/78
04-81-2Mechanik elektronických
zařízení
Mechanička elektronických
zařízeni
H, DVýroba, montáž a základní opravy spotřebních i průmyslových elektronických přístrojů a zařízení všeho druhu. Zjišťování a odstraňování běžných mechanických a elektrických závad, zkoušení, opravy a vyvažování elektronických zařízení všeho druhu podle technických podkladů.1. 9. 19793436221826-86-21978/79
04-85-2Manipulant poštovního provozu a přepravy
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
H, DZajišťování poštovního provozu, provozu PNS, peněžní a pokladní služby, telefonního a telegrafního provozu. Třídění a zpracování zásilek pro poštovní přepravu (zásilky listovní i balíkové.), zpracování zásilek za přepravy poštovními kursy (vlaková, automobilová a letadlová pošta), zhotovování závěrů a výměna závěrů.1. 9. 19783432221837-91-21977/78
04-86-2Železničář
Železničářka
H, DPráce v železničním provozu ČSD nebo podnikové dopravě. Práce průvodčího nebo vlakvedoucího, vedoucího posunu, tranzitéra, dozorce výhybek, signalisty, hradlaře a hláskaře. Komerční práce ve vlaku.1. 9. 19803432221837-61-2
37-62-2
1979/80
1979/80
05 Technická chemie silikátů
05-3Keramik
Keramička
s odborným zaměřením pro
Výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu točením, litím, lisováním, formováním, tažením, dekorováním, glazováním, retušováním, obráběním, broušením, kalibrováním, stříkáním, razítkováním, tmelením, tříděním, vypalováním. Připravování keramických hmot. Seřizování teplot podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachticových pecích. Obsluhováni a běžná údržba speciálních strojů, lisů, poloautomatů a automatů, výrobních linek a ostatních zařízení.
05-31-2porcelán a keramikuH, D1. 9. 19783434221827-51-2
27-54-2
27-55-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-32-2stavební keramikuH, D1. 9. 19783434221827-42-2
27-43-2
27-46-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-33-2elektrokeramikuH, D1. 9. 19783434221827-45-21977/78
05-34-2brousící prostředkyH, D1. 9. 19783434221827-44-21977/78
05-35-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19783434221882-61-21977/78
05-4Malíř skla a keramiky
Malířka skla a keramiky
s odborným zaměřením pro
Zušlechťovaní skleněných a keramických výrobků malbou a jinými druhy dekorací s uplatňováním různých dekoračních technik a materiálů. Provádění malby skla a keramiky různými druhy barev, emailů, smaltů a emulzemi drahých kovů, vytváření páskových dekorů, květinových, krajinářských, zvířecích a jiných motivů. Dekorace výrobků obtisky, sítotiskem a jinými druhy tisku, vyškrabováním, matováním, leptáním. Obsluha, seřizování a běžná údržba potiskovacích strojů, kopírovacích a jiných zařízení pro dekoraci skla a keramiky. Ukládání výrobků do vypalovacích pecí, seřizování teplot podle technologických požadavků.
05-41-2malbu sklaH, D1. 9. 19793436221827-86-21978/79
05-42-2malbu a dekoraci keramikyH, D1. 9. 19793436221827-58-21978/79
05-5Sklář
Sklářka
s odborným zaměřením pro
Tvarování různých druhů výrobků ze skloviny nebo skleněných polotovarů foukáním, lisováním, natavováním, zatavováním, svařováním. Nabírání skloviny, přetvarování, tvarování foukáním ve formách i bez forem, ručním nebo strojním lisováním, individuální dotvarování výrobků. Tavení skloviny, temperování a chlazení výrobků. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů a sklofoukačských strojů. Používání sklářského nářadí a pomůcek, např. sklářských píšťal, palic, forem, sklářských kahanů apod. Řízení provozu tavících, chladicích a temperovacích pecí.
05-51-2duté skloHRuční výroba kalíšků, odlivek, lahví, džbánů, váz, osvětlovacích těles a podobných výrobků z různých druhů skla.1. 9. 19783432221827-71-2
82-62-2
1977/78
1977/78
05-52-2lisované skloHVýroba skleněných užitkových a ozdobných předmětů lisováním (sklenic, misek, talířů, váz, popelníků apod.).1. 9. 19783432221827-76-21977/78
05-53-2technické skloH, DZhotovování laboratorního skla a přístrojů zpracováním skleněných polotovarů (rour, tyčí, kapilár). Výroba zkumavek, baněk, odměrného laboratorního skla, chladičů, neonových systémů, teploměrů; zatavování elektronek apod.1. 9. 19783432221827-72-21977/78
05-6Brusič skla
Brusička skla
s odborným zaměřením pro
Obrušování skleněných výrobků, vybrušování a leštění plochých řezů, zavrtávání polotovarů a výrobků. Zušlechťování skla vybrušováním včetně mechanického nebo chemického leštění řezů; zušlechťování skla rytím. Opracovávání skel pro optické přístroje frézováním, broušením, lapováním, facetováním a rytím. Obsluhování strojů pro ruční broušen: a strojů pro poloautomatické broušení.
05-61-2obrušování a zabrušováníH, DObrušování vrchů a dýnek skleněných výrobků, vybrušování plochých řezů (hranování) u odlivek, lustrových ověsů, bižuterních výrobků apod., broušení televizních obrazovek, zhotovováni zábrusů, broušení a leštění hran plochého skla.1. 9. 19783436221827-83-21977/78
05-62-2vybrušováníH, DZdobení skleněných předmětů (pohárů, váz, mís, popelníků apod.) bohatým výbrusem. Příprava lešticí lázně z kyseliny fluorovodíkové a sírové.1. 9. 19783436221827-84-21977/78
05-63-2rytíH, DRytí a vybrušování různých dekoračních motivů ve skle, např. loveckých, krajinářských, květinových a jiných poloplastických dekorů.1. 9. 19783436221827-85-21977/78
05-7Výrobce bižutérie
a ozdobných předmětů
Výrobkyně bižutérie
a ozdobných předmětů
s odborným zaměřením pro
Tvarování skleněných výrobků mačkáním, zpracování různých druhů a barev tyčového skla a skleněných trubic na kahanu. Tvarování jednotlivých součástí a sestavování ozdobných předmětů z plastů. Připravování barvicích roztoků, zušlechťování ozdobných předmětů malířskou technikou. Zhotovování a tvarování jednotlivých konstrukčních dílů z plechů, drátů a výlisků, sestavování dílů do různých vzorů bižuterních výrobků a spájení výrobků včetně povrchové úpravy. Výroba zapínadel z plastů na speciálních automatických strojích. Zpracování perletí na knoflíky a ozdobné předměty, provádění povrchové úpravy broušením, soustružením, leštěním a zdobením. Výroba kovové a skleněné bižutérie, skleněných okrasných předmětů, umělých květin, vánočních ozdob a různých druhů zapínadel. Obsluhování a běžná údržba strojů a zařízení používaných při výrobě bižutérie, ozdobných předmětů a zapínadel (ruční a poloautomatické mačkací stroje, plynové nebo benzínové kahany, vícevřetenové poloautomaty a automaty, pásové brusky, soustruhy, vrtačky, lisy apod.).
05-71-2skleněnou bižutériiH, D1. 9. 19793434221827-75-2
27-87-2
1978/79
1978/79
5-72-2Kovovou bižutériiH, D1. 9. 19793434221824-83-2
24-84-2
1978/79
1978/79
85-73-2ozdobné předmětyH, D1. 9. 19793434221831-91-21978/79
05-74-2výrobu zapínadelH, D1. 9. 19793434221827-98-21978/79
05-81-2Brusič technického a šperkového kameneHŠtípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Používání dělicích, řezacích, vrtacích, kalibrovacích, brousicích a leštících nástrojů a strojů. Obsluhování, seřizování a udržování strojního zařízení (pro tlaky, roviny, úhly, dorazy aj.).1. 9. 19803434221827-94-21979/80
Brusička technického a šperkového kameneD
05-82-2Přístrojový optik HRuční a strojní opracování skel (čoček) a optických dílů pro optické přístroje. Kontrola přesnosti opracování, povrchoví úprava optických skel; spojování dílů tmelením.1. 9. 19793436221827-91-2
27-93-2
1978/79
1978/79
Přístrojová optičkaD
06 Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-4Provozní chemik
Provozní chemička
s odborným zaměřením pro
Ruční nebo mechanizované ovládání a řízení chemicko-technologických operací probíhajících v kapalné, tuhé a plynné fázi. Běžné provozní a základní laboratorní rozbory a zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Zpracovávání základních anorganických a organických surovin a materiálů na výrobky v procesu řízení chemických reakcí. Používání chemických činidel k úpravám, čištění, zušlechťování nebo přeměnám jiných látek. Používání a ovládání základních typů zařízení pro přejímkovou, skladovou a provozní manipulací. Obsluhování reakčních nádob při chemických operacích rovnotlakých i přetlakových za různých tepelných režimů, při práci se surovinami v plynné, kapalné a tuhé fázi. Práce s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji.
06-41-2průmyslovou chemiiH. DPříprava je specializována podle jednotlivých výrob (např. pro výrobu základních anorganických a organických sloučenin, pro výrobu vláken, zpracování paliv a ropy, pro výrobu nátěrových hmot, fotografických materiálů aj.).1. 9. 19783434221828-81-2
28-62-2
28-63-2
28-64-2
28-65-2
28-70-2
28-71-2
28-86-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
08-42-2úpravu vodyH, DOprava povrchových a podzemních vod pro pitné a užitkové účely a čištění odpadních vod. Využívání mechanických, chemických a biochemických procesů a chemických činidel při úpravě vody a čištění odpadních vod.1. 9. 197834342218--
06-43-2výrobu koksu a zpracování vedlejších produktůHVýroba koksu a chemických produktů při koksování. Obsluha a seřizování koksárenských baterií a zařízení pro zpracování chemických produktů.1. 9. 19813434221821-64-21988/81
06-44-2úpravu užitkových nerostůHŘízení technologických procesů upravování uhlí, rud a užitkových nerostů. Ovládání a seřizování úpravárenských linek, mlecích souprav, sušicích a pálicích agregátů.1. 9. 197834342218--
06-45-2silikátová vláknaH, DVýroba a zušlechťování silikátového vlákna. Zpracování silikátového vlákna na rohože, izolační desky a tkaniny. Ovládání a seřizování výrobních, opravárenských a zušlechťovacích linek.1. 9. 19813434221827-79-21980/81
06-46-2tukový průmysl a kosmetikuH, DZpracování tuků a pomocných látek na polotovary a hotové výrobky tukového průmyslu (jedlé oleje, pokrmové tuky, mýdla, prací prostředky, kosmetické výrobky aj.).1. 9. 19783434221829-67-21977/78
06-47-2prádelny a čistírnyH, DVolba čisticích a opravárenských prostředků pro praní a čištění prádla, oděvů, čalounění a koberců. Obsluhování pracích, čisticích a úpravárenských strojů a zařízení.1. 9. 19783434221831-73-21977/78
06-5Textilní chemik
Textilní chemička
s odborným zaměřením pro
Předúprava textilií, barvení, potiskování, odvodňování, sušení a tepelné zpracování, povrchová úprava a dokončovací úpravárenské operace.
06-51-2úpravu textiliíH, DPřipravování činidel a lázní a obsluhování zařízení pro mechanické, chemické a speciální úpravy textilií.1. 9. 19783432221831-63-21977/78
08-52-2barvení textiliíH, DPřipravování barev a barvicích lázní podle předepsaných receptur; barvení všech druhů textilií v různé formě ve všech zařízeních pro barvení.1. 9. 19783432221831-62-21977/78
06-53-2potiskováni textiliíH, DPřipravování tiskařských barev. Strojní a ruční potiskování všech druhů textilií jednobarevnými a vícebarevnými vzory. Obsluhování a údržba strojů pro válcový tisk, filmový tisk, pro zvláštní způsoby tisku a strojů pro vyvíjení a fixaci barviva. Příprava tiskařské šablony.1. 9. 19783432221831-65-2
31-67-2
82-77-2
1977/78
1977/78
1977/78
06-6Koželužský chemik
Koželužská chemička
s odborným zaměřením pro
06-61-2zpracováni kůžeH, DZpracování a upravování všech druhů usní pro účely obuvnického průmyslu a průmyslu kožené galantérie. Příprava chemických roztoků, prováděni kontrolních zkoušek a měření včetně obsluhy a seřizování strojního zařízení.1. 9. 19783432221832-41-2
32-70-2
1977/78
1977/78
06-62-2zpracování kožešnických kožekHZpracování a upravování všech druhů přírodních kožešin z plemenných, ušlechtilých a divokých zvířat. Provádění modření, činění a sušení včetně úpravy po činění. Obsluha a seřizování strojního zařízení.1. 9. 19783432221832-42-21977/78
06-7Biochemik
Biochemička
s odborným zaměřením pro
Řízení a kontrola technologických operací probíhajících na biochemickém základě včetně kultivace a propagace používaných mikroorganismů. Provozní a kontrolní mikrobiální a biochemické rozbory a zkoušky. Zpracovávání přírodních rostlinných a živočišných surovin biochemickou cestou. Využívání a řízení činnosti různých druhů baktérií, plísní a kvasinek pro izolování, přeměny nebo zušlechťování surovin a jejich složek. Používání a ovládání kontinuálních i diskontinuálních zařízení pro manipulaci se surovinami, pro průběh výrobního procesu, pro sterilaci výrobků a prostředí a pro rozmnožování a kultivaci účinných mikroorganismů (např. obsluhování autoklávů, reaktorů, sterilizátorů, fermentačních a kvasných kádí, destilačních kolon apod.).
06-71-2mlékárenskou výrobuH, DOprava mléka a jeho zpracovávání na máslo, sýry a ostatní mlékárenské výrobky včetně speciální dětské výživy.1. 9. 19803434221829-66-21979/80
06-72-2výrobu piva a sladuH, DPřipravování a zpracovávání ječmene na všechny druhy sladu. Zpracovávání sladu a ostatních materiálů na pivo.1. 9. 19803434221829-71-21979/80
06-73-2lihovarskou výrobu a výrobu vínaH, DZpracovávání zemědělských produktů a pomocných látek při výrobě lihu, droždí, toruly, potaše, octa, kyseliny citrónové a mléčné, destilátů, ovocných, přírodních, dezertních a šumivých vín apod.1. 9. 19803434221829-74-21979/80
06-79-2farmaceutickou výrobuH, DVýroba a konečná úprava různých lékových forem (tablet, injekcí, čípků apod.) včetně provozní a základní laboratorní kontroly výroby.1. 9. 19803434221828-81-21979/80
06-81-2Gumař-plastikářHPřipravování a zpracovávání směsí tvářením, opracováním a konečná úprava výrobků. Provádění provozních měření a kontrolních zkoušek. Vyrábění předmětů z pryže (pneumatik, vzdušnic, dopravních pásů, těsnění atd.) a z plastů (desek, fólií, trubek, elektroizolačního materiálu, nádob apod). Obsluhovaní, seřizování a udržování strojů a zařízení pro zpracování gumárenských a plastikářských materiálů.1. 9. 19783432221828-68-2
28-68-2
28-69-2
28-72-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Gumařka-plastikářkaD
06-84-2Filmový laborantHZpracování exponovaných kinematografických filmů, zhotovování černobílých i barevných kopií z originálních záznamových a archivních materiálů. Obsluha a seřízení strojů. Manipulace s chemickými roztoky a jejich příprava pro kopírování, vyvolávání, čištění, spojování a řezání filmů, ražení a leptání titulků. Obsluhování a seřizování zvukového zařízení. Synchronizace magnetického záznamu zvuku s obrazem. Ovládání základní filmové měřicí techniky. Výstupní kontrola.1. 9. 19793434221834-92-21978/79
Filmová laborantkaD
08-85-2Tiskař na maloofsetových a sítotiskových strojíchHTisk společenských tiskovin, hospodářských tiskopisů, plakátů, -merkantilních tiskopisů, obalové techniky a obtisků. Zhotovování kopií na kámen, zinek, hliník, vícekovové a plastické fólie. Potiskování papíru, plastických materiálů, plechu a jiných materiálů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba maloofsetových strojů ručních, poloautomatických a automatických sítotiskových strojů, zařízení pro montáž a kopírování.1. 9. 19793432221834-70-21978/79
Tiskařka na maloofsetových a sítotiskových strojíchD
06-86-2Lijec v polygrafiiHZhotovování částí, popřípadě celých tiskových forem. Odlévání písma, linek a sazebních materiálů. Promítání všech druhů sazeb typu mono-foto včetně vyvolávání. Obsluhování, seřizování a běžná údržba písmenových a speciálních odlévacích strojů, stroje Monofoto. Zhotovování duplikátních tiskových forem z kovu, gumy, plastických materiálů. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba lisů pro zhotovování matric, odlitků a výlisků a strojů pro úpravu duplikátních forem.1. 9. 19803432221834-67-21979/80
--------34-71-21978/79
--------34-51-21978/79
--------34-56-21978/79
--------34-52-21978/79
06-91-2MlynářHZpracovávání zrnin a dalších zemědělských produktů na mlýnské výrobky čištěním, drcením, mletím, vysáváním, mícháním a speciální úpravou. Seřizování, obsluhování a běžná údržba mlecích strojů i ostatního strojního nebo technologického zařízení. Kontrola kvality výrobků měřením, skladování a předčišťování.1. 9. 19793432221829-61-21978/79
08-92-2PekařHOvládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Prováděni provozních kontrolních rozborů a zkoušek surovin i výrobků. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba technologického zařízení včetně obsluhy kontinuálních automatických zařízení. Ovládání prací se skladovým a manipulačním zařízením.1. 9. 19793432221829-62-21978/79
PekařkaD
06-93-2CukrářHZhotovování cukrárenských hmot, krémů a zmrzlin i hotových cukrářských výrobků včetně zdobení, krájení a dalších speciálních úprav. Obsluha, seřizování a běžná údržba cukrářského výrobního zařízení.1. 9. 19793432221829-64-21978/79
CukrářkaD
06-94-2CukrovinkářHZhotovování cukrovinkářských těst, hmot a krémů. Příprava surovin a obsluha výrobních linek při výrobě čokoládových a nečokoládových cukrovinek. Ovládání a řízení technologických procesů při výrobě trvanlivého pečiva a těstovin.1. 9. 19813432221829-63-2
29-65-2
1980/81
1980/81
CukrovinkářkaD
06-95-2Řezník-uzenářHPřejímka jatečného dobytka, masa, ryb a pomocných surovin. Porážení a zpracování jatečného dobytka a vedlejších jatečných produktů. Dělení, třídění a opracování masa a ryb pro výrobu a výsek. Konzervování masa a ryb solením, chlazením a zmrazováním. Zpracováni masa a ryb na polotovary, masné výrobky a masné konzervy vařením, sterilací, pasterizací, uzením a ovařováním. Obsluhování a běžná údržba technologických výrobních zařízení v jatečně, masné a rybné výrobě.1. 9. 19803432221829-88-2
29-69-2
1979/80
1979/80
Řeznice-uzenářkaD
06-96-2KonzervářHPřejímka a zpracování základních potravinářských surovin na konzervárenské nebo nápojové polotovary a hotové výrobky podle jednotlivých druhů lisováním, sterilací, vařením, zahušťováním, filtrací, čeřením, impregnací, mrazením a dalšími speciálními úpravami.1. 9. 19803432221829-70-21979/80
KonzervářkaD
07 Textil a oděvnictví
07-2Plsťař
Plsťařka
s odborným zaměřením pro
Strojní a ruční výroba plsti a kloboučnických polotovarů z různých přírodních a chemických textilních materiálů. Obsluhování a běžná úprava strojů pro přípravu vlněné suroviny a strojů pro výrobu textilií zpevňováním předloženého polotovaru (vpichovací, zplsťovací, zpevňovací a speciální kloboučnické stroje).
07-21-2technické plstěH, D1. 9. 19803432221831-45-21979/80
07-22-2kloboučnické plstěH, D1. 9. 19803432221831-80-21979/80
07-3Přadlák
Přadlena
s odborným zaměřením pro
Příprava vlákenné suroviny, zpracování vláken v textilní polotovary typu pavučina, rouno, pramen, česanec, příze, nit. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny (strojů pro přípravu přírodních vláken např. potěracích linek a strojů pro zpracování chemických vláken) a strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary (strojů pro přípravu neuspořádaných vláken např. čistírenských linek, strojů pro zpracování vláken v pavučinu, rouno, pramen, česanec a strojů pro zpracování pramene nebo jiného polotovaru).
07-31-2přípravu lýkových vlákenH, D1. 9. 19793432221831-43-21. 978/79
07-32-2zpracování vláken v textilní polotovaryH, D1. 9. 19793432221831-42-21978/79
07-4Tkadlec
Tkadlena
s odborným zaměřením pro
Výroba všech druhů tkanin, stuh, některých druhů krajek, koberců, polotovarů pro výrobu sítí, pletiva apod. pravoúhlým provazováním soustavy osnovních a útkových nití a jiných lineárních polotovarů. Ruční tkaní hladkých i vazebně a barevně vzorovaných potahových a dekoračních tkanin, koberců apod. Připravování jednotlivých nití a jiných lineárních polotovarů (textilních, kovových), připravování osnovy a tkaní. Obsluhování a údržba strojů pro přípravu (soukací stroje, motací stroje, stroje pro vlhčení a paření nití, snovací stroje, šlichtovací stroje, navazovací stroje a naváděcí stroje do paprsků, naváděcí stroje do lamel, osnovní zarážky, naváděcí stroje do brda, křižovací stroje) a strojů pro tkaní ruční tkaniny (tkací stavy, tkací stroje). Kontrolování a klasifikace výrobků.
07-41-2plošné textilieH, D1. 9. 19793434221831-46-2
31-57-2
1978/79
1978/79
07-42-2kovové tkaniny a sítaH, D1. 9. 197934342218--
07-43-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19793434221882-71-2
82-72-2
1978/79
1978/79
07-5Kloboučník
Kloboučnice
s odborným zaměřením pro
Strojní a ruční zhotovování kloboučnických výrobků, čepic (včetně modelů) a tvarování fezů. Zakreslování poloh, kopírování a rozmnožování střihů. Dohotovování kloboučnických výrobků z vlasových, vlněných, slaměných a jiných materiálů mechanickými a chemickými způsoby na strojích a s používáním pomůcek a nářadí pro konečnou úpravu kloboučnických polotovarů, čepic a fezů. Zakreslování poloh s propočtem spotřeby materiálu.
07-51-2průmyslovou výrobuH, D1. 9. 19803434221831-81-2
31-82-2
31-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
07-52-2zakázkovou výrobuH, D1. 9. 19803434221831-87-21979/80
07-6Švadlena
s odborným zaměřením pro
Zhotovování všech druhů pánského a dámského prádla, jednoduchých oděvů, sportovní a technické konfekce a textilních hraček z různých druhů textilních a plastických materiálů. Kreslení střihů, stříhání nebo řezání. Obsluha a údržba různých typů šicích a vyšívacích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihačích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení) a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).
07-61-2oděvní konfekci a prádloDZhotovování pánského a dámského prádla v průmyslové i zakázkové výrobě, zhotovování pracovních oděvů, jednodušších šatů, zástěr, ložního prádla, dětského ošacení a šití pletených výrobků. Vyšívání různých ozdob na oděvní výrobky a prádlo.1. 9. 19793434221831-85-21978/79
07-62-2technickou konfekciDZhotovováni technické a sportovní konfekce (stanů, spacích pytlů, plachet na auta, žebrových hal, povlaků pro přetlakové haly aj.).1. 9. 197934342218--
07-63-2textilní hračkyDZhotovování všech druhů textilních hraček a panenek s použitím plastů.1. 9. 19793434221831-92-21978/79
07-7Krejčí
Krejčové
s odborným zaměřením pro
Zhotovování všech druhů svrchních oděvů z textilií, plastických materiálů a usní ručním i strojním šitím v průmyslové a zakázkové výrobě. Kreslení střihů, stříhání a zkoušení. Obsluhování a běžná údržba různých typů šicích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihacích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení materiálu), žehlící techniky a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).
07-71-2dámské oděvyH, DZhotovování základních nebo módních dámských plášťů, kostýmů, kalhot, společenských šatů, večerních toalet.1. 9. 19803436221831-83-21979/80
07-72-2pánské oděvyH, DZhotovování základních nebo módních druhů pánských sak, kalhot, vest, plášťů a společenských oděvů.1. 9. 19803436221831-84-21979/80
07-73-2scénické kostýmyH, DZhotovování a úprava scénických a krojových oděvů.1. 9. 19803438221882-93-21979/80
07-81-2PrýmkařHVýroba prýmkařského zboří (úzkých proplétaných textilií z nití a jiných lineárních polotovarů, např. sutašek, hadovek, tres, lacetek apod.). Obsluhování a provádění běžné údržby všech typů proplétacích strojů (plochých, dutinných, styčných, paspulových, sutašových, speciálních a žakárových). Výroba všech druhů provaznického zboží vzájemným stáčením různých lineárních polotovarů. Zhotovování provazů, šňůr, lan na provaznických strojích. Provádění jejich běžné údržby. Kontrolování a klasifikace výrobků.1. 9. 19793432221831-50-21978/79
PrýmkařkaD
07-82-2PletařHVýroba prádla a tepláků, svrchních pletených výrobků, punčochových výrobků a polotovarů pro zhotovování baretů a fezů, některých druhů krajek, krajkovin, záclonovin z předložených nití a jiných polotovarů. Obsluhování a provádění běžné údržby pletařských strojů (pletacích strojů, zátažných stávků, osnovních stávků, rašlí, galonových stávků, kombinovaných strojů a speciálních strojů).1. 9. 19803434221831-51-2 31-56-21979/80
1979/80
PletařkaD
07-83-2Strůjní vyšívačkaDZanášení šicího materiálu do vyšívacích materiálů za účelem vytvoření vzoru nebo ozdoby. Napínání, vyšívání a přepínání všech druhů výšivek na vyšívacích strojích s ručním vedením materiálu a na vyšívacích automatech s použitím různých podkladových textilií a všech druhů vyšívacího materiálu. Provádění strojního sulování paličkovaných krajek.1. 9. 19803432221831-77-21979/80
07-84-2Výrobce netkaných
textilií
HVýroba pojených netkaných textilií pro vrchní ošacení, dekoraci a přikrývky, podkladů pro nanášení plastů apod. mechanickým zpevňováním a chemickým pojením textilních polotovarů typu rouno, česanec, pramen apod. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny, strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary typu rouno a strojů pro zpevňování předloženého polotovaru; řízení výrobních linek, přejímání a kontrola pojiva.1. 9. 198034342218--
Výrobkyně netkaných
textilií
D
08 Zpracováni dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracováni kůže a výroba obuvi
08-2Truhlář
Truhlářka
s odborným zaměřením pro
Manipulace, technologická příprava a odborné zpracování materiálů a polotovarů ve výrobě nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí; umělecké řemeslné truhlářské práce včetně opravářských služeb, úprav a seřízení výrobních zařízení. Zpracování polotovarů na bázi dřeva, plastů, kovů a pomocných materiálů, popř. slonoviny, želvoviny a perleti. Práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji a na všech druzích dřevoobráběcích strojů (např. pilách, bruskách, frézkách, hoblovkách) nebo na mechanizovaných linkách.
08-21-2výrobu nábytku a zařízeníH, D1. 9. 19793436221833-55-21978/79
08-22-2stavební výrobuH1. 9. 197934342218--
08-23-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19793436221882-56-21978/79
08-3Zpracovatel přírodních pletiv
Zpracovatelka přírodních pletiv
s odborným zaměřením pro
Ruční zhotovování okrasných a užitkových předmětů z přírodních pletiv.
08-31-2výrobu košíků a nábytkuH, DVyplétání košikářských a nábytkářských výrobků. Výroba koster na kazety, proutěný nábytek apod. Řezání a výběr vhodného materiálu pro výrobu.1. 9. 19793432221833-61-21978/79
08-32-2pletenou galantériiH, DZhotovování kabelek, košíčků, tašek, klobouků, tkaní rohoží a koberců s různými vzory a barevným uspořádáním z orobince, slámy, plastů aj.1. 9. 19793432221882-59-21978/79
08-4Mechanik hudebních nástrojů
Mechanička hudebních nástrojů
s odborným zaměřením pro
Manipulace, výběr a stanoveni způsobu zpracování materiálů, dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů, provádění povrchových úprav nástrojů a jejich součástí, montáž a seřízení částí, celková montáž, přesné seřízení chodu mechanismů a laděni nástrojů s využitím základních vědomostí z hudební nauky a akustiky. Zpracování dřeva, kovů a kovových slitin, plsti, kůže, korku, plátna, celuloidu, perleti a plastů. Práce s obráběcími a tvářecími nástroji, na dřevoobráběcích strojích (např. pilách, frézkách, hoblovkách atd.) a hydraulických lisech včetně jejich seřízení.
08-41-2akordeony a foukací harmonikyH, D1. 9. 1980343422.18--
08-42-2dechové a bicí nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-93-21979/80
08-43-2klávesové nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-92-21979/80
08-44-2strunné nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-91-21979/80
08-5Kožešník
Kožešnice
s odborným zaměřením pro
Zpracovávání všech druhů kožešin ze vzácných a ušlechtilých zvířat, divočin, plemenných zvířat a umělých kožešin (tříbení, tříděni, krájeni, žehlení, sesazování, tvarování a úprava srsti kožešin) na pláště, čepice, límce apod. za použití speciálních kožešnických a krejčovských strojů a zařízení (krájení, práce na žehlícím stroji apod.). Šití a upravování kožených a kožešinových výrobků (lemování, našívání, prošíváni, vyšívání ozdob, ruční a strojní šití, tvarování apod.).
08-51-2přípravu Kožešinových výrobkůH, D1. 9. 19793434221832-51-21978/79
08-52-2šití a opravy kožešinových výrobkůH, D1. 9. 19793434221832-52-21978/79
08-6Rukavičkář
Rukavičkářka
s odborným zaměřením pro
Zhotovování rukavic (vysekávání usní, zpracovávání, příprava a stříhání usní na různé výběrové druhy, žehleni, řezání dílců, desénování, tvarování apod.) z různých druhů rukavičkářských usní, speciálně vyčiněných nebo z umělých usní. Používání ručních nástrojů a zařízení, vysekávacích, šicích, řezacích, žehlících a jiných strojů. Šití a upravování rukavic z přírodních materiálů a plastů (lemování, našívání, prošívání, vyšívání ozdob, perforování apod.). Používání jedno- a vícejehlových šicích strojů, strojů vyšívacích, aplikovacích atd.
08-61-2střih rukavičkářských výrobkůH. D1. 9. 19783434221832-53-21977/78
08-62-2šití rukavičkářských výrobkůH, D1. 9. 19783434221832-54-21977/78
08-7Obuvník
Obuvnice
s odborným zaměřením pro
H, DVysekávání dílců, tvarování a napínání svršků obuvi na kopyta, spojování dílců sbíjením, lepením, šitím, lisováním apod. Zhotovování vycházkové, sportovní, zdravotní, scénické a jiné obuvi z usní, pryže, plastů, textilu a dalších materiálů. Používání ručních nástrojů, vysekávacích strojů, lisovacích strojů, frézek, šicích strojů a dalších speciálních obuvnických strojů.
08-71 2výrobu obuvi z usní a plastů1. 9. 19803432221832-73-2
32-74-2
32-77-2
32-78-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
0872-2výrobu obuvnických polotovarůH, D1. 9. 19803432221832-71-21979/80
08-73-2scénickou obuvH, D1. 9. 19803432221882-92-21979/80
08-81-2Zpracovatel dřevaHZpracovávání surovin a polotovarů a provádění odborných prací v oboru výroby průmyslových výrobků ze dřeva včetně opravářských služeb. Zpracování dřeva a dřevařských polotovarů, plastů a pomocných materiálů. Práce s nástroji pro ruční zpracování dřeva, obsluhování dřevoobráběcích strojů, mechanizovaných linek, jednoúčelových poloautomatických dřevoobráběcích strojů a zařízení pro povrchovou úpravu výrobků.1. 9. 19803432221833-59-2
33-63-2
33-67-2
33-71-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
Zpracovatelka dřevaD
08-82-2KartáčníkHVyrábění kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a drátěných kartáčů. Zpracovávání kartáčnického materiálu, např. žíní, umělých vláken, drátu, dřeva, plastů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů, frézek, závitořezů, poloautomatických nebo automatických zatloukacích strojů, vrtaček apod.1. 9. 19793432221833-62-21978/79
KartáčniceD
08-83-2ČalouníkHZhotovování čalounických výrobků a provádění dekoratérských prací. Zpracovávání textilních, gumovláknitých a dekoratérských materiálů. Obsluhování a seřizování výrobních strojů a mechanismů, např. šicích strojů, řezacích ručních strojků a hřebíčkovacích strojů.1. 9. 19803434221833-58-2
82-57-2
1979/80
1979/80
ČalouniceD
08-84-2RazítkářHZhotovování všech druhů razítek (datumovek, číslovačů, kinotypů, válečků) vulkanizováním. Sázení, korigování, úprava, rozmítání sazby [i cizojazyčných textů). Zhotovování složitých tabelárních a obdobných náročných razítek. Zpracovávání formovací směsi (kaučuku, mealitové směsi), dřeva. Obsluhování, seřizování a údržba zařízení pro sazbu formovacích a vulkanizačních lisů, strojů pro obrábění dřeva apod.1. 9. 19793432221834-68-21978/79
RazítkářkaD
08-85-2Brašnář-sedlář
HZhotovování rukavic, kufrů, brašnářského zboží, galantérie, sedlářských a technických výrobků (vysekávání, kreslení dílců, ruční a strojní šití, lisování různých technických výrobků z usní, plastických a textilních materiálů, vulkán-fíbru a lepenky). Svařování plastů. Používání ručních nástrojů a zařízení (jedno- a víceúčelových šicích strojů, kosících, lisovacích, vysekávacích a speciálních sedlářských strojů atd.).1. 9. 19803436221832-55-2
32-56-2
1979/80
1979/80
Brašnářka-sedlářkaD
08-86-2SvrškařHZhotovování svršků obuvi (našíváním, prošíváním, sešíváním a lepením dílců, obšíváním, zaklepáváním vrchů obuvi apod.) z usní, plastů a textilu pro vycházkovou, zdravotní, ortopedickou a scénickou obuv. Používání ručních nástrojů a pomůcek a jedno a vícejehlových obuvnických šicích strojů.1. 9. 19803432221832-72-21979/80
SvrškařkaD
09 Stavebnictví a zeměměřičství
09 3Železobetonář
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní příprava, úprava a zpracování betonářské oceli a surovin pro betony, ukládání výztuže, betonování a povrchová úprava výrobků.
09-31-2výrobu stavebních dílůHSestavování, spojování a ukládání výztuže a výroba betonových dílců.1. 9. 19803432221836-71-21979/80
09-32-2výrobu a montáž stavebních konstrukcíHProváděni železářských a betonářských prací pro konstrukční prvky a stavební konstrukce.1. 9. 19803432221836-64-21979/80
09-4Kameník
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní připravování, upravování a zpracovávání surovin, polotovarů a výrobků v kamenické výrobě (fosírováním, lemováním, špicováním, pemrlováním, sekáním, ručním a strojním štípáním, řezáním, vrtáním, frézováním a soustružením, broušením, leštěním a osazováním). Vysekávání písma nebo plastických a reliéfních sochařských prvků včetně modelování do sádry.
09-41-2těžbu a zpracování kameneH1. 9. 19813434221836-72-21980/81
09-42-2umělecké řemeslné práceH1. 9. 19813434221882-66-21980/81
09-5Sklenář
Sklenářka
s odborným zaměřením pro
Zasklívání otvorových výplní, řezání plochého skla a jednoduché zušlechťování.
09-51-2zasklívání a rámováníH, DSklenářské stavební práce a rámování obrazů.1. 9. 19813432221836-79-21980/81
09-52-2umělecké řemeslné práceHJednoduché zušlechťování plochého skla, zhotovování skleněných výplní oken a jejich zasazování do olověných profilů včetně spájení (vitráže).1. 9. 19813432221882-84-21980/81
09-6Malíř
s odborným zaměřením pro
Připravování povrchu pod nástěnné malby. Provádění a opravování nástěnných maleb běžnými technikami na různých podkladech; Tapetování.
09-61-2stavební výrobuHNatěračské práce stavební. Provádění nápisů.1. 9. 19783432221836-83-21977/78
09-62-2interiéryHProvádění a opravování složitějších a náročnějších nástěnných maleb.1. 9. 19783432221836-81-2
82-81-2
1977/78
1977/78
09-71-2ZedníkHZdění nosných a výplňových zdí, příček a komínů; provádění vnitřních a vnějších omítek; Jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby; provádění izolací proti zemní vlhkosti provádění oprav, adaptací a stavebních montáží.1. 9. 19793432221836-61-2
36-69-2
1978/79
1978/79
09-72-2TesařHRuční a strojní opracovaní dřeva a materiálů nahrazujících dřevo. Zhotovování, sestavování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavba dřevěných lešení a bednící práce.1. 9. 19803432221836-63-2
82-95-2
1979/80
1979/80
09-73-2VodařHOdborné práce při opravách a údržbě na vodních tocích. Základní zednické a tesařské práce. Kontrolní a dozorčí činnost na tocích. Činnost při protipovodňové ochraně. Obsluha a údržba Jezových, přehradních a plavebních zařízení.1. 9. 197834322218--
09-74-2MozaikářHSestavování barevných mozaikových obrazů z kamene nebo skleněných smaltů, složitějších geometrických nebo ornamentálních tvarů, popř. figurálních námětů podle dokumentace, jako součástí architektury budov a interiérů. Ruční sekání skla a kamenů potřebných k sestavování mozaiky. Údržba, restaurování a rekonstrukce cenné mozaiky.1. 9. 198134362218--
MozaikářkaD
09-75-2DlaždičHKladeni a opravování dlažeb, silnic a chodníků z kamene a dlaždic, osazováni obrubníků, dlažby svahů a vodních koryt, opravování povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí.1. 9. 19793432221836-74-21978/79
09-76-2IzolatérHIzolování konstrukcí a zařízení v objektech pozemních a průmyslových staveb proti ztrátám tepla a chladu, proti účinkům nadměrného hluku a účinkům vlhkosti.1. 9. 19813432221838-76-21980/81
09-77-2PokrývačHPokrývání střech a střešních konstrukcí měkkými a tvrdými krytinami a Jejich opravy1. 9. 19803432221836-77-21979/80
09-78-2InstalatérHMontáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování a připojování různých zařízení, provádění zkoušek a uvádění do provozu.1. 9. 19793432221836-78-21978/79
09-79-2PodlahářHKladení podlah, dlažeb, mazanin, potěrů a podlahových povlaků.1. 9. 19803432221836-80-21979/80
09-81-2KominíkHČištění kouřovodů, komínových průduchů, topidel, kotlů, pecí a speciálních topných zařízení. Odstraňování sazí z komínových sběračů. Provádění kolaudačních prohlídek topných zařízení včetně kouřovodů. Provádění technických prohlídek topenišť všech druhů a bezpečnostních požárních prohlídek. Zjišťování stavebních a požárních závad. Zjišťování a provádění drobných oprav topných zařízení. Stavění a opravy kachlových kamen, sporáků a prádelních kotlů. Instalace topidel lokálního vytápění. Zpracováni cihlářských, keramických, žáruvzdorných a kamnářských výrobku (obkládaček, dlaždic). Používání maltovin.1. 9. 19813432221836-88-21980/81
45 Zemědělství a lesní hospodářství
45-6Pěstitel
Pěstitelka
s odborným zaměřením pro
Zpracování půdy, ochrana a sklizeň speciálních plodin z hlediska prostředí růstu a vývoje organismů včetně biologických zákonitostí. Obsluhování, drobná údržba a seřizování strojů a zařízení používaných při pěstování speciálních plodin a v semenářství.
45-61-2vinohradnictvíH, DRozmnožování a pěstování vinné révy, Sklízení a tříděni hroznů pro další zpracování.1. 9. 197834342218--
45-62-2ovocnářství a včelařstvíH, DRozmnožování a pěstování ovocných plodin, jejich sklízení, upravování a skladování. Zakládání a ošetřování včelstev, vyrábění včelích produktů a jejich zpracování.1. 9. 19783434221842-56-21977/78
45-63-2šlechtění a semenářstvíH, DPěstování elitních osiv a sádí, sklízení a třídění šlechtitelského materiálu, jeho označování a ukládání. Pěstování, sklízení a posklizňové upravování speciálních plodin, např. chmele, léčivých a aromatických rostlin apod.1. 9. 197834342218--
45-71-2ZahradníkHPěstování zahradnických kultur v květinářství, zelinářství a sadovnictví. Množení, vysazování, hnojení a ochraňování zahradnických kultur před škodlivými činiteli. Realizování sadových výsadek podle plánu a jejich udržování. Zhotovování vazačských výrobků a jejich aranžování. Připravování a třídění zahradnických výrobků a výpěstků pro expedování a distribuci. Obsluhování, seřizování a udržování strojů a zařízení používaných při výsadbách, pěstování a ošetřování zahradnických kultur a strojů a zařízení pro úpravu prostředí.1. 9. 19783432221842-57-21977/78
ZahradniceD
45-75-2Mechanizátor lesní výrobyHObsluhování mechanizačních prostředků při pěstování a ochraně lesů, těžbě, soustřeďování a odvozu dřiví, v dřevoskladech a při melioraci lesních půd. Provádění běžných oprav a údržby mechanizačních prostředků. Sběr semen ze stojících stromů.1. 9. 19803432221842-81-2
42-82-2
1979/80
1979/80
45-77-2DrůbežářHChov, ošetřování a posuzování vlastností drůbeže z hlediska užitkovosti a zdravotního stavu. Připravování, upravováni krmiv a krmení. Sbírání, třídění a expedování vajec a kuřat. Konzervování a zpracování vajec. Jatečně zpracovávání, chlazení, mrazení, uskladňování a expedice jatečně drůbeže. Zpracovávání drůbežího masa na polotovary a masové výrobky. Obsluhování, udržování a seřizování strojů a mechanizačních zařízení v líhních, odchovu, při výrobě masa a drůbežářských výrobků.1. 9. 19783432221829-72-2
42-52-2
1977/78
1977/78
DrůbežářkaD
45-78 2RybářHPřipravování rybničního prostředí pro chov ryb, hnojení a meliorace rybníků, příprava krmiv a přikrmování ryb, provádění zooveterinárních opatření: Vybírání generačních ryb k výtěru. Odchov rychlého plůdku a násad, Připravování (strojení) rybníků k výlovu - samostatné organizování výlovu na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách. Obsluhování veškerých mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu včetně speciálního zařízení při přepravě živých ryb a pracovních zařízení rybníků. Obsluhování rybích líhní a jejich zařízení.1. 9. 19793434221842-55-21978/79
45-8Chovatel
Chovatelka
s odborným zaměřením pro
Chov a ošetřování skotu, prasat, ovcí, kožešinových a laboratorních zvířat a koní včetně drezúry a ježdění a přípravy v dostizích, při zachování anatomických a fyziologických zákonitosti produkce živočišných produktů a mláďat. Provádění zoohygienických opatření v chovu hospodářských zvířat. Obsluhování, udržování a seřizování, strojů a zařízení používaných při chovu a ošetřování těchto zvířat (např. strojů a zařízení pro přípravu a dopravu krmiv, pro odstraňování výkalů, klimatizačního zařízení, laboratorní techniky apod.).
45-81-2chov skotu, prasat a ovcíH, D1. 9. 19803432221842-58-2
42-75-2
1979/80
1979/80
45 82-2chov koní a jezdectvíH, D1. 9. 19803432221842-53-2
42-54-2
1979/80
1979/80
45-83-2chov kožešinových a laboratorních zvířatH, D1. 9. 19803432221842-91-21979/80
--------42-92-21977/78
55 Zdravotnictví
55-6Protetik
Protetička
s odborným zaměřením pro
Zhotovování a opravy protetických a ortopedických přístrojů, pomůcek a ortopedické obuvi podle lékařského předpisu a individuálních vad a deformit jednotlivých částí lidského těla a s přihlédnutím k jejich funkčním i léčebným hodnotám. Používání ručních nástrojů, pomůcek a strojních zařízení, (např. brusek, frézek, vysekávacích strojů, speciálních obuvnických strojů, jedno- a víceúčelových šicích strojů).
55-61-2mechanikuH, DRuční kování ortopedických dlah, obrábění výkovků, broušení, vrtáni, frézování, sváření plamenem, obrábění dřeva, plsti a korku, tvarování hliníku a jeho slitin, laminování, povrchové úpravy ortopedických přístrojů.1. 9. 19783434221824-55-21977/78
55-62-2BandážeH, DRuční a strojní vysekávání usní, plastů, plsti, ruční a strojní šití, sedlářské a brašnářské zpracování usní, modelování sádrou, valchování speciálních ortopedických usní na model; povrchová úprava usní.1. 9. 19783434221832-57-21977/78
55-63-2obuvH, DRuční a strojní vysekávání usní a dalších používaných materiálů, ruční a strojní napínání vrchů obuvi, zhotovování spodků obuvi a další pracovní činnosti spojené s výrobou obuvi (např. lepení, kosení, perforování apod.).1. 9. 19783434221832-75-21977/78
64 Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-51-2AranžéřHOprava zboží, aranžování výkladních skříní a úprava prodejny (prodejní výstavky apod.), aranžování, dekorování a výzdoba celých prostorů expozic a výstav. Kreslení a psaní písma, technické zpracování materiálů při aranžování (textil, papír, kovy, plasty). Ošetřování a údržba technických pomůcek pro aranžování.1. 9. 19793436221863-61-21978/79
AranžérkaD
64-52-2FotografHZhotovování černobílých a barevných fotografií při portrétování a v průmyslové a reportážní fotografii. Retušování, kopírování, zmenšování a zvětšování, kolorování. Vyvolávání filmů. Práce s chemikáliemi pro přípravu roztoků a s fotocitlivými materiály. Obsluhování a běžná údržba fotografických přístrojů, osvětlovacích přístrojů a těles a laboratorních zařízení.1. 9. 19793436221834-91-21978/79
FotografkaD
64-53-2KnihařHDokončující výroba knih, časopisů, společenských tiskovin, hospodářských a merkantilních tiskopisů a obalové techniky. Zpracování tiskovin do složek, bloků; šití, lepení, vazby. Zhotovování individuálních vazeb, umělecké zdobení a úprava. Zhotovování pouzder, kazet a kartonáže. Obsluhování, seřizování a běžná údržba jednoúčelových, poloautomatických a automatických strojů a výrobních linek pro řezání, snášení, skládání, perforování, lepení, šití, lakování, ražení, laminování, vazby apod.1. 9. 19783432221834-81-2
34-82-2
1977/78
1977/78
KnihařkaD
64 56-2KadeřníkHHolení stříhání, mytí, ondulace a barvení vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, základy kosmetiky, pedikúry, manikúry a divadelního líčení. Používání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků (fixativů, olejů, laků, aerosolů), vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na pleť, líčidel a potřeb pro maskérství.1. 9. 19793434221863-81-21978/79
KadeřniceD
64-6, 64-7Prodavač
Prodavačka
s odborným zaměřením pro
Samostatný prodej zboží, jeho přejímka, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Druhy, vlastnosti a způsob použití prodávaného zboží a zásady poradenské činnosti, používání pomůcek a zařízení prodejny, jejich ošetřování a udržování. Cenové, bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy o hmotné odpovědnosti. Základní administrativní práce v prodejně. Samostatná pracovní činnost spojená s funkcí pokladní v prodejně. Smysl pro pořádek a čistotu, estetické cítění a schopnost komunikace.
64-61-2potravinářské zbožíH, DZnalosti výroby studené kuchyně a zásad správné výživy.1. 9. 19813432221863-42-21980/81
64-62- 2smíšené zbožíH, DÚkoly a úlohy družstevního obchodu a společenské poslání a význam spotřebních družstev. Nákup zemědělských výrobků a lesních plodů. Základy správné výživy.1. 9. 19813432221883-41-21980/81
64-63-2elektrotechnické zbožíH, DPoužívání elektrických měřicích přístrojů, seřizovaní a drobné opravy elektrických spotřebičů, rozhlasových a televizních přijímačů.1. 9. 19813432221863-52-21980/81
64-64-2drogistické zbožíH, DPráce s hořlavinami, chemikáliemi a jedy. Základy fotografování, snímáni a promítání. Zdravotnické zásady péče o pleť.1. 9. 19813432221863-53-21980/81
64-65-2motorová vozidlaH, DNáhradní díly, příslušenství a mechanická výzbroj, pohonné látky, tuky, oleje a konzervační látky. Zásady údržby a obsluhy.1. 9. 19813432221863-51-21980/81
64-66-2stavebniny a řemeslnické potřebyH, DZákladní stavební materiály, materiály a výrobky instalatérské a všechny druhy materiálů a výrobků pro domácí dílnu.1. 9. 198134322218--
64-67-2textil a odíváníH, DSpotřeba textilních a jiných materiálů na oděvy, záclony, podlahové krytiny apod. a způsob jejich ošetřování, např. čištění, žehlení apod. Základní konstrukce střihů, velikostní a měrové soustavy, tabulky kontrolních měr a postupu při braní míry. Sledování módní linie, základní znalost drobných úprav oděvů.1. 9. 19813432221863-44-21980/81
64-68-2obuv a koženou galantériiH, DZásady zdravotně nezávadného obouvání v souladu s módní linií, měření rukou a nohou, obuvnické míry o číslování obuvi.1. 9. 198134322218--
64-69-2domácí potřebyH, DProdej železářského zboží a strojů, skla, porcelánu a výrobků z plastů.1. 9. 198134322218--
64-71-2drobné zbožíH, DProdej sportovních potřeb, papírenského zboží a psacích potřeb, hraček, košíkářského a provaznického zboží.1. 9. 198134322218--
64-72-2hodiny a klenotyH, DZkoušení drahých kovů a propočet obsahu drahých kovů ve výrobcích. Seřizování a drobné opravy hodinářského zboží.1. 9. 198134322218--
64-73-2nábytek a bytová zařízeníH, DProvádění různých sestav nábytku, umístění nábytku v bytě a bytových prostorách. Znalost bytových doplňků a základů bytové architektury.1. 9. 198134322218--
64-74-2knihkupectvíH, DPropagace literatury, hudebních a výtvarných děl. Pořádání knižních výstavek k významným politickým a kulturním výročím. Zajišťování mimopultových forem prodeje. Používání bibliografických pomůcek.1. 9. 19813432221863-55-21980/81
64-8Operátor skladování
Operátorka skladování
s odborným zaměřením pro
Příjem skladovaných předmětů a materiálů z hlediska druhů, kvality a kvantity, ' třídění, ukládání, vážení, uspořádání, kompletace, paketizace, paletizace, kontejnerizace, ošetřování a manipulace s výrobky a zbožím. Ovládání dopravních a manipulačních prostředků (jeřábů, kolových vozidel, vysokozdvižných vozíků, zakladačů, speciálních mechanismů, evidenční skladovací techniky), vedení skladového hospodářství a jeho organizace, předávání dat pro počítače a ovládání průmyslové televize.
64-81-2hutní a strojírenské výrobkyH, D1. 9. 197834342218--
64-82-2stavební materiályH, D1. 9. 198134342218--
64-83-2obchodH, D1. 9. 197834342218--
64-84-2zdravotnické potřebyH, D1. 9. 197834342218--
64-9Kuchař-číšník
Kuchařka-servírka
s odborným zaměřením pro
Výroba běžného sortimentu jídel teplé a studeně kuchyně včetně dietních pokrmů, polotovarů, teplých nápojů, jejich expedice a úprava pro servírování, úprava jídel běžná i pro slavnostní příležitosti. Samostatná obsluha zákazníků ve všech závodech veřejného stravování, inkaso peněz a vyúčtování tržeb, ošetřování všech druhů nápojů, úprava tabule pro slavnostní příležitosti. Zpracování všech druhů potravin rostlinného a živočišného původu, jejich uchování, uskladňování, ošetřování a konzervování. Obsluhování a údržba kuchyňského zařízení, zařízení pro sklepní hospodářství a zařízení na úseku obsluhy. Pracovní činnosti jsou specializovány na zpracovávání potravinářských surovin a na obsluhu zákazníků.
64-91-2kuchař (kuchařka)H, D1. 9. 19793i34221863-71-21978/79
64-92-2číšník (servírka)H, D1. 9. 19793434221863-72-21978/79
64-93-2kuchař-číšník
(kuchařka-servírka)
H, D1. 9. 19793434221863-73-21978/79
85 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-41-2Kovář a zámečníkHRukodílná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, praporových žerdí, schodišťových madel apod. včetně jejich instalace. Provádění povrchové úpravy výrobků (moření, eloxování apod.).1. 9. 19813436221882-52-2
82-53-2
1980/81
1980/81
85-42-2Kovolijec a cizelérHZhotovování odlitků plastik, reliéfů, plaket, medailí a jiných uměleckých předmětů z bronzu, tombaku, mosazi, zinku, cínu a dalších kovů. Zhotovování forem k odlévání. Montáž kovolijeckých děl sochařského umění. Opracování povrchu odlitků osekáváním a obrušováním s použitím různých speciálních nástrojů. Povrchová úprava oxidováním a patinováním.1. 9. 19803436221882-51-2
82-54-2
1979/80
1979/80
85-43-2Pasíř
HRuční zpracování Jemných plechů, profilovaných ocelí a neželezných kovů. Zhotovování kovových svítidel, svítilen a mříží, drobných předmětů z kovů, např. popelníků, svícnů, váz, mřížek a liturgických předmětů. Sváření, pájení, začišťování a montáž výrobků. Povrchová úprava kovů, barvení a konzervace, rekonstrukční práce a zhotovování kopií.1. 9. 19803436221882-55-21979/80
PasířkaD
85-45-2Zlatník a klenotníkHZhotovování a opravování šperků a klenotů z drahých kovů nebo v kombinaci s různými materiály včetně přípravy a zasazování kamenů. Vytváření šperků a klenotů podle předloh, vzorků i podle vlastních návrhů.1. 9. 19803436221824-86-21979/80
Zlatnice a klenotniceD
85-51-2ŠtukatérHUmělecké řemeslné zpracování sádry pro Jemné stavební práce, zhotovování architektonických částí budov buď přímo, nebo jejich odlitků ze sádry a umělého kamene, např. profitovaných říms. Zhotovováni forem a odlévání reprodukcí sochařských prací. Povrchové úpravy odlitků jako patinování, voskování a napouštění. Filmové štukatérské práce a divadelní kašérské práce.1. 9. 19803434221882-82-21979/80
85-55-2ŘezbářHUmělecké řemeslné zpracovávání dřeva a perleti včetně rohoviny řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním, voskováním, želatinováním a leštěním. Zhotovování dárkových a upomínkových předmětů (kazety, svícny, talíře apod.) a řezbářské práce při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken. Zdobení řezbářských výrobků kovem.1. 9. 19813434221882-58-2
82-63-2
1980/81
1980/81
ŘezbářkaD
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka
s odborným zaměřením pro
Povrchové úpravy uměleckých památek pozlacováním a patinováním. Příprava dřevěného podkladu očištěním, vytmelením a vybroušením, doplnění řezbou nebo modelováním v sádře. Zlacení práškovým bronzem nebo zlacení kovovou fólií a leštění achátem. Patinování tvarově členitých ozdob.
85-61-2obrazové rámyH, D1. 9. 19803436221833-64-21979/80
85-62-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19803436221882-83-2 82-85-21979/80
1979/80
85-71-2Ruční vyšívačkaDRuční zhotovování různých druhů výšivek, např. lineárních motivů plným stehem, jednoduchých a složitých azur, bílých výšivek včetně dírkování pavoučků. Používání stříbra, zlata a hedvábí k vyšívání písma, emblémů a vzorků na textilním podkladě. Aplikace tkaniny na tkaninu a výšivky a aplikace na tylu. Zhotovování gobelínové výšivky.1. 9. 19803436221882-75-21979/80
85-72-2Ruční krajkářkaDRuční zhotovování krajek technikou paličkováni, drhání a pletení na rámu podle dokumentace nebo podle individuálních návrhů. Zhotovování šitých krajek za použití tradičních materiálů, zhotovování oděvních krajek, např. límečků, vázanek a doplňků do halenek, textilní bižutérie apod.1. 9. 19783436221882-76-21977/78
85-76-2Vlásenkář a maskérHZhotovování a upravování divadelních vlásenek a vlásenkářských výrobků z přírodních i umělých materiálů podle výtvarných návrhů. Barvení a odbarvování vlásenkářských výrobků a vlasové suroviny. Oprava účesů účinkujících umělců před vystoupením bez použití vlasových doplňků. Maskérské práce s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem inscenátorů.".1. 9. 19803434221882-91-21979/80
Vlásenkářka a maskérkaD

2. Ke dni 1. září 1981 se počínaje prvním ročníkem ruší tyto učební obory:

Číselný znakNázev
21-66-2Strojník dopravních zařízení v dolech
22-91-2Zkoušeč kovů
Zkoušečka kovů
22-92-2Laborant pro hutě
Laborantka pro hutě
22-93-2Laborant pro rudné doly
Laborantka pro rudné doly
24-72-2Smaltér
Smaltérka
24-46-2Obráběčka kovů
26-87-2Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
29-96-2Mechanička elektrotechnické výroby
31-53-2Úpravářka a řetízkovačka punčoch
33-60-2Kolář
33-65-2 Tužkař
Tužkařka
34-58-2Planograf
Planografka
34-93-2Lisařka gramofonových desek
36-91-2Geodetický měřič
Geodetická měřička
63-56-2 Prodavač a skladník zemědělských strojů
Prodavačka a skladnice zemědělských strojů.

Čl. II

Učebními obory uvedenými v textu čl. I č. 1 se počínaje prvním ročníkem nahrazují od stanoveného dne jejich zavedení (sloupec 5 textu) odpovídající učební obory podle předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (sloupec 12 textu).

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


První náměstek ministra: Prof. Ing. Císař, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Kód je stanoven výnosem Federálního statistického úřadu čj. 2817/78-03 o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

2) V učebním oboru 01-51-2 je na 1 mistra odborné výchovy až 30 žáků-učňů, pokud jsou přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.

3) Při montážních pracích 4-6 žáků-učňů na 1 mistra odborné výchovy.

Přesunout nahoru