Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.09.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

70

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 26. května 1978,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:


Čl. I

Vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášky č. 68/1971 Sb. a vyhlášky č. 54/1972 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 1 části II (učební obory a podmínky pro výchovu učňů) se na konci připojuje text tohoto znění:

Kód 1)NázevUrčeno pro hochy H, dívky DStručný popis učebního oboruUčební obor zaveden od:Délka přípravy v učebním oboru pro mládež, která ukončila vzdělávání naOdpovídající učební obory podle dosavadních předpisů
základní devítileté školegymnáziučíselný znakškolní rok, v němž bude naposledy otevřen 1. ročník
celkemcelkem (měsíců)z toho délka přípravného období (měsíců)
rokůměsícůz toho délka přípravného období (měsíců)
123456789101213
01 Seřizováni, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-51-2HorníkHDobývání uhlí, lupků a rud, ražení překopů, chodeb a prorážek. Dopravování těživa a materiálu, báňské udržování důlních děl, stavění individuální výztuže, zajišťování porubů posuvnou výztuží. Obsluhování dobývacích a razících kombajnů, důlních vrtaček a sbíječek.1. 9. 19813434161221-61-2
21-62-2
21-63-2
21-65-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-6, 01-7Strojník
Strojnice
s odborným zaměřením pro
Řízení, obsluhování a seřizování stacionárních a mobilních strojů, poloautomatických a automatických strojních zařízení, výrobních linek pro zpracování surovin, polotovarů, hotových výrobků, popřípadě výrobu energií, ve vztahu k příslušné technologii výroby v odvětví.
01-61-2zemědělskou výrobuHObsluhování, seřizování a udržování strojů, zařízení a mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě.1. 9. 19813436221842-74-21980/81
01-62-2výrobu krmiv a úpravu plodinH, DZpracování a upravování zemědělských produktů a dalších surovin mletím, sušením, granulováním, míšením apod. na krmiva a úsušky. Upravování zemědělských plodin sušením, mořením, obrušováním, tříděním, čištěním apod.1. 9. 19813436221829-81-21980/81
01-63-2vrtné soupravyHVrtné práce v geologickém průzkumu, při otevíráni a těžbě ložisek a při speciálních metodách zakládáni staveb. Vykopávání speciálních vrtných a injektážních prací. Práce spojené s přesunem a demontáží vrtných souprav.1. 9. 19813436221821-69-21980/81
01-64-2výrobu kabelůH, DStáčecí, odměřovací, pancéřovací práce. Obsluhováni ovíjecích strojů a stříkacích lisů.1. 9. 19813436221824-73-21980/81
01-65-2hutni tváření kovůHObsluhování technologických zařízeni používaných při tváření železných i neželezných kovů za tepla i za studena (válcováním, lisováním, tažením). Obsluhování zařízení pro ohřev, dělení, svařování, vyrovnávání, kalibrování, navíjení, broušení, povrchové úpravy, kontrola jakosti, třídění a finální úpravy výrobků.1. 9. 19813436221822-71-2
22-72-2
22-73-2
22-81-2
22-83-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-66-2energetická zařízeníH, DObsluhování zařízení všech druhů elektráren, tepláren, kompresorových stanic a zařízení pro úpravu vod.1. 9. 198134362218--
01-67-2lodní dopravuHZajišťováni technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí včetně jejich oprav při provozu lodí. Práce při ovládání lodi.1. 9. 19813436221824-28-21980/81
01-68-2duté skloHObsluhování automatických a poloautomatických strojů při výrobě dutého skla (obalové sklo, trubky apod.). Povrchová úprava výrobků potiskováním.1. 9. 19813436221827-77-21980/81
01-69-2ploché skloHTažení a lití plochého skla, výroba speciálních skel. Určování jakosti skla, řezání skla. Ohýbání tabulí plochého skla. Výroba litých žáruvzdorných kamenů.1. 9. 19813436221827-78-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-71-2výrobu stavebních hmotH, DZpracovávání a upravování surovin, polotovarů a výrobků. Provádění fyzikálně mechanických a chemických zkoušek surovin a výrobků na zkušebních a měřicích zařízeních.1. 9. 19813436221827-41-2
36-70-2
1980/81
1980/81
01-72-2dřevařské polotovaryHZpracování dřeva a dřevařských polo tovaru. Zpracování kulatiny na pilařské výrobky, plastifikace dřevin a jejich zpracování na polotovary, upravování polotovarů a výrobků před impregnací.1. 9. 19813436221833-51-21980/81
01-73-2konstrukční deskyH, DVýroba aglomerovaných konstrukčních desek. Zpracováni dřevního odpadu (pilin, třísek) a jiných vláknitých hmot.1. 9. 19813436221833-54-2
33 66-2
1980/81
1980/81
01-74-2výrobu papíruHZpracování výchozího sortimentu papírenských surovin na lepenky a papír všeho druhu. Kontrola jakosti surovin i papíru.1. 9. 19813436221828-67-21980/81
01-75-2zpracováni papíruH, DVýroba vlnité i hladké slepované lepenky zušlechťováním papíru. Výroba jednoduchých papírenských výrobků, např. sešitů, bloků; jednoduché potiskování výrobků.1. 9. 19813436221828-91-21980/81
01-76-2cukrovary a škrobárnyH, DZpracování zemědělských produktů na polotovary a hotové výrobky (cukr, škrob, dextrin, glukózu aj.).1. 9. 198134362218--
01-77-2stavební a traťové strojeHObsluhování, řízení a údržba stavebních a traťových strojů při provádění stavebních prací; údržby a rekonstrukce železničních tratí.1. 9. 19813436221837-71-2
37-81-2
1980/81
1980/81
01-78-2hutni druhovýrobu kovůH, DObsluha a seřizování drátotahů, hrotovavaček, svářeček, plastiček, rychloběžných a košových slaňovacích strojů, obsluha dalších zařízení při této výrobě. Strojní a ruční úprava výrobků.1. 9. 19813436221822-82-21980/81
02, 03 Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-5Hutník s odborným zaměřením pro
02-51-2výrobu železných kovůHPřipravování vsázky a přísad. Sázení do pece a provádění odpichu kovů a strusky. Hutní odlévání kovů. Vyzdívání licích žlabů, připravování licích souprav a pánví. Obsluhování, řízení a udržování hutních agregátů pro výrobu železných a neželezných kovů a feroslitin.1. 9. 19813436221822-51-2
22-52-2
1980/81
1980/81
02-52-2výrobu neželezných kovůH1. 9. 19813436221822-61-21980/81
02-7Klempíř s odborným zaměřením pro
02-71-2strojírenskou výrobuHRuční a strojní zpracování jemných plechů dělením, tvarováním a spojováním. Výroba a opravy strojních a jiných součástí z jemných plechů a jejich sestavování do funkčních celků. Používání ručních nástrojů, nářadí a strojních zařízení.1. 9. 19783434221824-38-2
24-82-2
1977/78
1977/78
02-72-2stavební výrobuH1. 9. 19783434221824-35-21977/78
02-73-2karosérieH1. 9. 19783434221824-37-21977/78
02-8Strojní mechanik
Strojní mechanička
s odborným zaměřením pro
Ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí, strojních celků, nástrojů, nářadí a přípravků podle technické dokumentace v předepsaných tolerancích. Huční opracovávání polotovaru. Úprava dílů tepelným zpracováním.
02-81-2stroje a zařízeníH. DSestavování strojních zařízeni (např. točivých strojů, chladírenských aparatur, obráběcích strojů a).).1. S. 19813436221824-22-2 24-64-21980/81
1980/81
02-82-2nástroje a nářadíH, DZhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků včetně vnitřní a povrchové úpravy.1. 9. 19813436221824-74-21980/81
02-83-2brýlovou optikuH, DZhotovování brýlových obrouček všeho druhu z kovových i nekovových materiálů včetně jejich povrchové úpravy. Montáž jednoduchých optických zařízení.1. 9. 19813436221827-93-21980/81
02-84-2ocelové konstrukceHZhotovování, provádění montáže a oprav ocelových konstrukcí (účelových staveb, mostů, jeřábů, lanových drah, stožárů apod.). Připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí; sváření, povrchová úprava konstrukcí. Ovládání zdvihacích a dopravních strojů a vázání břemen.1. 9. 19813436221824-21-2
24-29-2
1980/81
1980/81
02-85-2výrobu a montáž potrubíHMontování a opravování potrubí a armatur z různých materiálů různými způsoby spojování. Připravování a upravování potrubí pro montáž, ovládání zdvihacích zařízení a montážních přípravků.1. 9. 19813436221824-09-21980/81
02 86-2výrobu a montáž kotlůHMontování a opravování kotlů, zařízení kotelen a silnostěnných nádob ze středních plechů a trub svařováním a nýtováním.1. 9. 19813436221824-08-21980/81
02-87-2traťové montážeHZhotovování, provádění oprav, montáží a seřizování složitých kolejových konstrukcí a jejich částí. Připravování speciálních materiálů a spojovacích součástí, sváření a vynášení potřebných rozměrů při stavbách a opravách kolejí a výhybek.1. 9. 198134362218--
03-1, 03-2Mechanik-opravář
Mechanička-opravářka
s odborným zaměřením pro
Opravování strojů a zařízení, funkčních celků, silničních a kolejových vozidel a letadel. Provádění demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Provádění základních ručních i strojních operaci při rozpojování, spojováni a opravách strojních částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení.
03-11-2zemědělské a lesnické stroje a zařízeníHProvádění technické údržby a oprav strojů a zařízení pro zpracování a hnojení půdy, setí a sázení, ošetřování a ochranu rostlin, samojízdných a jiných sklízečů, traktorů včetně příslušenství, strojů a zařízení pro pěstování a těžbu dřeva. Provádění kovářských prací při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení a prací podkovářských.1. 9. 19803434221842-71-2
42-72-2
1979/80
1979/80
03-12-2vážící zařízeníH, DSestavování a opravy vah a vážícího zařízení všech druhů včetně vah a vážícího zařízení automatického nebo elektronického základu.1. 9. 19803434221824-31-21979/80
03-13-2stroje a zařízeníH, DObsah přípravy bude specializován podle technologických odvětví. Provádění oprav výrobních, dopravních a jiných strojů a zařízení (obráběcí stroje, tvářecí stroje, tiskařské stroje, stroje a zařízení živočišné výroby, chemické aparatury a zařízení, vaknářská zařízení, oděvní stroje aj.).1. 9. 19803434221824-24-2
24-32-2
24-56-2
24-57-2
34-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
03-14-2administrativní technikuH, DSeřizování složitých psacích strojů, kalkulačních a účtovacích automatů a dálnopisné techniky.1. 9. 19803434221824-62-21979/80
03-15-2důlní stroje a zařízeníHProvádění technické údržby a oprav důlních strojů a zařízení pro dobývání, ražení, vyztužování, zakládáni a důlní dopravu.1. 9. 19803434221821-67-21979/80
03-16-2plynárenská zařízeníHOpravování a obsluhování technologických zařízení při dopravě a přípravě surovin pro výrobu plynu, jeho čištění, upravování a uskladňování. Obsluhování a opravování krakovacích stanic pro cyklické nebo kontinuální štěpení plynných nebo kapalných uhlovodíků. Opravy, montáž a seřizování plynových spotřebičů a montáž plynových rozvodů mimo plynových řádů.1. 9. 198034342218--
03-17-2silniční motorová vozidlaH, DProvádění oprav hnacích agregátů, převodových zařízení a příslušenství (brzdy, servomechanismy aj.) včetně oprav elektrických zařízení.1. 9. 19803434221824-51-21979/80
03-18-2zdvíhací zařízeníHMontáže a opravy všech druhů výtahů (osobní, nákladní, stolové, oběžné, štaflové apod.) včetně jejich elektrických a univerzální) a automatizace výtahů.1. 9. 19803434221824-20-21979/80
03-19-2kolejová vozidlaHProvádění oprav a montáží mechanických částí hnacích agregátů, převodů a příslušenství kolejových vozidel (lokomotiv, motorových vozů a vozů) včetně elektrotechnického zařízení mn a nn.1. 9. 19803434221824-27-2
24-52-2
1979/80
1979/80
03-21-2chladírenské zařízeníH, DMontáže, zřizování a opravy chladírenských zařízení všeho druha včetně elektrických částí a automatické regulace.1. 9. 19803434221824-25-21979/80
03-22-2letadlaHProvádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.1. 9. 19803434221824-53-21979/80
03-4Opravář kovů
s odborným zaměřením pro
Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, elektrochemické upravování povrchů kovových i nekovových součástí. Obsluhování automatizovaných opravárenských linek.
03-41-2tepelné zpracováníHTepelné a chemickotepelné zpracování kovů (kalením, žíháním, popouštěním, nitridováním, cementováním a normalizováním). Obsluhování plynových a elektrických pecí a automatizovaných kalicích linek.1. 9. 19803434221824-06-21979/80
03-42-2pokovováníHElektrochemické upravování povrchů strojních součástí a spotřebních předmětů mořením, elektrolytickým leštěním, eloxováním, zinkováním, kadmiováním, brynýrováním, niklováním, chromováním aj. Termomechanická úprava povrchů předmětů kovovými povlaky.1. 9. 19803434221824-71-21979/80
03-5Rytec kovů
Rytkyně kovů
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní rytí kovů a jiných materiálů podle technické dokumentace, předloh nebo vlastních návrhů. Zhotovování rytin, forem, - nástrojů a šablon s použitím kopírovacích zařízení, upravených nástrojů a nářadí a běžných obráběcích strojů (vrtačka, bruska apod.).
03-51-2nástroje a znakyH, DRytí znaků, odznaků, portrétů a nápisů do železných a neželezných kovů, plastických hmot a exotických dřevin, zhotovováni šablon a razících nástrojů.1. 9. 19793434221824-85-21978/79
03-52-2tiskací a razicí válceH, DRytí, moletování, leptání a relivování tiskacích a razicích válců, šablon, grafické zpracování tiskových vzorů v průmyslu textilním, polygrafickém, plastikářském, papírenském apod.1. 9. 19793434221831-68-21978/79
03-71-2SlévačHRuční a strojní vytváření slévárenských forem a jader, odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil ručně, na odlévacích strojích, pomocí mechanismů.1. 9. 19813434221824-01-2
24-02-2
24-07-2
1980/81
1980/81
1980/81
03-72-2Strojní kovářHVyrábění strojních součástí strojním kováním nebo tvářením na bucharech a kovářských lisech za tepla volně i v zápustkách včetně obsluhy kovářských pecí, zvedacích a manipulačních zařízení (spřáhla, hřídele, kola aj.). Používání speciálních kovářských nástrojů, přípravků a měřidel.1. 9. 19803434221824-05-21979/80
03-73-2ModelářHVýroba a opravy modelových zařízení z tradičních i nových materiálů. Ruční a strojní opracování dřeva, kovů a nových hmot. Seřizování, obsluhování a údržba dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů, nástrojů a zařízení v modelárnách.1. 9. 19803436221824-03-2
24-04-2
32-81-2
1979/80
1979/80
1979/80
ModelářkaD
03-74-2NástrojařHZhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků, zhotovování forem, měřidel a šablon včetně jejich oprav.1. 9. 19783436221824-23-2
24-5-4-2
1977/78
1977/78
NástrojařkaD
03-75-2Obráběč kovůHStrojní třískové obrábění součástí kovových. nekovových na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Ovládání základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, hoblovka). Provádění seřizování obráběcího stroje, údržby, kontroly a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.1. 9. 19783434221824 41 2
24-42-2
24-43-2
24-44-2
24-45-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Obráběčka kovůD
03-76-2Mechanik optických přístrojůHZalemování jednoduchých i vícečočkových optických sestav, montáž optiky fotopřístrojů, seřizování dalekohledů (justáž), zvětšovacích přístrojů, střední opravy projekčních přístrojů, generální opravy snímacích kamer (mimo elektrické části). Používání nástrojů pro ruční zpracování kovů, přípravků, pomůcek a měřidel pro montáže přístrojů.1. 9. 19793436221824-61-21978/79
Mechanička optických přístrojůD
03-77-2HodinářHSestavování a opravování různých druhů časoměrných přístrojů mechanických, elektrických a elektronických. Zhotovování nebo upravování jednoduchých součásti (mimo ozubených kol) mechanickým opracováváním, ručně nebo na speciálních obráběcích strojích. Používání speciálních pomůcek a zařízeni (časový komparátor, měřicí a seřizovací pomůcky).1. 9. 19783436221824-63-21977/78
HodinářkaD
03-79-2LakýrníkHLakýrnické, písmomalířské a dekoratérské práce, míchání a tónování barev na stejný odstín, oprava hotových lakovaných výrobků, provádění nápisů ručně podle předloh a návrhů.1. 9. 19783432221836-85-21977/78
LakýrniceD
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-6
Elektromechanik
Elektromechanička
s odborným zaměřením
Sestavováni, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu (elektrických strojů a přístrojů, zvedacích a manipulačních zařízení, elektrických částí kolejových vozidel, generátorů, tepláren, lanovek, důlních strojů apod.). Provádění veškerých elektromontážních prací (v objektech bytové, průmyslové, důlní a zemědělské výstavby, při výstavbě veřejného osvětlení, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, napájecí a spínací stanice apod.); sestavování, seřizování, údržba a zkoušení měřicích, registračních, regulačních a automatizačních přístrojů, jejich cejchování, zkoušení a uvádění do provozu (podle příslušného odborného zaměření).
04-61-2pro stroje a zařízeníH, D1. 9. 19783436221826-83-21977/78
04-62-2důlní stroje a zařízeníH1. 9. 19783436221821-68-21977/78
04-63-2rozvodná zařízeníH, D1. 9. 19783436221826-81-2
26-82-2
82-96-2
1977/78
1977/78
1977/78
04-64-2měřicí a regulační přístrojeH, D1. 9. 19783436221826-92-21977/78
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička
S odborným zaměřením pro
Stavba a montáž, zkoušení, údržba, opravy a technický provoz všech telekomunikačních zařízení (automatických a manuálních telefonních ústředen různých systémů, dálnopisných a signálních zařízení, telefonních účastnických přístrojů a zařízení, rozhlasu po drátě apod.) včetně sdělovacích vedení a vnitřních rozvodů (sdělovacích kabelových a nadzemních vedení, vnitřních montáží apod.). Seřizování a nastavování elektromechanických prvků za pomoci nástrojů, měřidel a přípravků (podle příslušného odborného zaměření).
04-71-2sdělovací sítěH1. 9. 19783434221826-85-2
26-88-2
1977/78
1977/78
04-72-2spojovací zařízeníH, D1. 9. 19783434221826-89-21977/78
04-81-2Mechanik elektronických
zařízení
Mechanička elektronických
zařízeni
H, DVýroba, montáž a základní opravy spotřebních i průmyslových elektronických přístrojů a zařízení všeho druhu. Zjišťování a odstraňování běžných mechanických a elektrických závad, zkoušení, opravy a vyvažování elektronických zařízení všeho druhu podle technických podkladů.1. 9. 19793436221826-86-21978/79
04-85-2Manipulant poštovního provozu a přepravy
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
H, DZajišťování poštovního provozu, provozu PNS, peněžní a pokladní služby, telefonního a telegrafního provozu. Třídění a zpracování zásilek pro poštovní přepravu (zásilky listovní i balíkové.), zpracování zásilek za přepravy poštovními kursy (vlaková, automobilová a letadlová pošta), zhotovování závěrů a výměna závěrů.1. 9. 19783432221837-91-21977/78
04-86-2Železničář
Železničářka
H, DPráce v železničním provozu ČSD nebo podnikové dopravě. Práce průvodčího nebo vlakvedoucího, vedoucího posunu, tranzitéra, dozorce výhybek, signalisty, hradlaře a hláskaře. Komerční práce ve vlaku.1. 9. 19803432221837-61-2
37-62-2
1979/80
1979/80
05 Technická chemie silikátů
05-3Keramik
Keramička
s odborným zaměřením pro
Výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu točením, litím, lisováním, formováním, tažením, dekorováním, glazováním, retušováním, obráběním, broušením, kalibrováním, stříkáním, razítkováním, tmelením, tříděním, vypalováním. Připravování keramických hmot. Seřizování teplot podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachticových pecích. Obsluhováni a běžná údržba speciálních strojů, lisů, poloautomatů a automatů, výrobních linek a ostatních zařízení.
05-31-2porcelán a keramikuH, D1. 9. 19783434221827-51-2
27-54-2
27-55-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-32-2stavební keramikuH, D1. 9. 19783434221827-42-2
27-43-2
27-46-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-33-2elektrokeramikuH, D1. 9. 19783434221827-45-21977/78
05-34-2brousící prostředkyH, D1. 9. 19783434221827-44-21977/78
05-35-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19783434221882-61-21977/78
05-4Malíř skla a keramiky
Malířka skla a keramiky
s odborným zaměřením pro
Zušlechťovaní skleněných a keramických výrobků malbou a jinými druhy dekorací s uplatňováním různých dekoračních technik a materiálů. Provádění malby skla a keramiky různými druhy barev, emailů, smaltů a emulzemi drahých kovů, vytváření páskových dekorů, květinových, krajinářských, zvířecích a jiných motivů. Dekorace výrobků obtisky, sítotiskem a jinými druhy tisku, vyškrabováním, matováním, leptáním. Obsluha, seřizování a běžná údržba potiskovacích strojů, kopírovacích a jiných zařízení pro dekoraci skla a keramiky. Ukládání výrobků do vypalovacích pecí, seřizování teplot podle technologických požadavků.
05-41-2malbu sklaH, D1. 9. 19793436221827-86-21978/79
05-42-2malbu a dekoraci keramikyH, D1. 9. 19793436221827-58-21978/79
05-5Sklář
Sklářka
s odborným zaměřením pro
Tvarování různých druhů výrobků ze skloviny nebo skleněných polotovarů foukáním, lisováním, natavováním, zatavováním, svařováním. Nabírání skloviny, přetvarování, tvarování foukáním ve formách i bez forem, ručním nebo strojním lisováním, individuální dotvarování výrobků. Tavení skloviny, temperování a chlazení výrobků. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů a sklofoukačských strojů. Používání sklářského nářadí a pomůcek, např. sklářských píšťal, palic, forem, sklářských kahanů apod. Řízení provozu tavících, chladicích a temperovacích pecí.
05-51-2duté skloHRuční výroba kalíšků, odlivek, lahví, džbánů, váz, osvětlovacích těles a podobných výrobků z různých druhů skla.1. 9. 19783432221827-71-2
82-62-2
1977/78
1977/78
05-52-2lisované skloHVýroba skleněných užitkových a ozdobných předmětů lisováním (sklenic, misek, talířů, váz, popelníků apod.).1. 9. 19783432221827-76-21977/78
05-53-2technické skloH, DZhotovování laboratorního skla a přístrojů zpracováním skleněných polotovarů (rour, tyčí, kapilár). Výroba zkumavek, baněk, odměrného laboratorního skla, chladičů, neonových systémů, teploměrů; zatavování elektronek apod.1. 9. 19783432221827-72-21977/78
05-6Brusič skla
Brusička skla
s odborným zaměřením pro
Obrušování skleněných výrobků, vybrušování a leštění plochých řezů, zavrtávání polotovarů a výrobků. Zušlechťování skla vybrušováním včetně mechanického nebo chemického leštění řezů; zušlechťování skla rytím. Opracovávání skel pro optické přístroje frézováním, broušením, lapováním, facetováním a rytím. Obsluhování strojů pro ruční broušen: a strojů pro poloautomatické broušení.
05-61-2obrušování a zabrušováníH, DObrušování vrchů a dýnek skleněných výrobků, vybrušování plochých řezů (hranování) u odlivek, lustrových ověsů, bižuterních výrobků apod., broušení televizních obrazovek, zhotovováni zábrusů, broušení a leštění hran plochého skla.1. 9. 19783436221827-83-21977/78
05-62-2vybrušováníH, DZdobení skleněných předmětů (pohárů, váz, mís, popelníků apod.) bohatým výbrusem. Příprava lešticí lázně z kyseliny fluorovodíkové a sírové.1. 9. 19783436221827-84-21977/78
05-63-2rytíH, DRytí a vybrušování různých dekoračních motivů ve skle, např. loveckých, krajinářských, květinových a jiných poloplastických dekorů.1. 9. 19783436221827-85-21977/78
05-7Výrobce bižutérie
a ozdobných předmětů
Výrobkyně bižutérie
a ozdobných předmětů
s odborným zaměřením pro
Tvarování skleněných výrobků mačkáním, zpracování různých druhů a barev tyčového skla a skleněných trubic na kahanu. Tvarování jednotlivých součástí a sestavování ozdobných předmětů z plastů. Připravování barvicích roztoků, zušlechťování ozdobných předmětů malířskou technikou. Zhotovování a tvarování jednotlivých konstrukčních dílů z plechů, drátů a výlisků, sestavování dílů do různých vzorů bižuterních výrobků a spájení výrobků včetně povrchové úpravy. Výroba zapínadel z plastů na speciálních automatických strojích. Zpracování perletí na knoflíky a ozdobné předměty, provádění povrchové úpravy broušením, soustružením, leštěním a zdobením. Výroba kovové a skleněné bižutérie, skleněných okrasných předmětů, umělých květin, vánočních ozdob a různých druhů zapínadel. Obsluhování a běžná údržba strojů a zařízení používaných při výrobě bižutérie, ozdobných předmětů a zapínadel (ruční a poloautomatické mačkací stroje, plynové nebo benzínové kahany, vícevřetenové poloautomaty a automaty, pásové brusky, soustruhy, vrtačky, lisy apod.).
05-71-2skleněnou bižutériiH, D1. 9. 19793434221827-75-2
27-87-2
1978/79
1978/79
5-72-2Kovovou bižutériiH, D1. 9. 19793434221824-83-2
24-84-2
1978/79
1978/79
85-73-2ozdobné předmětyH, D1. 9. 19793434221831-91-21978/79
05-74-2výrobu zapínadelH, D1. 9. 19793434221827-98-21978/79
05-81-2Brusič technického a šperkového kameneHŠtípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Používání dělicích, řezacích, vrtacích, kalibrovacích, brousicích a leštících nástrojů a strojů. Obsluhování, seřizování a udržování strojního zařízení (pro tlaky, roviny, úhly, dorazy aj.).1. 9. 19803434221827-94-21979/80
Brusička technického a šperkového kameneD
05-82-2Přístrojový optik HRuční a strojní opracování skel (čoček) a optických dílů pro optické přístroje. Kontrola přesnosti opracování, povrchoví úprava optických skel; spojování dílů tmelením.1. 9. 19793436221827-91-2
27-93-2
1978/79
1978/79
Přístrojová optičkaD
06 Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-4Provozní chemik
Provozní chemička
s odborným zaměřením pro
Ruční nebo mechanizované ovládání a řízení chemicko-technologických operací probíhajících v kapalné, tuhé a plynné fázi. Běžné provozní a základní laboratorní rozbory a zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Zpracovávání základních anorganických a organických surovin a materiálů na výrobky v procesu řízení chemických reakcí. Používání chemických činidel k úpravám, čištění, zušlechťování nebo přeměnám jiných látek. Používání a ovládání základních typů zařízení pro přejímkovou, skladovou a provozní manipulací. Obsluhování reakčních nádob při chemických operacích rovnotlakých i přetlakových za různých tepelných režimů, při práci se surovinami v plynné, kapalné a tuhé fázi. Práce s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji.
06-41-2průmyslovou chemiiH. DPříprava je specializována podle jednotlivých výrob (např. pro výrobu základních anorganických a organických sloučenin, pro výrobu vláken, zpracování paliv a ropy, pro výrobu nátěrových hmot, fotografických materiálů aj.).1. 9. 19783434221828-81-2
28-62-2
28-63-2
28-64-2
28-65-2
28-70-2
28-71-2
28-86-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
08-42-2úpravu vodyH, DOprava povrchových a podzemních vod pro pitné a užitkové účely a čištění odpadních vod. Využívání mechanických, chemických a biochemických procesů a chemických činidel při úpravě vody a čištění odpadních vod.1. 9. 197834342218--
06-43-2výrobu koksu a zpracování vedlejších produktůHVýroba koksu a chemických produktů při koksování. Obsluha a seřizování koksárenských baterií a zařízení pro zpracování chemických produktů.1. 9. 19813434221821-64-21988/81
06-44-2úpravu užitkových nerostůHŘízení technologických procesů upravování uhlí, rud a užitkových nerostů. Ovládání a seřizování úpravárenských linek, mlecích souprav, sušicích a pálicích agregátů.1. 9. 197834342218--
06-45-2silikátová vláknaH, DVýroba a zušlechťování silikátového vlákna. Zpracování silikátového vlákna na rohože, izolační desky a tkaniny. Ovládání a seřizování výrobních, opravárenských a zušlechťovacích linek.1. 9. 19813434221827-79-21980/81
06-46-2tukový průmysl a kosmetikuH, DZpracování tuků a pomocných látek na polotovary a hotové výrobky tukového průmyslu (jedlé oleje, pokrmové tuky, mýdla, prací prostředky, kosmetické výrobky aj.).1. 9. 19783434221829-67-21977/78
06-47-2prádelny a čistírnyH, DVolba čisticích a opravárenských prostředků pro praní a čištění prádla, oděvů, čalounění a koberců. Obsluhování pracích, čisticích a úpravárenských strojů a zařízení.1. 9. 19783434221831-73-21977/78
06-5Textilní chemik
Textilní chemička
s odborným zaměřením pro
Předúprava textilií, barvení, potiskování, odvodňování, sušení a tepelné zpracování, povrchová úprava a dokončovací úpravárenské operace.
06-51-2úpravu textiliíH, DPřipravování činidel a lázní a obsluhování zařízení pro mechanické, chemické a speciální úpravy textilií.1. 9. 19783432221831-63-21977/78
08-52-2barvení textiliíH, DPřipravování barev a barvicích lázní podle předepsaných receptur; barvení všech druhů textilií v různé formě ve všech zařízeních pro barvení.1. 9. 19783432221831-62-21977/78
06-53-2potiskováni textiliíH, DPřipravování tiskařských barev. Strojní a ruční potiskování všech druhů textilií jednobarevnými a vícebarevnými vzory. Obsluhování a údržba strojů pro válcový tisk, filmový tisk, pro zvláštní způsoby tisku a strojů pro vyvíjení a fixaci barviva. Příprava tiskařské šablony.1. 9. 19783432221831-65-2
31-67-2
82-77-2
1977/78
1977/78
1977/78
06-6Koželužský chemik
Koželužská chemička
s odborným zaměřením pro
06-61-2zpracováni kůžeH, DZpracování a upravování všech druhů usní pro účely obuvnického průmyslu a průmyslu kožené galantérie. Příprava chemických roztoků, prováděni kontrolních zkoušek a měření včetně obsluhy a seřizování strojního zařízení.1. 9. 19783432221832-41-2
32-70-2
1977/78
1977/78
06-62-2zpracování kožešnických kožekHZpracování a upravování všech druhů přírodních kožešin z plemenných, ušlechtilých a divokých zvířat. Provádění modření, činění a sušení včetně úpravy po činění. Obsluha a seřizování strojního zařízení.1. 9. 19783432221832-42-21977/78
06-7Biochemik
Biochemička
s odborným zaměřením pro
Řízení a kontrola technologických operací probíhajících na biochemickém základě včetně kultivace a propagace používaných mikroorganismů. Provozní a kontrolní mikrobiální a biochemické rozbory a zkoušky. Zpracovávání přírodních rostlinných a živočišných surovin biochemickou cestou. Využívání a řízení činnosti různých druhů baktérií, plísní a kvasinek pro izolování, přeměny nebo zušlechťování surovin a jejich složek. Používání a ovládání kontinuálních i diskontinuálních zařízení pro manipulaci se surovinami, pro průběh výrobního procesu, pro sterilaci výrobků a prostředí a pro rozmnožování a kultivaci účinných mikroorganismů (např. obsluhování autoklávů, reaktorů, sterilizátorů, fermentačních a kvasných kádí, destilačních kolon apod.).
06-71-2mlékárenskou výrobuH, DOprava mléka a jeho zpracovávání na máslo, sýry a ostatní mlékárenské výrobky včetně speciální dětské výživy.1. 9. 19803434221829-66-21979/80
06-72-2výrobu piva a sladuH, DPřipravování a zpracovávání ječmene na všechny druhy sladu. Zpracovávání sladu a ostatních materiálů na pivo.1. 9. 19803434221829-71-21979/80
06-73-2lihovarskou výrobu a výrobu vínaH, DZpracovávání zemědělských produktů a pomocných látek při výrobě lihu, droždí, toruly, potaše, octa, kyseliny citrónové a mléčné, destilátů, ovocných, přírodních, dezertních a šumivých vín apod.1. 9. 19803434221829-74-21979/80
06-79-2farmaceutickou výrobuH, DVýroba a konečná úprava různých lékových forem (tablet, injekcí, čípků apod.) včetně provozní a základní laboratorní kontroly výroby.1. 9. 19803434221828-81-21979/80
06-81-2Gumař-plastikářHPřipravování a zpracovávání směsí tvářením, opracováním a konečná úprava výrobků. Provádění provozních měření a kontrolních zkoušek. Vyrábění předmětů z pryže (pneumatik, vzdušnic, dopravních pásů, těsnění atd.) a z plastů (desek, fólií, trubek, elektroizolačního materiálu, nádob apod). Obsluhovaní, seřizování a udržování strojů a zařízení pro zpracování gumárenských a plastikářských materiálů.1. 9. 19783432221828-68-2
28-68-2
28-69-2
28-72-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Gumařka-plastikářkaD
06-84-2Filmový laborantHZpracování exponovaných kinematografických filmů, zhotovování černobílých i barevných kopií z originálních záznamových a archivních materiálů. Obsluha a seřízení strojů. Manipulace s chemickými roztoky a jejich příprava pro kopírování, vyvolávání, čištění, spojování a řezání filmů, ražení a leptání titulků. Obsluhování a seřizování zvukového zařízení. Synchronizace magnetického záznamu zvuku s obrazem. Ovládání základní filmové měřicí techniky. Výstupní kontrola.1. 9. 19793434221834-92-21978/79
Filmová laborantkaD
08-85-2Tiskař na maloofsetových a sítotiskových strojíchHTisk společenských tiskovin, hospodářských tiskopisů, plakátů, -merkantilních tiskopisů, obalové techniky a obtisků. Zhotovování kopií na kámen, zinek, hliník, vícekovové a plastické fólie. Potiskování papíru, plastických materiálů, plechu a jiných materiálů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba maloofsetových strojů ručních, poloautomatických a automatických sítotiskových strojů, zařízení pro montáž a kopírování.1. 9. 19793432221834-70-21978/79
Tiskařka na maloofsetových a sítotiskových strojíchD
06-86-2Lijec v polygrafiiHZhotovování částí, popřípadě celých tiskových forem. Odlévání písma, linek a sazebních materiálů. Promítání všech druhů sazeb typu mono-foto včetně vyvolávání. Obsluhování, seřizování a běžná údržba písmenových a speciálních odlévacích strojů, stroje Monofoto. Zhotovování duplikátních tiskových forem z kovu, gumy, plastických materiálů. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba lisů pro zhotovování matric, odlitků a výlisků a strojů pro úpravu duplikátních forem.1. 9. 19803432221834-67-21979/80
--------34-71-21978/79
--------34-51-21978/79
--------34-56-21978/79
--------34-52-21978/79
06-91-2MlynářHZpracovávání zrnin a dalších zemědělských produktů na mlýnské výrobky čištěním, drcením, mletím, vysáváním, mícháním a speciální úpravou. Seřizování, obsluhování a běžná údržba mlecích strojů i ostatního strojního nebo technologického zařízení. Kontrola kvality výrobků měřením, skladování a předčišťování.1. 9. 19793432221829-61-21978/79
08-92-2PekařHOvládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Prováděni provozních kontrolních rozborů a zkoušek surovin i výrobků. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba technologického zařízení včetně obsluhy kontinuálních automatických zařízení. Ovládání prací se skladovým a manipulačním zařízením.1. 9. 19793432221829-62-21978/79
PekařkaD
06-93-2CukrářHZhotovování cukrárenských hmot, krémů a zmrzlin i hotových cukrářských výrobků včetně zdobení, krájení a dalších speciálních úprav. Obsluha, seřizování a běžná údržba cukrářského výrobního zařízení.1. 9. 19793432221829-64-21978/79
CukrářkaD
06-94-2CukrovinkářHZhotovování cukrovinkářských těst, hmot a krémů. Příprava surovin a obsluha výrobních linek při výrobě čokoládových a nečokoládových cukrovinek. Ovládání a řízení technologických procesů při výrobě trvanlivého pečiva a těstovin.1. 9. 19813432221829-63-2
29-65-2
1980/81
1980/81
CukrovinkářkaD
06-95-2Řezník-uzenářHPřejímka jatečného dobytka, masa, ryb a pomocných surovin. Porážení a zpracování jatečného dobytka a vedlejších jatečných produktů. Dělení, třídění a opracování masa a ryb pro výrobu a výsek. Konzervování masa a ryb solením, chlazením a zmrazováním. Zpracováni masa a ryb na polotovary, masné výrobky a masné konzervy vařením, sterilací, pasterizací, uzením a ovařováním. Obsluhování a běžná údržba technologických výrobních zařízení v jatečně, masné a rybné výrobě.1. 9. 19803432221829-88-2
29-69-2
1979/80
1979/80
Řeznice-uzenářkaD
06-96-2KonzervářHPřejímka a zpracování základních potravinářských surovin na konzervárenské nebo nápojové polotovary a hotové výrobky podle jednotlivých druhů lisováním, sterilací, vařením, zahušťováním, filtrací, čeřením, impregnací, mrazením a dalšími speciálními úpravami.1. 9. 19803432221829-70-21979/80
KonzervářkaD
07 Textil a oděvnictví
07-2Plsťař
Plsťařka
s odborným zaměřením pro
Strojní a ruční výroba plsti a kloboučnických polotovarů z různých přírodních a chemických textilních materiálů. Obsluhování a běžná úprava strojů pro přípravu vlněné suroviny a strojů pro výrobu textilií zpevňováním předloženého polotovaru (vpichovací, zplsťovací, zpevňovací a speciální kloboučnické stroje).
07-21-2technické plstěH, D1. 9. 19803432221831-45-21979/80
07-22-2kloboučnické plstěH, D1. 9. 19803432221831-80-21979/80
07-3Přadlák
Přadlena
s odborným zaměřením pro
Příprava vlákenné suroviny, zpracování vláken v textilní polotovary typu pavučina, rouno, pramen, česanec, příze, nit. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny (strojů pro přípravu přírodních vláken např. potěracích linek a strojů pro zpracování chemických vláken) a strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary (strojů pro přípravu neuspořádaných vláken např. čistírenských linek, strojů pro zpracování vláken v pavučinu, rouno, pramen, česanec a strojů pro zpracování pramene nebo jiného polotovaru).
07-31-2přípravu lýkových vlákenH, D1. 9. 19793432221831-43-21. 978/79
07-32-2zpracování vláken v textilní polotovaryH, D1. 9. 19793432221831-42-21978/79
07-4Tkadlec
Tkadlena
s odborným zaměřením pro
Výroba všech druhů tkanin, stuh, některých druhů krajek, koberců, polotovarů pro výrobu sítí, pletiva apod. pravoúhlým provazováním soustavy osnovních a útkových nití a jiných lineárních polotovarů. Ruční tkaní hladkých i vazebně a barevně vzorovaných potahových a dekoračních tkanin, koberců apod. Připravování jednotlivých nití a jiných lineárních polotovarů (textilních, kovových), připravování osnovy a tkaní. Obsluhování a údržba strojů pro přípravu (soukací stroje, motací stroje, stroje pro vlhčení a paření nití, snovací stroje, šlichtovací stroje, navazovací stroje a naváděcí stroje do paprsků, naváděcí stroje do lamel, osnovní zarážky, naváděcí stroje do brda, křižovací stroje) a strojů pro tkaní ruční tkaniny (tkací stavy, tkací stroje). Kontrolování a klasifikace výrobků.
07-41-2plošné textilieH, D1. 9. 19793434221831-46-2
31-57-2
1978/79
1978/79
07-42-2kovové tkaniny a sítaH, D1. 9. 197934342218--
07-43-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19793434221882-71-2
82-72-2
1978/79
1978/79
07-5Kloboučník
Kloboučnice
s odborným zaměřením pro
Strojní a ruční zhotovování kloboučnických výrobků, čepic (včetně modelů) a tvarování fezů. Zakreslování poloh, kopírování a rozmnožování střihů. Dohotovování kloboučnických výrobků z vlasových, vlněných, slaměných a jiných materiálů mechanickými a chemickými způsoby na strojích a s používáním pomůcek a nářadí pro konečnou úpravu kloboučnických polotovarů, čepic a fezů. Zakreslování poloh s propočtem spotřeby materiálu.
07-51-2průmyslovou výrobuH, D1. 9. 19803434221831-81-2
31-82-2
31-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
07-52-2zakázkovou výrobuH, D1. 9. 19803434221831-87-21979/80
07-6Švadlena
s odborným zaměřením pro
Zhotovování všech druhů pánského a dámského prádla, jednoduchých oděvů, sportovní a technické konfekce a textilních hraček z různých druhů textilních a plastických materiálů. Kreslení střihů, stříhání nebo řezání. Obsluha a údržba různých typů šicích a vyšívacích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihačích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení) a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).
07-61-2oděvní konfekci a prádloDZhotovování pánského a dámského prádla v průmyslové i zakázkové výrobě, zhotovování pracovních oděvů, jednodušších šatů, zástěr, ložního prádla, dětského ošacení a šití pletených výrobků. Vyšívání různých ozdob na oděvní výrobky a prádlo.1. 9. 19793434221831-85-21978/79
07-62-2technickou konfekciDZhotovováni technické a sportovní konfekce (stanů, spacích pytlů, plachet na auta, žebrových hal, povlaků pro přetlakové haly aj.).1. 9. 197934342218--
07-63-2textilní hračkyDZhotovování všech druhů textilních hraček a panenek s použitím plastů.1. 9. 19793434221831-92-21978/79
07-7Krejčí
Krejčové
s odborným zaměřením pro
Zhotovování všech druhů svrchních oděvů z textilií, plastických materiálů a usní ručním i strojním šitím v průmyslové a zakázkové výrobě. Kreslení střihů, stříhání a zkoušení. Obsluhování a běžná údržba různých typů šicích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihacích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení materiálu), žehlící techniky a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).
07-71-2dámské oděvyH, DZhotovování základních nebo módních dámských plášťů, kostýmů, kalhot, společenských šatů, večerních toalet.1. 9. 19803436221831-83-21979/80
07-72-2pánské oděvyH, DZhotovování základních nebo módních druhů pánských sak, kalhot, vest, plášťů a společenských oděvů.1. 9. 19803436221831-84-21979/80
07-73-2scénické kostýmyH, DZhotovování a úprava scénických a krojových oděvů.1. 9. 19803438221882-93-21979/80
07-81-2PrýmkařHVýroba prýmkařského zboří (úzkých proplétaných textilií z nití a jiných lineárních polotovarů, např. sutašek, hadovek, tres, lacetek apod.). Obsluhování a provádění běžné údržby všech typů proplétacích strojů (plochých, dutinných, styčných, paspulových, sutašových, speciálních a žakárových). Výroba všech druhů provaznického zboží vzájemným stáčením různých lineárních polotovarů. Zhotovování provazů, šňůr, lan na provaznických strojích. Provádění jejich běžné údržby. Kontrolování a klasifikace výrobků.1. 9. 19793432221831-50-21978/79
PrýmkařkaD
07-82-2PletařHVýroba prádla a tepláků, svrchních pletených výrobků, punčochových výrobků a polotovarů pro zhotovování baretů a fezů, některých druhů krajek, krajkovin, záclonovin z předložených nití a jiných polotovarů. Obsluhování a provádění běžné údržby pletařských strojů (pletacích strojů, zátažných stávků, osnovních stávků, rašlí, galonových stávků, kombinovaných strojů a speciálních strojů).1. 9. 19803434221831-51-2 31-56-21979/80
1979/80
PletařkaD
07-83-2Strůjní vyšívačkaDZanášení šicího materiálu do vyšívacích materiálů za účelem vytvoření vzoru nebo ozdoby. Napínání, vyšívání a přepínání všech druhů výšivek na vyšívacích strojích s ručním vedením materiálu a na vyšívacích automatech s použitím různých podkladových textilií a všech druhů vyšívacího materiálu. Provádění strojního sulování paličkovaných krajek.1. 9. 19803432221831-77-21979/80
07-84-2Výrobce netkaných
textilií
HVýroba pojených netkaných textilií pro vrchní ošacení, dekoraci a přikrývky, podkladů pro nanášení plastů apod. mechanickým zpevňováním a chemickým pojením textilních polotovarů typu rouno, česanec, pramen apod. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny, strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary typu rouno a strojů pro zpevňování předloženého polotovaru; řízení výrobních linek, přejímání a kontrola pojiva.1. 9. 198034342218--
Výrobkyně netkaných
textilií
D
08 Zpracováni dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracováni kůže a výroba obuvi
08-2Truhlář
Truhlářka
s odborným zaměřením pro
Manipulace, technologická příprava a odborné zpracování materiálů a polotovarů ve výrobě nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí; umělecké řemeslné truhlářské práce včetně opravářských služeb, úprav a seřízení výrobních zařízení. Zpracování polotovarů na bázi dřeva, plastů, kovů a pomocných materiálů, popř. slonoviny, želvoviny a perleti. Práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji a na všech druzích dřevoobráběcích strojů (např. pilách, bruskách, frézkách, hoblovkách) nebo na mechanizovaných linkách.
08-21-2výrobu nábytku a zařízeníH, D1. 9. 19793436221833-55-21978/79
08-22-2stavební výrobuH1. 9. 197934342218--
08-23-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19793436221882-56-21978/79
08-3Zpracovatel přírodních pletiv
Zpracovatelka přírodních pletiv
s odborným zaměřením pro
Ruční zhotovování okrasných a užitkových předmětů z přírodních pletiv.
08-31-2výrobu košíků a nábytkuH, DVyplétání košikářských a nábytkářských výrobků. Výroba koster na kazety, proutěný nábytek apod. Řezání a výběr vhodného materiálu pro výrobu.1. 9. 19793432221833-61-21978/79
08-32-2pletenou galantériiH, DZhotovování kabelek, košíčků, tašek, klobouků, tkaní rohoží a koberců s různými vzory a barevným uspořádáním z orobince, slámy, plastů aj.1. 9. 19793432221882-59-21978/79
08-4Mechanik hudebních nástrojů
Mechanička hudebních nástrojů
s odborným zaměřením pro
Manipulace, výběr a stanoveni způsobu zpracování materiálů, dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů, provádění povrchových úprav nástrojů a jejich součástí, montáž a seřízení částí, celková montáž, přesné seřízení chodu mechanismů a laděni nástrojů s využitím základních vědomostí z hudební nauky a akustiky. Zpracování dřeva, kovů a kovových slitin, plsti, kůže, korku, plátna, celuloidu, perleti a plastů. Práce s obráběcími a tvářecími nástroji, na dřevoobráběcích strojích (např. pilách, frézkách, hoblovkách atd.) a hydraulických lisech včetně jejich seřízení.
08-41-2akordeony a foukací harmonikyH, D1. 9. 1980343422.18--
08-42-2dechové a bicí nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-93-21979/80
08-43-2klávesové nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-92-21979/80
08-44-2strunné nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-91-21979/80
08-5Kožešník
Kožešnice
s odborným zaměřením pro
Zpracovávání všech druhů kožešin ze vzácných a ušlechtilých zvířat, divočin, plemenných zvířat a umělých kožešin (tříbení, tříděni, krájeni, žehlení, sesazování, tvarování a úprava srsti kožešin) na pláště, čepice, límce apod. za použití speciálních kožešnických a krejčovských strojů a zařízení (krájení, práce na žehlícím stroji apod.). Šití a upravování kožených a kožešinových výrobků (lemování, našívání, prošíváni, vyšívání ozdob, ruční a strojní šití, tvarování apod.).
08-51-2přípravu Kožešinových výrobkůH, D1. 9. 19793434221832-51-21978/79
08-52-2šití a opravy kožešinových výrobkůH, D1. 9. 19793434221832-52-21978/79
08-6Rukavičkář
Rukavičkářka
s odborným zaměřením pro
Zhotovování rukavic (vysekávání usní, zpracovávání, příprava a stříhání usní na různé výběrové druhy, žehleni, řezání dílců, desénování, tvarování apod.) z různých druhů rukavičkářských usní, speciálně vyčiněných nebo z umělých usní. Používání ručních nástrojů a zařízení, vysekávacích, šicích, řezacích, žehlících a jiných strojů. Šití a upravování rukavic z přírodních materiálů a plastů (lemování, našívání, prošívání, vyšívání ozdob, perforování apod.). Používání jedno- a vícejehlových šicích strojů, strojů vyšívacích, aplikovacích atd.
08-61-2střih rukavičkářských výrobkůH. D1. 9. 19783434221832-53-21977/78
08-62-2šití rukavičkářských výrobkůH, D1. 9. 19783434221832-54-21977/78
08-7Obuvník
Obuvnice
s odborným zaměřením pro
H, DVysekávání dílců, tvarování a napínání svršků obuvi na kopyta, spojování dílců sbíjením, lepením, šitím, lisováním apod. Zhotovování vycházkové, sportovní, zdravotní, scénické a jiné obuvi z usní, pryže, plastů, textilu a dalších materiálů. Používání ručních nástrojů, vysekávacích strojů, lisovacích strojů, frézek, šicích strojů a dalších speciálních obuvnických strojů.
08-71 2výrobu obuvi z usní a plastů1. 9. 19803432221832-73-2
32-74-2
32-77-2
32-78-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
0872-2výrobu obuvnických polotovarůH, D1. 9. 19803432221832-71-21979/80
08-73-2scénickou obuvH, D1. 9. 19803432221882-92-21979/80
08-81-2Zpracovatel dřevaHZpracovávání surovin a polotovarů a provádění odborných prací v oboru výroby průmyslových výrobků ze dřeva včetně opravářských služeb. Zpracování dřeva a dřevařských polotovarů, plastů a pomocných materiálů. Práce s nástroji pro ruční zpracování dřeva, obsluhování dřevoobráběcích strojů, mechanizovaných linek, jednoúčelových poloautomatických dřevoobráběcích strojů a zařízení pro povrchovou úpravu výrobků.1. 9. 19803432221833-59-2
33-63-2
33-67-2
33-71-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
Zpracovatelka dřevaD
08-82-2KartáčníkHVyrábění kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a drátěných kartáčů. Zpracovávání kartáčnického materiálu, např. žíní, umělých vláken, drátu, dřeva, plastů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů, frézek, závitořezů, poloautomatických nebo automatických zatloukacích strojů, vrtaček apod.1. 9. 19793432221833-62-21978/79
KartáčniceD
08-83-2ČalouníkHZhotovování čalounických výrobků a provádění dekoratérských prací. Zpracovávání textilních, gumovláknitých a dekoratérských materiálů. Obsluhování a seřizování výrobních strojů a mechanismů, např. šicích strojů, řezacích ručních strojků a hřebíčkovacích strojů.1. 9. 19803434221833-58-2
82-57-2
1979/80
1979/80
ČalouniceD
08-84-2RazítkářHZhotovování všech druhů razítek (datumovek, číslovačů, kinotypů, válečků) vulkanizováním. Sázení, korigování, úprava, rozmítání sazby [i cizojazyčných textů). Zhotovování složitých tabelárních a obdobných náročných razítek. Zpracovávání formovací směsi (kaučuku, mealitové směsi), dřeva. Obsluhování, seřizování a údržba zařízení pro sazbu formovacích a vulkanizačních lisů, strojů pro obrábění dřeva apod.1. 9. 19793432221834-68-21978/79
RazítkářkaD
08-85-2Brašnář-sedlář
HZhotovování rukavic, kufrů, brašnářského zboží, galantérie, sedlářských a technických výrobků (vysekávání, kreslení dílců, ruční a strojní šití, lisování různých technických výrobků z usní, plastických a textilních materiálů, vulkán-fíbru a lepenky). Svařování plastů. Používání ručních nástrojů a zařízení (jedno- a víceúčelových šicích strojů, kosících, lisovacích, vysekávacích a speciálních sedlářských strojů atd.).1. 9. 19803436221832-55-2
32-56-2
1979/80
1979/80
Brašnářka-sedlářkaD
08-86-2SvrškařHZhotovování svršků obuvi (našíváním, prošíváním, sešíváním a lepením dílců, obšíváním, zaklepáváním vrchů obuvi apod.) z usní, plastů a textilu pro vycházkovou, zdravotní, ortopedickou a scénickou obuv. Používání ručních nástrojů a pomůcek a jedno a vícejehlových obuvnických šicích strojů.1. 9. 19803432221832-72-21979/80
SvrškařkaD
09 Stavebnictví a zeměměřičství
09 3Železobetonář
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní příprava, úprava a zpracování betonářské oceli a surovin pro betony, ukládání výztuže, betonování a povrchová úprava výrobků.
09-31-2výrobu stavebních dílůHSestavování, spojování a ukládání výztuže a výroba betonových dílců.1. 9. 19803432221836-71-21979/80
09-32-2výrobu a montáž stavebních konstrukcíHProváděni železářských a betonářských prací pro konstrukční prvky a stavební konstrukce.1. 9. 19803432221836-64-21979/80
09-4Kameník
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní připravování, upravování a zpracovávání surovin, polotovarů a výrobků v kamenické výrobě (fosírováním, lemováním, špicováním, pemrlováním, sekáním, ručním a strojním štípáním, řezáním, vrtáním, frézováním a soustružením, broušením, leštěním a osazováním). Vysekávání písma nebo plastických a reliéfních sochařských prvků včetně modelování do sádry.
09-41-2těžbu a zpracování kameneH1. 9. 19813434221836-72-21980/81
09-42-2umělecké řemeslné práceH1. 9. 19813434221882-66-21980/81
09-5Sklenář
Sklenářka
s odborným zaměřením pro
Zasklívání otvorových výplní, řezání plochého skla a jednoduché zušlechťování.
09-51-2zasklívání a rámováníH, DSklenářské stavební práce a rámování obrazů.1. 9. 19813432221836-79-21980/81
09-52-2umělecké řemeslné práceHJednoduché zušlechťování plochého skla, zhotovování skleněných výplní oken a jejich zasazování do olověných profilů včetně spájení (vitráže).1. 9. 19813432221882-84-21980/81
09-6Malíř
s odborným zaměřením pro
Připravování povrchu pod nástěnné malby. Provádění a opravování nástěnných maleb běžnými technikami na různých podkladech; Tapetování.
09-61-2stavební výrobuHNatěračské práce stavební. Provádění nápisů.1. 9. 19783432221836-83-21977/78
09-62-2interiéryHProvádění a opravování složitějších a náročnějších nástěnných maleb.1. 9. 19783432221836-81-2
82-81-2
1977/78
1977/78
09-71-2ZedníkHZdění nosných a výplňových zdí, příček a komínů; provádění vnitřních a vnějších omítek; Jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby; provádění izolací proti zemní vlhkosti provádění oprav, adaptací a stavebních montáží.1. 9. 19793432221836-61-2
36-69-2
1978/79
1978/79
09-72-2TesařHRuční a strojní opracovaní dřeva a materiálů nahrazujících dřevo. Zhotovování, sestavování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavba dřevěných lešení a bednící práce.1. 9. 19803432221836-63-2
82-95-2
1979/80
1979/80
09-73-2VodařHOdborné práce při opravách a údržbě na vodních tocích. Základní zednické a tesařské práce. Kontrolní a dozorčí činnost na tocích. Činnost při protipovodňové ochraně. Obsluha a údržba Jezových, přehradních a plavebních zařízení.1. 9. 197834322218--
09-74-2MozaikářHSestavování barevných mozaikových obrazů z kamene nebo skleněných smaltů, složitějších geometrických nebo ornamentálních tvarů, popř. figurálních námětů podle dokumentace, jako součástí architektury budov a interiérů. Ruční sekání skla a kamenů potřebných k sestavování mozaiky. Údržba, restaurování a rekonstrukce cenné mozaiky.1. 9. 198134362218--
MozaikářkaD
09-75-2DlaždičHKladeni a opravování dlažeb, silnic a chodníků z kamene a dlaždic, osazováni obrubníků, dlažby svahů a vodních koryt, opravování povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí.1. 9. 19793432221836-74-21978/79
09-76-2IzolatérHIzolování konstrukcí a zařízení v objektech pozemních a průmyslových staveb proti ztrátám tepla a chladu, proti účinkům nadměrného hluku a účinkům vlhkosti.1. 9. 19813432221838-76-21980/81
09-77-2PokrývačHPokrývání střech a střešních konstrukcí měkkými a tvrdými krytinami a Jejich opravy1. 9. 19803432221836-77-21979/80
09-78-2InstalatérHMontáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování a připojování různých zařízení, provádění zkoušek a uvádění do provozu.1. 9. 19793432221836-78-21978/79
09-79-2PodlahářHKladení podlah, dlažeb, mazanin, potěrů a podlahových povlaků.1. 9. 19803432221836-80-21979/80
09-81-2KominíkHČištění kouřovodů, komínových průduchů, topidel, kotlů, pecí a speciálních topných zařízení. Odstraňování sazí z komínových sběračů. Provádění kolaudačních prohlídek topných zařízení včetně kouřovodů. Provádění technických prohlídek topenišť všech druhů a bezpečnostních požárních prohlídek. Zjišťování stavebních a požárních závad. Zjišťování a provádění drobných oprav topných zařízení. Stavění a opravy kachlových kamen, sporáků a prádelních kotlů. Instalace topidel lokálního vytápění. Zpracováni cihlářských, keramických, žáruvzdorných a kamnářských výrobku (obkládaček, dlaždic). Používání maltovin.1. 9. 19813432221836-88-21980/81
45 Zemědělství a lesní hospodářství
45-6Pěstitel
Pěstitelka
s odborným zaměřením pro
Zpracování půdy, ochrana a sklizeň speciálních plodin z hlediska prostředí růstu a vývoje organismů včetně biologických zákonitostí. Obsluhování, drobná údržba a seřizování strojů a zařízení používaných při pěstování speciálních plodin a v semenářství.
45-61-2vinohradnictvíH, DRozmnožování a pěstování vinné révy, Sklízení a tříděni hroznů pro další zpracování.1. 9. 197834342218--
45-62-2ovocnářství a včelařstvíH, DRozmnožování a pěstování ovocných plodin, jejich sklízení, upravování a skladování. Zakládání a ošetřování včelstev, vyrábění včelích produktů a jejich zpracování.1. 9. 19783434221842-56-21977/78
45-63-2šlechtění a semenářstvíH, DPěstování elitních osiv a sádí, sklízení a třídění šlechtitelského materiálu, jeho označování a ukládání. Pěstování, sklízení a posklizňové upravování speciálních plodin, např. chmele, léčivých a aromatických rostlin apod.1. 9. 197834342218--
45-71-2ZahradníkHPěstování zahradnických kultur v květinářství, zelinářství a sadovnictví. Množení, vysazování, hnojení a ochraňování zahradnických kultur před škodlivými činiteli. Realizování sadových výsadek podle plánu a jejich udržování. Zhotovování vazačských výrobků a jejich aranžování. Připravování a třídění zahradnických výrobků a výpěstků pro expedování a distribuci. Obsluhování, seřizování a udržování strojů a zařízení používaných při výsadbách, pěstování a ošetřování zahradnických kultur a strojů a zařízení pro úpravu prostředí.1. 9. 19783432221842-57-21977/78
ZahradniceD
45-75-2Mechanizátor lesní výrobyHObsluhování mechanizačních prostředků při pěstování a ochraně lesů, těžbě, soustřeďování a odvozu dřiví, v dřevoskladech a při melioraci lesních půd. Provádění běžných oprav a údržby mechanizačních prostředků. Sběr semen ze stojících stromů.1. 9. 19803432221842-81-2
42-82-2
1979/80
1979/80
45-77-2DrůbežářHChov, ošetřování a posuzování vlastností drůbeže z hlediska užitkovosti a zdravotního stavu. Připravování, upravováni krmiv a krmení. Sbírání, třídění a expedování vajec a kuřat. Konzervování a zpracování vajec. Jatečně zpracovávání, chlazení, mrazení, uskladňování a expedice jatečně drůbeže. Zpracovávání drůbežího masa na polotovary a masové výrobky. Obsluhování, udržování a seřizování strojů a mechanizačních zařízení v líhních, odchovu, při výrobě masa a drůbežářských výrobků.1. 9. 19783432221829-72-2
42-52-2
1977/78
1977/78
DrůbežářkaD
45-78 2RybářHPřipravování rybničního prostředí pro chov ryb, hnojení a meliorace rybníků, příprava krmiv a přikrmování ryb, provádění zooveterinárních opatření: Vybírání generačních ryb k výtěru. Odchov rychlého plůdku a násad, Připravování (strojení) rybníků k výlovu - samostatné organizování výlovu na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách. Obsluhování veškerých mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu včetně speciálního zařízení při přepravě živých ryb a pracovních zařízení rybníků. Obsluhování rybích líhní a jejich zařízení.1. 9. 19793434221842-55-21978/79
45-8Chovatel
Chovatelka
s odborným zaměřením pro
Chov a ošetřování skotu, prasat, ovcí, kožešinových a laboratorních zvířat a koní včetně drezúry a ježdění a přípravy v dostizích, při zachování anatomických a fyziologických zákonitosti produkce živočišných produktů a mláďat. Provádění zoohygienických opatření v chovu hospodářských zvířat. Obsluhování, udržování a seřizování, strojů a zařízení používaných při chovu a ošetřování těchto zvířat (např. strojů a zařízení pro přípravu a dopravu krmiv, pro odstraňování výkalů, klimatizačního zařízení, laboratorní techniky apod.).
45-81-2chov skotu, prasat a ovcíH, D1. 9. 19803432221842-58-2
42-75-2
1979/80
1979/80
45 82-2chov koní a jezdectvíH, D1. 9. 19803432221842-53-2
42-54-2
1979/80
1979/80
45-83-2chov kožešinových a laboratorních zvířatH, D1. 9. 19803432221842-91-21979/80
--------42-92-21977/78
55 Zdravotnictví
55-6Protetik
Protetička
s odborným zaměřením pro
Zhotovování a opravy protetických a ortopedických přístrojů, pomůcek a ortopedické obuvi podle lékařského předpisu a individuálních vad a deformit jednotlivých částí lidského těla a s přihlédnutím k jejich funkčním i léčebným hodnotám. Používání ručních nástrojů, pomůcek a strojních zařízení, (např. brusek, frézek, vysekávacích strojů, speciálních obuvnických strojů, jedno- a víceúčelových šicích strojů).
55-61-2mechanikuH, DRuční kování ortopedických dlah, obrábění výkovků, broušení, vrtáni, frézování, sváření plamenem, obrábění dřeva, plsti a korku, tvarování hliníku a jeho slitin, laminování, povrchové úpravy ortopedických přístrojů.1. 9. 19783434221824-55-21977/78
55-62-2BandážeH, DRuční a strojní vysekávání usní, plastů, plsti, ruční a strojní šití, sedlářské a brašnářské zpracování usní, modelování sádrou, valchování speciálních ortopedických usní na model; povrchová úprava usní.1. 9. 19783434221832-57-21977/78
55-63-2obuvH, DRuční a strojní vysekávání usní a dalších používaných materiálů, ruční a strojní napínání vrchů obuvi, zhotovování spodků obuvi a další pracovní činnosti spojené s výrobou obuvi (např. lepení, kosení, perforování apod.).1. 9. 19783434221832-75-21977/78
64 Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-51-2AranžéřHOprava zboží, aranžování výkladních skříní a úprava prodejny (prodejní výstavky apod.), aranžování, dekorování a výzdoba celých prostorů expozic a výstav. Kreslení a psaní písma, technické zpracování materiálů při aranžování (textil, papír, kovy, plasty). Ošetřování a údržba technických pomůcek pro aranžování.1. 9. 19793436221863-61-21978/79
AranžérkaD
64-52-2FotografHZhotovování černobílých a barevných fotografií při portrétování a v průmyslové a reportážní fotografii. Retušování, kopírování, zmenšování a zvětšování, kolorování. Vyvolávání filmů. Práce s chemikáliemi pro přípravu roztoků a s fotocitlivými materiály. Obsluhování a běžná údržba fotografických přístrojů, osvětlovacích přístrojů a těles a laboratorních zařízení.1. 9. 19793436221834-91-21978/79
FotografkaD
64-53-2KnihařHDokončující výroba knih, časopisů, společenských tiskovin, hospodářských a merkantilních tiskopisů a obalové techniky. Zpracování tiskovin do složek, bloků; šití, lepení, vazby. Zhotovování individuálních vazeb, umělecké zdobení a úprava. Zhotovování pouzder, kazet a kartonáže. Obsluhování, seřizování a běžná údržba jednoúčelových, poloautomatických a automatických strojů a výrobních linek pro řezání, snášení, skládání, perforování, lepení, šití, lakování, ražení, laminování, vazby apod.1. 9. 19783432221834-81-2
34-82-2
1977/78
1977/78
KnihařkaD
64 56-2KadeřníkHHolení stříhání, mytí, ondulace a barvení vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, základy kosmetiky, pedikúry, manikúry a divadelního líčení. Používání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků (fixativů, olejů, laků, aerosolů), vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na pleť, líčidel a potřeb pro maskérství.1. 9. 19793434221863-81-21978/79
KadeřniceD
64-6, 64-7Prodavač
Prodavačka
s odborným zaměřením pro
Samostatný prodej zboží, jeho přejímka, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Druhy, vlastnosti a způsob použití prodávaného zboží a zásady poradenské činnosti, používání pomůcek a zařízení prodejny, jejich ošetřování a udržování. Cenové, bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy o hmotné odpovědnosti. Základní administrativní práce v prodejně. Samostatná pracovní činnost spojená s funkcí pokladní v prodejně. Smysl pro pořádek a čistotu, estetické cítění a schopnost komunikace.
64-61-2potravinářské zbožíH, DZnalosti výroby studené kuchyně a zásad správné výživy.1. 9. 19813432221863-42-21980/81
64-62- 2smíšené zbožíH, DÚkoly a úlohy družstevního obchodu a společenské poslání a význam spotřebních družstev. Nákup zemědělských výrobků a lesních plodů. Základy správné výživy.1. 9. 19813432221883-41-21980/81
64-63-2elektrotechnické zbožíH, DPoužívání elektrických měřicích přístrojů, seřizovaní a drobné opravy elektrických spotřebičů, rozhlasových a televizních přijímačů.1. 9. 19813432221863-52-21980/81
64-64-2drogistické zbožíH, DPráce s hořlavinami, chemikáliemi a jedy. Základy fotografování, snímáni a promítání. Zdravotnické zásady péče o pleť.1. 9. 19813432221863-53-21980/81
64-65-2motorová vozidlaH, DNáhradní díly, příslušenství a mechanická výzbroj, pohonné látky, tuky, oleje a konzervační látky. Zásady údržby a obsluhy.1. 9. 19813432221863-51-21980/81
64-66-2stavebniny a řemeslnické potřebyH, DZákladní stavební materiály, materiály a výrobky instalatérské a všechny druhy materiálů a výrobků pro domácí dílnu.1. 9. 198134322218--
64-67-2textil a odíváníH, DSpotřeba textilních a jiných materiálů na oděvy, záclony, podlahové krytiny apod. a způsob jejich ošetřování, např. čištění, žehlení apod. Základní konstrukce střihů, velikostní a měrové soustavy, tabulky kontrolních měr a postupu při braní míry. Sledování módní linie, základní znalost drobných úprav oděvů.1. 9. 19813432221863-44-21980/81
64-68-2obuv a koženou galantériiH, DZásady zdravotně nezávadného obouvání v souladu s módní linií, měření rukou a nohou, obuvnické míry o číslování obuvi.1. 9. 198134322218--
64-69-2domácí potřebyH, DProdej železářského zboží a strojů, skla, porcelánu a výrobků z plastů.1. 9. 198134322218--
64-71-2drobné zbožíH, DProdej sportovních potřeb, papírenského zboží a psacích potřeb, hraček, košíkářského a provaznického zboží.1. 9. 198134322218--
64-72-2hodiny a klenotyH, DZkoušení drahých kovů a propočet obsahu drahých kovů ve výrobcích. Seřizování a drobné opravy hodinářského zboží.1. 9. 198134322218--
64-73-2nábytek a bytová zařízeníH, DProvádění různých sestav nábytku, umístění nábytku v bytě a bytových prostorách. Znalost bytových doplňků a základů bytové architektury.1. 9. 198134322218--
64-74-2knihkupectvíH, DPropagace literatury, hudebních a výtvarných děl. Pořádání knižních výstavek k významným politickým a kulturním výročím. Zajišťování mimopultových forem prodeje. Používání bibliografických pomůcek.1. 9. 19813432221863-55-21980/81
64-8Operátor skladování
Operátorka skladování
s odborným zaměřením pro
Příjem skladovaných předmětů a materiálů z hlediska druhů, kvality a kvantity, ' třídění, ukládání, vážení, uspořádání, kompletace, paketizace, paletizace, kontejnerizace, ošetřování a manipulace s výrobky a zbožím. Ovládání dopravních a manipulačních prostředků (jeřábů, kolových vozidel, vysokozdvižných vozíků, zakladačů, speciálních mechanismů, evidenční skladovací techniky), vedení skladového hospodářství a jeho organizace, předávání dat pro počítače a ovládání průmyslové televize.
64-81-2hutní a strojírenské výrobkyH, D1. 9. 197834342218--
64-82-2stavební materiályH, D1. 9. 198134342218--
64-83-2obchodH, D1. 9. 197834342218--
64-84-2zdravotnické potřebyH, D1. 9. 197834342218--
64-9Kuchař-číšník
Kuchařka-servírka
s odborným zaměřením pro
Výroba běžného sortimentu jídel teplé a studeně kuchyně včetně dietních pokrmů, polotovarů, teplých nápojů, jejich expedice a úprava pro servírování, úprava jídel běžná i pro slavnostní příležitosti. Samostatná obsluha zákazníků ve všech závodech veřejného stravování, inkaso peněz a vyúčtování tržeb, ošetřování všech druhů nápojů, úprava tabule pro slavnostní příležitosti. Zpracování všech druhů potravin rostlinného a živočišného původu, jejich uchování, uskladňování, ošetřování a konzervování. Obsluhování a údržba kuchyňského zařízení, zařízení pro sklepní hospodářství a zařízení na úseku obsluhy. Pracovní činnosti jsou specializovány na zpracovávání potravinářských surovin a na obsluhu zákazníků.
64-91-2kuchař (kuchařka)H, D1. 9. 19793i34221863-71-21978/79
64-92-2číšník (servírka)H, D1. 9. 19793434221863-72-21978/79
64-93-2kuchař-číšník
(kuchařka-servírka)
H, D1. 9. 19793434221863-73-21978/79
85 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-41-2Kovář a zámečníkHRukodílná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, praporových žerdí, schodišťových madel apod. včetně jejich instalace. Provádění povrchové úpravy výrobků (moření, eloxování apod.).1. 9. 19813436221882-52-2
82-53-2
1980/81
1980/81
85-42-2Kovolijec a cizelérHZhotovování odlitků plastik, reliéfů, plaket, medailí a jiných uměleckých předmětů z bronzu, tombaku, mosazi, zinku, cínu a dalších kovů. Zhotovování forem k odlévání. Montáž kovolijeckých děl sochařského umění. Opracování povrchu odlitků osekáváním a obrušováním s použitím různých speciálních nástrojů. Povrchová úprava oxidováním a patinováním.1. 9. 19803436221882-51-2
82-54-2
1979/80
1979/80
85-43-2Pasíř
HRuční zpracování Jemných plechů, profilovaných ocelí a neželezných kovů. Zhotovování kovových svítidel, svítilen a mříží, drobných předmětů z kovů, např. popelníků, svícnů, váz, mřížek a liturgických předmětů. Sváření, pájení, začišťování a montáž výrobků. Povrchová úprava kovů, barvení a konzervace, rekonstrukční práce a zhotovování kopií.1. 9. 19803436221882-55-21979/80
PasířkaD
85-45-2Zlatník a klenotníkHZhotovování a opravování šperků a klenotů z drahých kovů nebo v kombinaci s různými materiály včetně přípravy a zasazování kamenů. Vytváření šperků a klenotů podle předloh, vzorků i podle vlastních návrhů.1. 9. 19803436221824-86-21979/80
Zlatnice a klenotniceD
85-51-2ŠtukatérHUmělecké řemeslné zpracování sádry pro Jemné stavební práce, zhotovování architektonických částí budov buď přímo, nebo jejich odlitků ze sádry a umělého kamene, např. profitovaných říms. Zhotovováni forem a odlévání reprodukcí sochařských prací. Povrchové úpravy odlitků jako patinování, voskování a napouštění. Filmové štukatérské práce a divadelní kašérské práce.1. 9. 19803434221882-82-21979/80
85-55-2ŘezbářHUmělecké řemeslné zpracovávání dřeva a perleti včetně rohoviny řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním, voskováním, želatinováním a leštěním. Zhotovování dárkových a upomínkových předmětů (kazety, svícny, talíře apod.) a řezbářské práce při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken. Zdobení řezbářských výrobků kovem.1. 9. 19813434221882-58-2
82-63-2
1980/81
1980/81
ŘezbářkaD
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka
s odborným zaměřením pro
Povrchové úpravy uměleckých památek pozlacováním a patinováním. Příprava dřevěného podkladu očištěním, vytmelením a vybroušením, doplnění řezbou nebo modelováním v sádře. Zlacení práškovým bronzem nebo zlacení kovovou fólií a leštění achátem. Patinování tvarově členitých ozdob.
85-61-2obrazové rámyH, D1. 9. 19803436221833-64-21979/80
85-62-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19803436221882-83-2 82-85-21979/80
1979/80
85-71-2Ruční vyšívačkaDRuční zhotovování různých druhů výšivek, např. lineárních motivů plným stehem, jednoduchých a složitých azur, bílých výšivek včetně dírkování pavoučků. Používání stříbra, zlata a hedvábí k vyšívání písma, emblémů a vzorků na textilním podkladě. Aplikace tkaniny na tkaninu a výšivky a aplikace na tylu. Zhotovování gobelínové výšivky.1. 9. 19803436221882-75-21979/80
85-72-2Ruční krajkářkaDRuční zhotovování krajek technikou paličkováni, drhání a pletení na rámu podle dokumentace nebo podle individuálních návrhů. Zhotovování šitých krajek za použití tradičních materiálů, zhotovování oděvních krajek, např. límečků, vázanek a doplňků do halenek, textilní bižutérie apod.1. 9. 19783436221882-76-21977/78
85-76-2Vlásenkář a maskérHZhotovování a upravování divadelních vlásenek a vlásenkářských výrobků z přírodních i umělých materiálů podle výtvarných návrhů. Barvení a odbarvování vlásenkářských výrobků a vlasové suroviny. Oprava účesů účinkujících umělců před vystoupením bez použití vlasových doplňků. Maskérské práce s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem inscenátorů.".1. 9. 19803434221882-91-21979/80
Vlásenkářka a maskérkaD

2. Ke dni 1. září 1981 se počínaje prvním ročníkem ruší tyto učební obory:

Číselný znakNázev
21-66-2Strojník dopravních zařízení v dolech
22-91-2Zkoušeč kovů
Zkoušečka kovů
22-92-2Laborant pro hutě
Laborantka pro hutě
22-93-2Laborant pro rudné doly
Laborantka pro rudné doly
24-72-2Smaltér
Smaltérka
24-46-2Obráběčka kovů
26-87-2Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
29-96-2Mechanička elektrotechnické výroby
31-53-2Úpravářka a řetízkovačka punčoch
33-60-2Kolář
33-65-2 Tužkař
Tužkařka
34-58-2Planograf
Planografka
34-93-2Lisařka gramofonových desek
36-91-2Geodetický měřič
Geodetická měřička
63-56-2 Prodavač a skladník zemědělských strojů
Prodavačka a skladnice zemědělských strojů.

Čl. II

Učebními obory uvedenými v textu čl. I č. 1 se počínaje prvním ročníkem nahrazují od stanoveného dne jejich zavedení (sloupec 5 textu) odpovídající učební obory podle předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (sloupec 12 textu).

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


První náměstek ministra: Prof. Ing. Císař, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Kód je stanoven výnosem Federálního statistického úřadu čj. 2817/78-03 o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

2) V učebním oboru 01-51-2 je na 1 mistra odborné výchovy až 30 žáků-učňů, pokud jsou přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.

3) Při montážních pracích 4-6 žáků-učňů na 1 mistra odborné výchovy.

Přesunout nahoru