Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

69.

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. května 1978,

kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za slovo "obchodní" vkládají slova "a průmyslová".

2. V § 12 se za ustanovení písm. f) vkládá nové ustanovení písm. g), které zní:

"g) vydat statut komory se schválením ministra zahraničního obchodu.".

3. § 14 odst. 4 písm. e) zní:

"e) vydat se schválením ministra zahraničního obchodu organizační a pracovní řád komory, který obsahuje podrobná ustanovení o činnosti komory.".

4. § 26 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru