Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 57/1978 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.

Částka 13/1978
Platnost od 19.06.1978
Účinnost od 19.06.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. dubna 1978

o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 5 zákona č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů:


§ 1

(1) U příležitosti 600. výročí úmrtí Karla IV. se razí československé dukáty (dále jen "dukáty").

(2) Dukáty se razí jako jednodukáty, dvojdukáty, pětidukáty a desetidukáty ze slitiny obsahující 986 1/9 dílů zlata a 13 8/9 dílů mědi. Při ražbě je povolena odchylka nejvýše jedna tisícina nad nebo pod stanovenou hmotnost a ryzost.

§ 2

(1) Jednodukát má hmotnost 3,4909 g s obsahem ryzího zlata 3,4420 g, průměr 19,75 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.

(2) Na lícní straně jednodukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zleva dolů ve dvou neuzavřených kruzích. Uprostřed pod státním znakem je letopočet ražby.

(3) Na rubové straně jednodukátu je portrét Karla IV. v pravém tříčtvrtečním profilu. Vlevo od portrétu je gotický štít s českým lvem, vpravo v úrovni čela je iniciála "K". Při okraji mince vpravo dole je jméno "KAREL IV.", vpravo nahoře letopočty "1346-1378". S výjimkou míst, kde se plastika koruny a zdobeného roucha dotýká ploché obruby, je na obvodu rubové strany drobný perlovec.

(4) Značka "F" autora návrhu akademického sochaře Petra Formánka je umístěna na rubové straně pod portrétem.

§ 3

(1) Dvojdukát má hmotnost 6,9818 g s obsahem ryzího zlata 6,8848 g, průměr 25 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.

(2) Na lícní straně dvojdukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky, pod ním je hodnotové číslo "2". Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zleva nahoru v uzavřeném kruhu, zdobeném na vnitřním i vnějším obvodu drobným perlovcem. Uprostřed dole pod hodnotovým číslem "2" je letopočet ražby "1978".

(3) Na rubové straně dvojdukátu je zobrazena lícní strana královské pečeti Karla IV., představující panovníka sedícího na trůnu a držícího v levé ruce jablko a v pravé žezlo. V opise zprava dolů v uzavřeném kruhu zdobeném na vnějším i vnitřním obvodu drobným perlovcem je latinský text "KAROLUS ● DEI ● GRA ● ROMANOR ● REX ● SEMPER ● AUGUSTUS"; po stranách trůnu vpravo je text "ET ● REX", vlevo "BOEMIE".

(4) Značka "A ● P" autora návrhu akademického sochaře Andreje Petera je umístěna na rubové straně vedle pravé nohy panovníka.

§ 4

(1) Pětidukát má hmotnost 17,4545 g s obsahem ryzího zlata 17,2120 g, průměr 34 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.

(2) Na lícní straně pětidukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zprava dolů v uzavřeném kruhu. Po stranách státního znaku jsou zdvojené kruhové úseče. Uprostřed pod státním znakem je letopočet ražby "1978", pod ním hodnotové číslo "5".

(3) Na rubové straně pětidukátu je zobrazen ústřední motiv pečetidla univerzitní obce pražské univerzity z poloviny 14. století, na němž Karel IV. předává knížeti Václavovi zakládací listinu univerzity. Po stranách jsou symboly jednotlivých fakult. V opise zleva nahoru je latinský text "UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS". Dole při okraji je letopočet "1348".

(4) Značka "zk" autora návrhu akademického sochaře Zdeňka Kolářského je umístěna na rubové straně vpravo od podstavce s postavami.

§ 5

(1) Desetidukát má hmotnost 34,9090 g s obsahem ryzího zlata 34,4240 g, průměr 42 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.

(2) Na lícní straně desetidukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zprava dolů v uzavřeném kruhu. Po stranách státního znaku jsou zdvojené kruhové úseče. Uprostřed pod státním znakem je letopočet ražby "1978", pod ním hodnotové číslo "10".

(3) Na rubové straně desetidukátu je panorama Hradčan s Karlovým mostem. V dolní části je městský znak Prahy. V opise zleva nahoru je latinský text "PRAGA ● MATER ● URBIUM".

(4) Značka "zk" autora návrhu akademického sochaře Zdeňka Kolářského je umístěna na rubové straně desetidukátu vlevo od městského znaku Prahy.

§ 6

(1) V roce 1978 se razí dvacet tisíc jednodukátů a po deseti tisících dvojdukátů, pětidukátů a desetidukátů.

(2) V letech 1979, 1980, 1981 a 1982 se razí po deseti tisících jednodukátů s příslušným letopočtem ražby.

(3) Dukáty razí Státní mincovna v Kremnici.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.


Příloha

Obrázek - Československý dukát

Přesunout nahoru