Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1978 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě

Částka 12/1978
Platnost od 29.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 02.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky

ze dne 25. května 1978

o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, v znění pozdějších předpisů a podle § 4 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 30/1970 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky, v znění zákona Slovenské národní rady č. 37/1978 Sb. a v dohodě s federálním ministerstvem dopravy podle § 5 odst. 2 a § 101 odst. 3 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád):


§ 1

Trestní věci dopravní, pro které by byl příslušný některý obvodní soud na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, vyřizuje Obvodní soud Bratislava 1.

§ 2

Dožádání adresovaná obvodním soudům v Bratislavě vyřizuje Obvodní soud Bratislava 2. Dožádání adresovaná státním notářstvím v Bratislavě vyřizuje Státní notářství Bratislava 2.

§ 3

Správu pozemkových knih pro územní obvod hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy a pro územní obvod Státního notářství Bratislava-venkov a správu železničních knih pro územní obvody státních notářství ve Slovenské socialistické republice vede Státní notářství Bratislava 1.

§ 4

Ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 96/1963 Sb., kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství, se vypouští v § 1 v odstavci 1 ustanovení pod písm. d), v § 1 v odstavci 2 ustanovení pod písm. c) a v § 3 ustanovení pod písm. b).


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Ministr:

Király v. r.

Přesunout nahoru