Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1978 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Účinnost od 01.04.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 5. ledna 1978

o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


§ 1

Oprávnění k obstarávání některých úkonů léčebně preventivní péče v soukromých ordinacích lékařů a dentistů, která byla v některých případech dosud výjimečně ponechána, končí dnem 1. dubna 1978.


§ 2

Zrušují se:

a) vyhláška č. 129/1958 Ú. l., o soukromých ordinacích lékařů a dentistů,

b) výnos č. 24/1969 Věst. MZ ČSR, o sazbách za výkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích. 1)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978.


Ministr:

Prof. MUDr. Prokopec, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vydání výnosu bylo oznámeno v částce 46/1969 Sb.

Přesunout nahoru