Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 29/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád

Částka 6/1978
Platnost od 10.04.1978
Účinnost od 01.07.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

29

ZÁKON

ze dne 5. dubna 1978,

kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 20/1970 Sb.) se mění a doplňuje takto:

1. V § 30 odst. 1 třetí věta zní:

"Na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy plní úkoly krajské prokuratury městská prokuratura v Bratislavě a úkoly okresních prokuratur plní obvodní prokuratury.".

2. V § 36 odst. 1 v třetí větě se za slova "krajské prokuratury" vkládají slova: "(městské prokuratury v Bratislavě)".

3. V § 36 odst. 2 se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova",městský prokurátor v Bratislavě" a za slova "městské prokuratury v Praze" se vkládají slova ",městské prokuratury v Bratislavě".

4. V § 48 odst. 1 v první i druhé větě se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova ",městský prokurátor v Bratislavě".

Čl. III

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 148/1973 Sb.) se doplňuje takto:

1. V § 12 odst. 3 v části věty za středníkem se za slova "městský soud v Praze" vkládají slova "a městský soud v Bratislavě".

2. V § 12 odst. 4 v části věty za středníkem se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova "a městský prokurátor v Bratislavě".

Čl. IV

Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se doplňuje takto:

V § 5 odst. 1 v části věty za středníkem se za slova "v hlavním městě Praze" vkládají slova "a v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě".


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru