Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 15/1978 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul Letec - kosmonaut ČSSR SR

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 24.02.1978
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

15

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 23. února 1978,

kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR"

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

K ocenění úspěšného zvládnutí úkolů při kosmickém letu se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR", s nímž je spojeno právo nosit odznak "Letec-kosmonaut ČSSR".

§ 2

Čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR" se propůjčuje jednotlivcům za úspěšné splnění úkolů při kosmickém letu.

§ 3

(1) Čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR" propůjčuje prezident Československé socialistické republiky československým občanům a příslušníkům jiných států.

(2) Zároveň s propůjčením čestného titulu se odevzdává listina o jeho propůjčení a odznak "Letec-kosmonaut ČSSR".

§ 4

(1) Odznak "Letec-kosmonaut ČSSR" je svým pojetím výrazem přátelství a spojenectví se Svazem sovětských socialistických republik vyjádřeným spoluprací při pronikání do kosmického prostoru.

Odznak tvoří stylizovaná zeměkoule položená na bílém podkladu, kterou oblétá raketa směřující k jiným planetám znázorněným dvěma čtyřcípými hvězdami. Nad zeměkoulí je ve dvou řádcích nápis "Letec-kosmonaut ČSSR" převýšený barevným československým státním znakem. Odznak je podložen stylizovaným věncem z lipové ratolesti vpravo a vavřínové vlevo v podobě mnohoúhelníka. Na raketě je rudý nápis "CCCP" a fasetovaná pěticípá hvězda z českého granátu. Věnec, raketa, dvouřádkový nápis, poledníky a rovnoběžky na zeměkouli jsou z pozlaceného stříbra; pravá polovina zeměkoule je světle modrá, levá je tmavě modrá.

(2) Odznak "Letec-kosmonaut ČSSR" se nosí na pravé straně prsou za stříbrnou hvězdou Řádu 25. února 1948.

§ 5

Věci čestného titulu "Letec-kosmonaut ČSSR" spravuje Kancelář prezidenta Československé socialistické republiky.


§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru