Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 147/1978 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979

Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1978

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen

"státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 123 134 420 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 123 134 420 000 Kčs

(příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve

výši 58 130 000 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 18 420 200 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 21 917 600 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Sojuz a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 36 502 849
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 27 403 000
Ostatní příjmy 1 098 571
Dotace ze státního rozpočtu federace 58 130 000
Úhrn 123 134 420
Výdaje Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 30 291 996
kulturní a sociální opatření 48 216 339
obranu a bezpečnost 3 167 200
správu 768 385
soudy, prokuratury a arbitráže 352 700
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů 18 420 200
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů 21 917 600
Úhrn 123 134 420

Příloha č. 2

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Neúčelové dotace (v tis. Kčs) Účelové subvence (v tis. Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy 3 246 300 7 201 800
Středočeský 1 811 200 1 728 600
Jihočeský 1 423 900 1 152 700
Západočeský 1 859 300 1 217 600
Severočeský 2 932 700 3 506 500
Východočeský 1 629 800 1 725 500
Jihomoravský 2 136 300 2 643 900
Severomoravský 3 380 700 2 741 000
Úhrn 18 420 200 21 917 600
Přesunout nahoru