Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 146/1978 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979

Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1978

o státním rozpočtu československé federace na rok 1979

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

1. Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 160 093 475 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 160 043 475 000 Kčs

rozpočtový přebytek činí 50 000 000 Kčs

(Příloha).

2. Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 21 257 713 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 12 957 611 000 Kčs

z toho:

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 698 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 850 000 000 Kčs

b) dotace na investice k realizaci úkolů oblastního rozvoje pro organizace řízené federálními

orgány

- Slovenské socialistické republice 160 000 000 Kčs

c) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 630 490 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 349 231 000 Kčs

d) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 13 166 500 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 7 462 200 000 Kčs

e) dotace na cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 5 073 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 3 087 000 000 Kčs

f) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 819 723 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 499 180 000 Kčs

g) dotace na individuální bytovou výstavbu

- České socialistické republice 870 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 550 000 000 Kčs

B. Globální dotace

- České socialistické republice 36 872 287 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 28 862 389 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících
Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 159 062 637
Ostatní příjmy 1 030 838
Úhrnem 160 093 475
Výdaje
Výdaje federálních organizací na:
hospodářství 39 969 920
kulturní a sociální opatření 1 650 493
obranu a bezpečnost 17 078 900
správu 1 370 858
soudy, prokuratury a arbitráž 23 304
Celkem 60 093 475
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 99 950 000
Úhrnem 160 043 475
Přebytek 50 000
Přesunout nahoru