Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1978 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 12.12.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 5. prosince 1978,

kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:


Článek I

Vyhláška č. 156/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb., se mění takto:

V § 5 bodu 1 se slova "které platí do 31. prosince 1978" nahrazují slovy "které platí do 31. prosince 1981".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Petřík CSc. v. r.

Přesunout nahoru