Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 27. listopadu 1978

o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv

Státní arbitráž Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a na základě usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 26. června 1978 č. 150:


§ 1

Majetkové sankce za neodebrání množství topných plynů 1) v období od 1. ledna do 31. března 1979 nemusí být účtovány ani vymáhány, 2) i když v jednotlivém případě přesáhnou částku 1 000 Kčs.

§ 2

Právo na majetkové sankce za prodlení s dodávkami tuhých paliv, 3) které měly být plněny podle hospodářských smluv ve druhém pololetí 1978, zaniká, popřípadě nevznikne.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 34 odst. 2 a § 39 vyhlášky č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu.

2) Úprava majetkových sankcí pro období od 1. 10. do 31. 12. 1978 je provedena v § 1 a 3 vyhlášky č. 108/1977 Sb., o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv.

3) § 204 odst. 1 hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru