Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/1978 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.02.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 28. listopadu 1978,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


Čl. I

Vyhláška č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 písm. g) zní:

"g) upotřebený ustalovač a ostatní fotografické lázně s obsahem stříbra, kaly a stříbro vytěžené z upotřebeného ustalovače a ostatních fotografických lázní od organizací;".

2. § 1 odst. 2 písm. h) zní:

"h) amortizační odpady od organizací, které tvoří vyřazené díly a součásti strojů, přístrojů a zařízení obsahující stříbro a jiné drahé kovy (např. stykače, jističe, relé, rozvodné desky apod.);".

3. V § 1 odst. 2 písm. j) se vypouštějí slova: "a jateční odpad peří".

4. § 1 odst. 2 písm. l) zní:

"l) odpad a upotřebené výrobky z přírodního korku;".

5. V § 4 odst. 1 písm. c) se středník na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se tento text:

"pokud jde o upravené odpady obsahující drahé kovy, dodávat je organizacím určeným ústředním orgánem státní služby pro drahé kovy; 1)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1979.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) S odpady obsahujícími drahé kovy se nakládá podle předpisů o státní službě pro drahé kovy.

Přesunout nahoru