Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

124

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 25. října 1978

o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


§ 1

(1) Mince po 5 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a názvem státu "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1962 s novým státním znakem a názvem státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 2) se stahují z oběhu uplynutím dne 31. prosince 1978.

(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1979 do 30. června 1979 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1979 do 30. listopadu 1979 včetně jen pobočky Státní banky československé.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.

Přesunout nahoru