Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 113/1978 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 25/1978
Platnost od 22.09.1978
Účinnost od 22.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně Slovenské národní rady č. 78/1978 Sb., o školských zařízeních, slovenského vydání,

2. v zákoně Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, slovenského vydání,

3. ve vyhlášce ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 90/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, českého vydání,

4. v úplném znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1978 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, českého vydání,

5. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV., slovenského vydání.

1. V § 48 odst. 3 má být číslo vládní vyhlášky místo "71/1961 Zb." správně "72/1961 Zb.".

2. V § 14 odst. 2 písm. c) v předposledním řádku má být místo "uvedené pod písmenami" správně "uvedené pod písmenom".

3.V záhlaví strany 421 má být místo "Sbírka zákonů č. 73/1978" správně "Sbírka zákonů č. 90/1978".

4. V § 11 odst. 3 větě první má být místo "Pracující poživatelé starobních důvodů, ..." správně "Pracující poživatelé starobních důchodů, ...".

5. V § 1 odst. 4 v pátém řádku má být místo "Král" správně "KRÁL".

Redakce

Přesunout nahoru