Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.

Částka 23/1978
Platnost od 05.09.1978
Účinnost od 02.10.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

102

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 4. září 1978

o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) U příležitosti 600. výročí úmrtí českého krále Karla IV. se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.

(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost stokoruny je 15 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1 000 a v obsahu stříbra 5/1 000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vlis kroužku a na obou stranách rozdvojené čárky.

(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed v horní části státní znak Československé socialistické republiky a pod ním v pěti řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA", označení hodnoty "100 Kčs" a letopočet ražby "1978".

(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Karla IV. s českou královskou korunou v pravém profilu. Vlevo od portrétu je v opise umístěno jméno "KAREL ● IV ●", vpravo titul "KRÁL ● ČESKÝ" a dole pod portrétem ve dvou řádcích letopočty jeho vlády "1346" a "1378". Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je akademický sochař Jaroslav Štursa, jehož iniciála "Š" je umístěna v šikmém řezu zakončení portrétu dole nad letopočtem "1346".


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. října 1978.


Ministr:

Ing. Lér, CSc. v. r.


 Pamětní stříbrná stokoruna k 600. výročí úmrtí Karla IV.

 Pamětní stříbrná stokoruna k 600. výročí úmrtí Karla IV.

Přesunout nahoru