Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1977
Platnost od 10.05.1977
Účinnost od 01.04.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

1. vydalo podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 10/1966 Sb., o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi, výnos ze dne 29. března 1976, kterým se doplňuje výnos ministra obchodu ČSR ze dne 27. prosince 1975 o zákazu prodeje některých druhů zboží ve vnitřním obchodě socialistickým organizacím.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1976. Výnos byl uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR, částka 3/1976 a pod poř. číslem 3 v částce 2/1976 Věstníku MO ČSK;

2. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 31. března 1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 5 v částce 3/1976 Věstníku ministerstva obchodu ČSR.

Jako příloha k tomuto výnosu byl současně vydán kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí a pracovních činností v obchodě;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb.. o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 5. srpna 1977, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu ve znění výnosu ministerstva obchodu ČSR č. 15/1976 Věstníku MO ČSR. Výnos nabývá účinnosti a) v organizacích, ve kterých před tímto datem již nabyl účinnosti výnos č. 5/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. října 1977, b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný KNV. Výnos byl uveřejněn pod č. 12 v částce č. 4/1977 Věstníku MO ČSR.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 31. března 1976 č. 5/1976, pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu, s výjimkou přílohy č. 1 - Kvalifikační katalog technickohospodářských pracovníků, která nadále platí ve znění změn a doplňků uvedených v příloze č. 5 tohoto výnosu a přílohy č. 4 - Poskytování příplatků za znalost a používání cizích jazyků.

3. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 31. března 1976 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 6 v částce 4/1976 Věstníku MO ČSR.

Jako příloha č. 1 k tomuto výnosu byl současně vydán kvalifikační katalog obchodně provozních funkcí;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 5. srpna 1977, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR č. 6/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu. Výnos nabývá účinnosti a) v organizacích, ve kterých před tímto datem již nabyl účinnosti výnos č. 6/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. října 1977, b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný KNV. Výnos byl uveřejněn pod č. 13 v částce č. 4/1977 Věstníku MO ČSR.

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo dne 19. dubna 1978 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos čj. 3088/78, kterým se mění výnos ze dne 31. března 1976 č. 6/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosu ze dne 5. srpna 1977 č. 13/1977 Věstníku MO ČSR. Tímto výnosem se mění § 12, který upravuje zvýhodnění práce o sobotách a nedělích. Výnos nabývá účinnosti a) dnem 1. května 1978 v organizacích, ve kterých před tímto dnem nabyl účinnosti výnos ministerstva obchodu ČSR č. 6/1976 Věstníku MO ČSR, ve znění výnosu ministerstva obchodu ČSR č. 13/1977 Věstníku MO ČSR, b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný krajský národní výbor. Výnos byl uveřejněn v částce č. 3 Věstníku MO ČSR z roku 1978 pod poř. č. 3.

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo dne 25. listopadu 1980 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu, výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 6/1976 Věstníku MO ČSR, o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, ve znění pozdějších předpisů. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1981 a byl uveřejněn pod pořadovým číslem 12 v částce 7/1980 Věstníku MO ČSR.

Pro pracovníky na které se vztahuje výnos ze dne 5. ledna 1982 o odměňování obchodně provozních pracovníků, pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 8/1976 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 3/1977 Sb.) o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosů č. 13/1977 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 5/1978 Sb.), č. 3/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 15/1978 Sb.) a č. 12/1980 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 3/1981 Sb.), s výjimkou přílohy č. 1.

4. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 31. března 1976 o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 7 v částce 4/1976 Věstníku MO ČSR;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo dne 6. 12. 1979 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. 3. 1976 č. 7/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980 a byl uveřejněn pod pořadovým číslem 16 v částce 10/1979 Věstníku MO ČSR;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 5. ledna 1982 o odměňování dělníků, pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 7/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.) o odměňováni dělníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosu ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 8. prosince 1979 č. 16/1979 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 4/1980 Sb.).

6. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 18. října 1976, kterým se mění výnos MO ČSR ze dne 29. srpna 1969, o úpravě finančního a hmotného zabezpečení učňů některých učebních oborů v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 9 v částce 5/1976 Věstníku MO ČSR;

7. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 239 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu směrnice ze dne 18. října 1974 pro odměňování některých vedlejších činností a poskytování některých odměn v organizacích státního obchodu.

Směrnice nabývají účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo, a v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor.

Směrnice byly uveřejněny pod poř. č. 10 v částce 5/1976 Věstníku MO ČSR;

8. vydalo v dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky č. 193 ze dne 4. července 1974 závazné pokyny ze dne 31. března 1976 k zajištění jednotného postupu organizací státního obchodu při aplikaci mzdových forem v souvislosti se zavedením racionalizace práce a mzdových soustav.

Závazné pokyny nabývají platnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo (v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor).

Závazné pokyny byly uveřejněny pod poř. č. 11 v částce 5/1976 Věstníku MO ČSR;

9. vydalo podle ustanovení § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, výnos ze dne 6. října 1976 o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů ve dnech voleb do zastupitelských sborů. Výnos stanoví zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů v pátek dne 22. října 1976 od 4.00 hodin do soboty dne 23. října 1976 do 14.00 hodin ve všech prodejnách, závodech veřejného stravování a ubytování, jakož i v zařízeních závodního stravování bez zřetele na to, které organizaci prodejny, závody nebo jídelny patří.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 18 v částce 7-8/1976 Věstníku MO ČSR.

Do Věstníku MO ČSR lze nahlédnout v odborech obchodu a cestovního ruchu krajských a okresních národních výborů a v ministerstvu obchodu ČSR.

Přesunout nahoru