Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c7/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1977
Platnost od 28.03.1977
Účinnost od 28.03.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice o třídách gymnázii pro vrcholové sportovce ze dne 31. ledna 1977, čj. 4640/77 210.

Směrnice upravují zřizování tříd pro vrcholové sportovce na gymnáziích, jejich učební plán, zařazování žáků do těchto tříd, a kádrové a materiální zabezpečení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů a jsou uveřejněny v sešitě č. 2/1977 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Výnos ze dne 27. července 1979 čj. 22 836/79-210 nabývá účinnosti dnem 1. září 1979; zrušují se jím učební plán tříd gymnázií pro vrcholové sportovce uveřejněný v příloze směrnic o třídách gymnázií pro vrcholové sportovce ze dne 31. ledna 1977 čj. 4640/77-210 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1977, str. 13, oznámené v částce 7/1977 Sb.).

Přesunout nahoru