Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c7/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1977
Platnost od 28.03.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 133 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu a s ministerstvem financí ČSR směrnice ze dne 30. září 1976 čj. 242-1464-17. 9.1976, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 11. dubna 1973 čj. VI/2-1464-20. 3. 1973 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků platné pro organizace řízené ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a pro organizace a zařízení sociálního zabezpečení řízené a spravované národními výbory.

Směrnicemi, které nabyly účinnosti dnem 1. října 1976 se mění a doplňuje vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, který je součástí směrnic ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 11. dubna 1973 čj. VI/2-1464-20. 3. 1973, o některé další činností, zejména pokud jde o terénní pracovníky.

Směrnice, do nichž lze nahlédnout v ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR a u odborů sociálních věcí a pracovních sil KNV (u odboru sociálních věcí NVP), byly uveřejněny v částce 23/1976 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky.

Přesunout nahoru