Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c7/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1977
Platnost od 28.03.1977
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.1998 (261/1997 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 7. prosince 1976 čj. 12 775/SO/76, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1977. Je uveřejněn v částce 23 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství v ČSR pod poř. č. 17. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru